ggg ggg

(Aktualizacja) Komunikat PSSE Wyszków (10 lipiec 2020)

Data:
10 lipiec 2020r.
TYTUŁ:
Komunikat Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z dnia 10 lipca 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wyszkowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 10 lipca 2020r.
 liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 100/(0)
 liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba):10/(0)
 liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1/(0)
 liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1/(0)
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 51/(0)
 liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/(0)
 liczba ozdrowieoców / (ostatnia doba): 39/(1)
ZGONY:
Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowego inspektora sanitarnego odnotowano na dzieo sporządzenia raportu następujące zgony. (Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.)
 nie odnotowano;
OZDROWIEOCY:
 (1) kobieta (l.32) przebywała w izolacji domowej
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00
Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:
www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus
Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.
Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic paostwa polskiego: +48 22 523 88 80.
Zaleca się, aby w przypadku pytao i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeo z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeostwo sanitarne i tym podobnych, zasięgad informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.
Zmniejszenie zgłoszeo telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeostwa epidemiologicznego mieszkaoców powiatu.
Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych, kwarantannowanych i izolowanych, a także o stosowanie się do zaleceo dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.
(bs)

2 362 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konferencja w Węgrowie nt. współpracy samorządów Mazowsza z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W wtorek 7 lipca 2020 r. kilkudziesięciu samorządowców z Mazowsza spotkało się, aby podsumować dotychczasową współpracę oraz udzielić wsparcia Prezydentowi...

Zamknij