ggg ggg
ggg ggg

Maluch + w Małkini Górnej, czyli jak zgodna współpraca tworzy wielkie rzeczy

Uroczyste otwarcie żłobka gminnego zrealizowanego w ramach projektu Maluch + w Małkini Górnej odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Małkinia Górna oraz powiecie ostrowskim zrealizowana w ramach programu Maluch +. Powstała dzięki zgodnej współpracy całej społeczności. Dotychczasowy dom parafialny przy ulicy Nurskiej w Małkini Górnej, który od kilku lat był niewykorzystany zmienił swoje przeznaczenie i od końca stycznia 2019 r. służy maluchom. Dzięki pozyskanym środkom przez gminę od 1 lutego 2019 roku w Małkini Górnej, działa gminny żłobek dla 17 dzieci w wieku do 3 lat. Całkowity koszt utworzenia żłobka to kwota – 1 180 000 złotych. Jednym z atutów jest też dogodna lokalizacja dla rodziców dzieci z całej gminy.
Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek, dyrektor Żłobka Gminnego Anna Garbarczyk, ksiądz Marian Niemyjski, proboszcz parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej ksiądz Jan Marek Wróblewski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, przewodniczący Rady Gminy Jacek Bogdan, właściciel firmy „Zakład Remontów Ogólnobudowlanych” Wiesław Rudziński, Beata Dawidowska reprezentująca Pracownię Projektową Bd oraz przedstawiciel rodziców Lilia Wiechowska.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – łącznie 108 osób: władze samorządowe, kościelne, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych, przedstawiciele firm wykonujących prace w żłobku oraz rodzice wraz z dziećmi. Jak się okazało najmłodsi przedstawiciele najbardziej zainteresowani byli zabawą oraz prezentami, których domagali się w sobie właściwy sposób – wskazaniem małej rączki i słówkiem – daj.
Ksiądz kanonik Tadeusz Podbielski poświęcił pomieszczenia żłobka i poprowadził wspólną modlitwę za pomyślne funkcjonowanie placówki, która będzie zapewniała opiekę najmłodszym. W trakcie uroczystości Pani Wójt, przybliżyła gościom sytuację opieki nad najmłodszymi dziećmi w gminie Małkinia Górna oraz genezę powstania placówki.
„Dziękuję za profesjonalizm firmom, które tutaj pracowały, to dzięki ich zaangażowaniu żłobek mógł wystartować z dniem 1 lutego.” – podkreśliła wójt Bożena Kordek.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Bogdan również skierował słowa podziękowania do władz samorządowych, kościelnych oraz wszystkich zaangażowanych w powstanie gminnego żłobka, a swoimi przemyśleniami podzielili się z zebranymi goście: Mirosław Augustyniak radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Tomasz Liwartowski dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Wiesława Polak Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Po części oficjalnej zebrani udali się na teren placówki, a oglądając pomieszczenia żłobka gminnego nie kryli słów uznania dla dobrze wykonanych prac, jak również samej lokalizacji placówki. Żłobek gminny obecnie składa się z jednej sali dla dzieci. Ma również szatnie, pomieszczenia kuchenne, socjalne, łazienki przystosowane do potrzeb najmłodszych, pomieszczenie dla personelu. W przyszłości planowana jest adaptacja pierwszego piętra, tak by zwiększyć liczbę dzieci przyjmowanych do żłobka. Do dyspozycji dzieci jest również świetnie wyposażony plac zabaw, gdzie podopieczni żłobka, będą spędzać czas w pogodne dni. Rodzice przywożąc swoje pociechy do żłobka, mogą skorzystać z parkingu, który znajduje się blisko wejścia do budynku.
Druga część uroczystości odbyła się w klubie Senior +, gdzie zgromadzeni goście obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą jak powstawał żłobek gminny.
Pierwszym elementem w procesie planowania żłobka gminnego, było wybranie lokalizacji placówki. Dzięki przychylności Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego oraz wsparciu Proboszcza parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej Księdza Kanonika Jana Marka Wróblewskiego, 24 listopada 2017 roku podpisano umowę najmu domu parafialnego oraz terenu przyległego do budynku, który do tej pory nie był użytkowany. Budynek ten to najlepsza z możliwych lokalizacji, głównie z uwagi na zaciszne i bezpieczne położenie placówki. Dzięki utworzeniu w dotychczasowym domu parafialnym żłobka gminnego, budynek zyskał nowe życie. W dniu 15 lutego 2018 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z rąk Minister Elżbiety Rafalskiej, wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek odebrała resortową promesę Maluch + 2018 zapewniającą dofinansowanie żłobka ze środków budżetu państwa. 12 września 2018 roku została podpisana umowa z Wiesławem Rudzińskim reprezentującym Firmę „Zakład Remontów Ogólnobudowlanych” na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parafialnej istniejącego budynku domu parafialnego z przeznaczeniem na żłobek oraz budowę infrastruktury technicznej. Zakres prac był bardzo rozległy, a wszystkie działania prowadzone z najwyższą starannością. Placówka, gdzie przebywają bardzo małe dzieci, wymaga uwzględnienia atestowanych i certyfikowanych materiałów. 19 listopada 2018 roku zostały zlecone prace na wyposażenie pomieszczeń Żłobka Gminnego Firmie „M-MEBLE” reprezentowanej przez Panią Marię Wojtyrę.
W żłobku znajdują się między innymi: kuchnia, łazienki, sala dla dzieci, szatnia, pokój opiekunów, pomieszczenie socjalne oraz plac zabaw.
20 grudnia 2018 roku została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 339 997,96 złotych dotyczącego utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 określonego w programie Maluch+. Żłobek to 7 nowych miejsc pracy oraz adaptacja domu parafialnego, który od chwili wybudowania nie był wykorzystywany. Otwarcie gminnego żłobka umożliwi młodym rodzicom pełną aktywizację zawodową.
Został również przedstawiony personel Żłobka Gminnego, który tworzą panie: Bogumiła Zakrzewska, Joanna Majewska, Paula Kucharek, Anna Garbarczyk, Kinga Mazur, Agnieszka Zawistowska, Jolanta Jankowska.

Po zakończonej prezentacji Pani Wójt jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy mieli swój udział w powstaniu żłobka oraz przybyli na jego uroczyste otwarcie. Powstanie żłobka na terenie gminy Małkinia Górna jest cenną inicjatywą, wskazującą na to, że należy inwestować w przyszłość, którą są dzieci, najmniejsi mieszkańcy naszej gminy.
Wszystkim maluchom życzymy radości i samych wyjątkowych dni spędzonych w żłobku. Rodzicom zaś życzymy licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów swoich dzieci.
Zapraszam na stronę internetową naszej gazety kurier-w.pl, gdzie zamieściliśmy filmy z wypowiedziami gospodarzy i gości uroczystości.
/oprac. Janina Czerwińska/

1 295 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pomoc Bliska Tobie – Nieodpłatna Pomoc Prawna

W poprzednim numerze naszej gazety 4/2019 z dn. 29 stycznia przedstawiliśmy naszym czytelnikom przebieg konferencji, która odbyła się w Pałacu...

Zamknij