ggg ggg ggg

(Aktualizacja) KORONAWIRUS_komunikat PPIS Węgrów (28 sierpień 2020)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie z dnia  28.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu węgrowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.08.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba):  64/(14)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 21/(5)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba):  1/(1)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia lub zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 7/(0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 93/(5)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5/(1)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 60/(0)

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

5 592 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
(Aktualizacja) Komunikat Starosty Ostrowskiego (28 sierpień 2020, 13:00)

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.08.2020 r. (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane...

Zamknij