ggg ggg ggg

List do Premiera w sprawie utworzenia Muzeum Norwida

Włodarze trzech powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, pięciu gmin: Dąbrówka, Łochów, Strachówka, Wyszków, Zabrodzie wraz z Fundacją Museion Norwid – będący jednocześnie sygnatariuszami listu intencyjnego wspólnych obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida – zwrócili się w liście do prof. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, jednocześnie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z prośbą o godne upamiętnienie Cypriana Norwida – jednego z najwybitniejszych polskich artystów w 200. Rocznicę Jego urodzin poprzez utworzenie Muzeum Norwida w Pałacu w Dębinkach.

15 lutego Starosta Węgrowski Ewa Besztak, w trakcie spotkania z Wójtem Gminy Zabrodzie Krzysztofem Jezierskim, podpisała w imieniu samorządu Powiatu Węgrowskiego list do Pana premiera.
Sygnatariuszy listu, lokalnej społeczności oraz licznego środowiska norwidologów oraz tych, którym kultura narodowa nie jest obojętna połączyła osoba Cypriana Norwida oraz pragnienie powołania nowego znaczącego punktu na mapie kulturalnej Mazowsza i Polski. To właśnie w Dębinkach, w Powiecie Wyszkowskim, na terenie Gminy Zabrodzie, znajduje się obiekt historyczny – pałac, który jak żaden inny jest predystynowany do tego, by stać się miejscem szczególnego kultywowania i popularyzowania pamięci o wybitnym, wszechstronnym artyście i myślicielu oraz jego twórczości, ze względu na historyczne związki z rodziną Norwidów.
Dębinki to prawdziwy „kraj lat dziecinnych” i młodości poety, który często tam przebywał, jak i w okolicznych miejscowościach – aż do ostatnich dni przed opuszczeniem kraju. Po wielu latach, będąc już na emigracji, ciepło i z tęsknotą wspominając je.
Rok 2021 ustanowiony przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Norwida jest dla sygnatariuszy listu najdogodniejszym momentem by pałac w Dębinkach stał się miejscem kultywującym pamięć o Norwidzie, gdyż jest on jedynym niezagospodarowanym obiektem pamiętającym młodego Norwida. Naturalne jest zatem, że to tu powinno powstać muzeum znakomitego twórcy, który wciąż jeszcze nie ma poświęconej sobie placówki.
Od kilku lat podejmowane są starania, by ten ambitny cel zrealizować. Bogatymi i cennymi zbiorami dysponuje Fundacja Museion Norwid, które mogłyby stać się podstawą tej placówki. Może właśnie Rok Norwida ziści dotychczasowe działania.

/Starostwo Powiatowe w Węgrowie/

961 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Koncepcja budowy bezpiecznego skrzyżowania w Sadownem omawiana na spotkaniu samorządowców powiatu węgrowskiego z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Droga krajowa nr 50 należy do jednych z najniebezpieczniejszych miejsc powiatu węgrowskiego. 18 lutego 2021 r. odbyło się kolejne już...

Zamknij