ggg ggg

(Aktualizacja) Komunikat PSSE Wyszków (23 październik 2020)

Data:
23 października 2020r.
TYTUŁ:
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z dnia 23 października 2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wyszkowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23 października 2020r.
 liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 852(110)
 liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 125/(12)
 liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/(0)
 liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 14/(3)
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 298/(15)
 liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 5/(1)
 liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 151/(4)
Kolejne 15 potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19 w powiecie wyszkowskim dotyczą:
(1) Kobieta w wieku 20l. izolacja domowa; (2) Mężczyzna w wieku 30+ izolacja domowa; (3) Kobieta w wieku 45l. izolacja domowa; (4) Kobieta w wieku 50l. izolacja domowa; (5) Kobieta w wieku 40+ izolacja domowa; (6) Kobieta w wieku 65+ hospitalizacja; (7) Kobieta w wieku 17l. izolacja domowa; (8) Kobieta w wieku 15l. izolacja domowa; (9) Kobieta w wieku 45+ izolacja domowa; (10) Kobieta w wieku 80+ hospitalizacja; (11) Kobieta w wieku 50+ hospitalizacja; (12) Kobieta w wieku 12l. izolacja domowa; (13) Mężczyzna w wieku 20+ izolacja domowa; (14) Kobieta w wieku 50+ izolacja domowa; (15) Mężczyzna w wieku 35+ izolacja domowa.
ZGONY:
Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowego inspektora sanitarnego odnotowano na dzień sporządzenia raportu następujące zgony. (Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.)
 (1) Kobieta (51 lat) przebywała w hospitalizacji;
OZDROWIEŃCY:
 (1) Kobieta (51 lat)
 (2) Kobieta (62 lata)
 (3) Kobieta (82 lata)
 (4) Kobieta (40 lat)
Wszystkie osoby przebywały w izolacji domowej.
(Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00
Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:
www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus
Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.
Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.
Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.
Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.
Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych, kwarantannowanych i izolowanych, a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.
(es)

3 999 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
(Aktualizacja) Komunikat PSSE dot. powiatu legionowskiego (23 październik 2020)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 23.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu legionowskiego związaną z...

Zamknij