ggg ggg

Konferencja prasowa w Ząbkach nt. programu „Asystent Rodziny” z udziałem wiceminister Barbary Sochy

W Ząbkach 2 lipca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbary Sochy. Tematem głównym spotkania było podkreślenie znaczenia, jakie w społeczeństwie pełni asystent rodziny, przedstawienie programu „Asystent Rodziny 2020”, a w ramach podziękowania za pracę na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia, przekazanie pracującym w terenie asystentom jednorazowego dodatku w wysokości 1700 zł.

W konferencji uczestniczyli wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, posłowie Dominika Chorosińska i Piotr Uściński, szefowa Rady Rodziny Dorota Bojemska, a także gospodarze: burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk i z-ca burmistrza Kamil Kowaleczko. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach reprezentowała kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Monika Leśniewska oraz asystent rodziny Ewelina Romanek. Zebranych przywitała burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk podkreślając, że nieprzypadkowo konferencja odbywa się w Ząbkach – jest to najmłodsze miasto, jeśli chodzi o mieszkańców. Najwięcej też korzysta z rządowych programów. W gminie Ząbki na program ,,Rodzina 500+” od początku funkcjonowania do końca kwietnia br. wydatkowano 138,2 mln zł (bez kosztów obsługi, bez pieczy zastępczej), a w kwietniu br. uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 10,5 tys. dzieci z gminy Ząbki. Na program ,,Dobry Start” w 2018 i 2019 r. wydatkowano łącznie 3,6 mln zł. W 2019 r. uprawnionych do świadczenia ,,Dobry Start” było 6,2 tys. dzieci (i osób uczących się) z Ząbek.
Jak mówiła wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha na program „Asystent Rodziny 2020” zostało przeznaczone 5,3 mln zł. W 2019 r. asystenci rodziny w całym kraju udzielili wsparcia ponad 44 tys. rodzinom z dziećmi. Wynagrodzenie za trud pracy w czasie epidemii otrzyma ponad 3,3 tys. asystentów rodziny w formie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 1700 zł na etat. W Ząbkach zatrudniony jest 1 asystent rodziny w pełnym wymiarze etatu, który w 2019 r. miał pod swoją opieką 13 rodzin z dziećmi. Pani wiceminister podkreślała, że ten jednorazowy bonus w całej Polsce jest podziękowaniem dla asystentów wspierających rodziny w trudnych sytuacjach za pracę mało widoczną i bardzo ciężką.
Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz podziękował wszystkim, tym ludziom, którzy podjęli się na terenie województwa mazowieckiego opieki nad rodziną i dziećmi. Obecnie jest 360 asystentów i ich praca służy zachowaniu spójności rodziny. W zeszłym roku opieką objęto 4 700 rodzin i ogółem 7 900 dzieci.
Kilka słów podziękowań i swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z zebranymi poseł Dominika Chorosińska „Polki chcą mieć dzieci i myślę, że powinno się im pomóc (…) Trzeba też mysleć inwestycyjnie na temat rodziny”. Z kolei poseł Piotr Uściński poruszył temat kondycji jednostek samorządowych, które zdaniem posła mają bardzo dobry czas – przez ostatnie 5 lat widzimy osiągnięcie dwuipółkrotności wzrostu środków budżetowych, co przekłada się na możliwości inwestycyjne i rozwój gmin. Szefowa Rady Rodziny Dorota Bojemska stwierdziła, że rodzina staje się podmiotem polityki i to bardzo cieszy. „Z jednej strony wsparcie od Pana Prezydenta, ministrów i Premiera, a z drugiej strony cichego, wspierającego asystenta rodziny”.
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk podczas briefingu podkreśliła, że dzięki wsparciu rządowych programów, w Ząbkach obecnie budowana jest szkoła oraz hala sportowa, na którą znaczące dofinansowanie przeznaczył rząd.
Spotkanie zakończyło się miłym momentem – wręczeniem kwiatów i złożeniem podziękowań asystentce rodziny z Ząbek – Ewelinie Romanek oraz wspólnym z gośćmi zdjęciem pamiątkowym.
/Janina Czerwińska/

691 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowa karetka dla wołomińskiego szpitala

W piątek 3 lipca odbyła się uroczystość przekazania nowego ambulansu dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, zakupionego ze...

Zamknij