ggg ggg

Mają być środki na ścieżkę pieszo – rowerową jeszcze w bieżącym roku!

W ubiegłym tygodniu burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski otrzymał odpowiedź na swoje wcześniejsze pismo dot. budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 50 na odcinku Strachówka – Łochów w obszarze Gmin: Łochów, Jadów i Strachówka skierowane do Ministerstwa Infrastruktury.

W piśmie z dnia 11 maja 2020 r. otrzymanym przez burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego z-ca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Agnieszka Krupa przedstawiła stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie mocno wyczekiwanej przez mieszkańców trzech Gmin tj. Łochowa, Jadowa i Strachówki ścieżki pieszo – rowerowej, która zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu tej jakże uczęszczanej drogi krajowej nr 50.
„W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca dróg krajowych, na bieżąco monitoruje oraz prowadzi analizy dotyczące stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych, w tym również drogi krajowej nr 50. W ramach tych działań podejmuje kroki, których celem jest poprawa stanu nawierzchni oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu.”
Jak dalej stwierdza zadanie to zostało zdefiniowane w zbiorze inwestycji, których realizacja jest potrzebna. Zadanie, czyli budowa ścieżki pieszo – rowerowej jest przygotowywane do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:
„Po otrzymaniu wniosku w tej sprawie i jego analizie w zakresie planowanego zakresu rzeczowego, harmonogramu realizacji i szacowanego kosztu realizacji, Minister Infrastruktury podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia zadania do realizacji w ramach dostępnych środków budżetu państwa, w przypadku możliwości wygospodarowania takich środków jeszcze roku w bieżącym.”
Ministerstwo zapewniło, że kwestia poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg krajowych stanowi dla nich ważny element działalności.
„Dokładamy wszelkich starań, by systematycznie doprowadzać do poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności tam, gdzie te potrzeby są zidentyfikowane bądź zgłaszane przez lokalne samorządy i mieszkańców”.
Jak zapewniła przedstawicielka resortu ta działalność jest jednak ograniczona przez poziom dostępnych środków finansowych.
Pismo daje, więc nadzieję, że budowa tego nowego szlaku zapewniającego zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i łączącego również kilka sąsiednich gmin jeszcze w 2020 roku się rozpocznie.

/Janina Czerwińska/

329 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Msza Św. w intencji strażaków

Międzynarodowy Dzień Strażaka to święto, które jest obchodzone 4 maja w dniu wspomnienia Świętego Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji...

Zamknij