ggg ggg
ggg ggg

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” planuje nowy nabór wniosków

O zakres naborów oraz informacje na ten temat przydatne dla zainteresowanych zapytaliśmy Prezesa LGD Rafała Rozparę.

KURIER W… – Panie Prezesie w najbliższym czasie będzie można zgłosić wnioski:
jakie i czego będą one dotyczyć?

Prezes Rafał Rozpara:

LGD „Równiny Wołomińskiej” w najbliższym czasie planuje ogłosić trzy nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:

A) Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust. 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.

B) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust. 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.

C) Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d). Planowana alokacja: 800.000,00 zł.

KURIER W… – Są to bardzo ogólne informacje, czy osoby składające wnioski mogą liczyć na pomoc z waszej strony?

Prezes Rafał Rozpara:

Planowane są spotkania informacyjne w gminach. Dla osób chcących składać wnioski na przedsięwzięcie nr 1.1.1 planowane są warsztaty w zakresie przygotowania wniosku i biznesplanu.
Wszystkich, którzy będą chcieli składać wnioski w poszczególnych naborach prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD.
Osoby, które będą chciały uzyskać punkty (10 pkt.) w ramach kryterium 1 Kryteriów Wyboru Operacji, będą proszone o wcześniejsze skonsultowanie całego wniosku z biurem LGD, a po pozytywnej konsultacji wniosku biuro LGD wyda zaświadczenie o udzielonym doradztwie, które będzie podstawą przyznania przez Radę LGD punktów.

KURIER W… – Czyli informacja będzie, ale głównie na spotkaniach i w biurze LGD?

Prezes Rafał Rozpara:

Nie tylko, ale jest również na stronie internetowej LGD pod informacją dot. wniosków, gdzie zamieściliśmy zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w wersji obowiązującej od dnia 1.II.2018 r. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi. Na pewno ułatwi to składanie wniosków.

Dziękujemy za rozmowę i przekazanie istotnych informacji.

image description

376 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano pierwszą umowę w sprawie dofinansowania na wymianę pieca

Mieszkańcom Wołomina zależy na czystym powietrzu. Dnia 22.02.2018r. podpisaliśmy pierwszą umowę dotyczącą dofinansowania na wymianę pieca. Wnioski można składać do...

Zamknij