ggg
ggg ggg

Krzysztof Dobrzyniecki nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie…

Odbywająca się w ubiegła środę, 24 lutego sesja w Radzyminie przyniosła zmiany na stanowiskach: Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczących: Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnej. Stało się tak na wniosek skupiającego 11 radnych Klubu „Praworządność i Rozwój”, który obecnie stanowi główną siłę w radzymińskiej Radzie.

 

IMG_0130

Radni z klubu „Praworządność i Rozwój”, o którego powstaniu poinformował jeszcze na styczniowej sesji, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki, stosowne wnioski o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Rolnej złożyli w dniu 15 lutego. Jak czytamy w treści rzeczonych pism, wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej „jest wynikiem składanych przez radnego Zbigniewa Jabłońskiego, w trakcie grudniowych komisji Rady Miejskiej, przegłosowanych oficjalnie wniosków, dotyczących modyfikacji projektu budżetu na rok 2016, wynikających jedynie z potrzeby wąskiej grupy Radnych i nieuwzględniających dobra ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin. W ocenie Radnych KR PiR, postawa taka nie zapewnia oczekiwanej współpracy ogółu Radnych i nie służy właściwemu, a w konsekwencji harmonijnemu rozwojowi Miasta i Gminy Radzymin”. Natomiast w stosunku do radnej Izabeli Paciorek – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej „wniosek jest wynikiem braku realizacji statutowych obowiązków Komisji Rewizyjnej, wynikających z par. 61 ust. 2 Statutu Gminy Radzymin, tj. nieprzedłożenia Radzie Miejskiej do dnia 31 grudnia 2015r. planu pracy Komisji na rok następny celem zapoznania się i zatwierdzenia. Z kolei, w stosunku do radnej Małgorzaty Dyniewicz – przewodniczącej Komisji Rolnej „ wniosek jest wynikiem utraty zaufania Radnych do Przewodniczącej w związku ze złożonym i przegłosowanym na Komisji w grudniu 2015, wnioskiem dotyczącym zmian w budżecie na rok 2016, realizującym potrzeby jedynie wąskiej grupy Radnych.” Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty oraz utratę zaufania do w/w osób, jedenastu radnych wchodzących w skład Klubu Radnych „Praworządność i Rozwój”: Krzysztof Dobrzyniecki, Mariusz Wilkowski, Karolina Sochacka, Paweł Pakuła, Andrzej Dąbkiewicz, Wojciech Rybarczyk, Tadeusz Jędrasik, Elżbieta Wołynko, Tomasz Wąsik, Kevin Aiston i Piotr Rembelski opowiedziało się za zmianami.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż zarówno Zbigniew Jabłoński, jak też Izabela Paciorek oraz Małgorzata Dyniewicz nie zgodzili się z zarzutami kolegów z Rady Miejskiej. Zbigniew Jabłoński przedstawił obszerną listę postulowanych przez siebie i dziewięcioro pozostałych radnych (z MWS i PO) zmian do budżetu 2016 r., które obejmowały szereg inwestycji z zakresu remontów i oświetlenia dróg na terenie miasta i gminy, a które nieoczekiwanie stały się głównym punktem wniosku o odwołanie. A właściwie pretekstem do przeprowadzenia zmian, gdyż jak przyznał w trakcie dyskusji Krzysztof Dobrzyniecki w imieniu radnych Klubu „Praworządność i Rozwój”, współpraca z Przewodniczącym Jabłońskim przez ostatni rok nie układała się najlepiej.
Wymiana argumentów w trakcie dyskusji na niewiele się zdała, gdyż układ sił pozostał niezachwiany, w myśl politycznej zasady „silniejszy bierze wszystko”. Najpierw w głosowaniu tajnym jedenastoma głosami dokonano odwołania Zbigniewa Jabłońskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, następnie wybierając w jego miejsce Krzysztofa Dobrzynieckiego. W kolejnych głosowaniach, tym razem jawnych zadecydowano o odwołaniu Izabeli Paciorek z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i powołaniu na jej miejsce Karoliny Sochackiej, a także odwołano Małgorzatę Dyniewicz z funkcji przewodniczącej Komisji Rolnej, dokonując wyboru na to stanowisko radnego Wojciecha Rybarczyka.
W ten sposób zjednoczone siły radnych startujących w 2014 r. z KWW „Radzymin Nowe Pokolenie”, KWW „Jeden Powiat Centrum Samorządowe”, KW „Prawo i Sprawiedliwość”, a nawet w przypadku jednego radnego z KWW „Mazowiecka Wspólnota Samorządowa” zdołały po kilkunastu miesiącach stworzyć nową, większościową frakcję w Radzie Miejskiej w Radzyminie i faktycznie przejąć na siebie cały ciężar władzy. Z kolei, radni z KWW „Mazowiecka Wspólnota Samorządowa” przy wsparciu jednego radnego z KW „Platforma Obywatelska”, którzy do niedawna stanowili główną siłę w Radzie, odebrali cenną lekcję demokracji, przekonując się, że nawet jeden głos ma znaczenie. W przypadku Zbigniewa Jabłońskiego utrata zaufania ze strony Andrzeja Dąbkiewicza sprawiła, że zamiast funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, będzie mógł co najwyżej piastować funkcję przewodniczącego opozycji. Z kolei, dla stawiającego pierwsze kroki w samorządzie Krzysztofa Dobrzynieckiego rosnące zaufanie kolegów radnych i przyjaźń z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim, otwiera szerokie możliwości „współrządzenia” gminą.
Mając powyższe na uwadze, nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć obydwu Panom Przewodniczącym (Rady i domniemanej opozycji) pomyślności w nowych rolach, a najlepiej zgody.
/R. S. Lewandowski/

1 725 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wołomin zdecydowanym liderem w inwestycjach

Aż na 11 mln złotych zostały już ogłoszone przetargi na inwestycje z tegorocznego budżetu Gminy Wołomin. Dzięki temu Wołomin jest...

Zamknij