ggg ggg

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Łochowie jednak nierozstrzygnięty!

Od pewnego czasu w Starostwie Węgrowskim dzieją się „dziwne rzeczy” w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie. Samorząd będący organem założycielskim tej właśnie placówki oświaty, po rezygnacji poprzedniego dyrektora Andrzeja Suchenka, powierzył pełnienie obowiązków dotychczasowej zastępczyni Ewie Sulowskiej. Obecnie postanowiono przeprowadzić konkurs na dyrektora szkoły. Jak podkreślają władze samorządu powiatowego jest to właściwy czas, tym bardziej, że nowy dyrektor przy pandemii koronawirusa musi mieć czas na przygotowanie się do nowego roku szkolnego 2020/2021.

Wydaje się, że są jasno określone przepisy dotyczące naboru na stanowisko dyrektora i jak zapewniała w swoich wypowiedziach starosta Ewa Besztak oraz członkowie Zarządu Powiatu dopełniono wszystkich procedur. Podjęto decyzję o powołaniu komisji składającej się z wielu środowisk i został wyznaczony termin rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora na dzień 15 lipca 2020 r. Wydaje się, że wiele takich konkursów się odbyło, ale właśnie ten konkretny wzbudził wiele kontrowersji i wprowadził działaniami różnych osób niezły chaos w Łochowie i Starostwie Węgrowskim. Patrząc z pewnego dystansu wydaje się, że zamiar wywarcia nieuprawnionego nacisku na władze samorządu powiatowego zaczęły wywierać w różny sposób osoby, które postanowiły nie dopuścić do rozstrzygnięcia tego konkursu. Jak się okazało na w/w stanowisko zgłosiło swoją kandydaturę dwoje chętnych tylko, że akcja wyraźnie skierowana jest na przeforsowanie kandydatury Pani Ewy Sulowskiej. Oczywiście, stawia to drugiego kandydata w wyjątkowo poniżającej sytuacji. Ale wróćmy na posiedzenie komisji konkursowej, która zebrała się w starostwie i zaczęła obradować zgodnie z przepisami i tu zaczęła się spirala bezradności oraz totalnego zamieszania. Jak informowano – akcję poparcia dla kandydatki podjęły środowiska szkolne, rodziców i… Michał Postek. Przed starostwem stała młodzież (legalnie zgłoszone zgromadzenie), wewnątrz siedział i nie chciał opuścić sali obrad Michał Postek, a nie powinien jak się później okazało po konsultacjach z kuratorium i prawnikami, pozostawać w trakcie dyskusji komisji nad kandydaturami. Zamieszanie zostało wywołane tym, że na początku przewodnicząca komisji przychyliła się do możliwości pozostania osób postronnych, a dopiero potem nastąpiło wyjaśnienie tego incydentu. Tyle jednak, że osoba Michała Postka -wicewójta gminy Izabelin, długoletniego pracownika starostwa i bliskiego współpracownika byłego obecnie starosty i radnego powiatowego obecnej kadencji – Krzysztofa Fedorczyka, jednocześnie jest absolwentem szkoły w Łochowie i wręcz wyjątkowym odkryciem dyrekcji i poprzedniego dyrektora A. Suchenka oraz osobą całkowicie politycznie umocowaną w PSL-u, musi budzić niepokój. Dość kuriozalnie, więc brzmią wypowiedzi radnego Krzysztofa Fedorczyka, że protest przeciwko nieprawidłowemu przeprowadzeniu konkursu jest niepolityczny. Zresztą na zwołanej przez starostę Ewę Besztak sesji nadzwyczajnej w związku z przebiegiem obrad komisji z główną rolą Pana Michała Postka, którego nie można było usunąć, aby nie zakłócał przebiegu wyboru, radny Krzysztof Fedorczyk wręcz nawoływał, że te protesty środowisk i że kandydatura Pani Ewy Sulowskiej wcale nie są polityczne, a jednocześnie chciał spotkań ze środowiskiem, które przecież całkowicie odrzuca inne kandydatury niż obecna p.o. dyrektora. No cóż chyba mamy totalną opozycję? Co ciekawsze postulował przesunięcie o rok wyboru i zostawienie Pani Sulowskiej. Czy to nie jest nacisk? I trzeba zauważyć, że panowie Fedorczyk, Postek są w tej samej partii, a były dyrektor A. Suchenek i Pan Postek są nawet doradcami Marszałka Adama Struzika. Towarzystwo całkowicie bezpartyjne?
Podsumowując, komisja w głosowaniu tajnym oddała tyle samo głosów za obojgiem kandydatów i konkurs jest nierozstrzygnięty. Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu zakończyła się na podyskutowaniu, a w najbliższym czasie ma się odbyć spotkanie Zarządu Powiatu ze środowiskami szkolnymi z Łochowa. Pani Starosta i Zarząd Powiatu chcą zakończenia tego sporu.

/Janina Czerwińska/

891 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Policjant roku powiatu ostrowskiego 2020

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Policjant roku powiatu ostrowskiego 2020” Kapituła Konkursowa w składzie: Zbigniew Chrupek (Starosta Ostrowski), Józef Rostkowski (Wicestarosta...

Zamknij