ggg ggg ggg ggg

LXVI Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 26 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się LXVI Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Następnie radni przyjęli protokół Nr LXIV/2023 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbytej w dniu 31sierpnia 2023 r. oraz Nr LXV/2023 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbytej w dniu 28 września 2023 roku.
Radni podjęli uchwały w sprawach:
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok,
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 – 2035,
określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz wyboru tych przedstawicieli,
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia,
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2023 roku,
wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Przyjęto stanowisko w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielał Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek.
/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

294 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarębska Biblioteka Chroni Lokalne Dziedzictwo

We wrześniu i w październiku Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne uroczyście świętowała zakończenie dwóch projektów, które prowadziła w programach Narodowego...

Zamknij