ggg ggg
ggg ggg

Kolejny rok pełen inwestycji w Gminie Tłuszcz!

W 2018 roku zrealizowane zostaną inwestycje za rekordową kwotę prawie 33,5 mln zł, co stanowi ponad 32% wszystkich wydatków gminy. Jeśli porównać procentowy udział nakładów inwestycyjnych w wydatkach gmin Powiatu Wołomińskiego, okazuje się, że Gmina Tłuszcz zajmuje pod tym względem drugie miejsce!

– Bardzo cieszę się z kształtu przyjętego budżetu, który jest proinwestycyjny. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań będzie wymagająca i jest dla nas wyzwaniem, ale pozwoli poprawić warunki życia wielu mieszkańców gminy. W ciągu roku realizowanych będzie także wiele inwestycji wynikających z bieżących potrzeb- powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.
W 2017 roku w Gminie Tłuszcz zrealizowano inwestycje za łączną kwotę ponad 18,5 mln zł. Wiele z nich było współfinansowanych ze środków zewnętrznych. To właśnie przy udziale dofinansowań udało się w zeszłym roku rozbudować 1,3 km ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu, a także wybudować blisko 1 km drogi gminnej ul. Wołomińskiej w Jasienicy. Wiele inwestycji drogowych jest realizowanych wspólnie z Powiatem Wołomińskim, dzięki czemu wybudowane zostało rondo na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszczu oraz Postoliskach. W tym roku prace związane z poprawą jakości dróg rozpoczęły się od remontów cząstkowych. Sukcesywnie poprawiane i równane są najbardziej zniszczone po zimie drogi. W budżecie na ten rok uwzględniono szereg zadań na modernizację i budowę dróg oraz chodników za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł.
Priorytetem w Gminie Tłuszcz jest rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Każdego roku przeznaczane są na ten cel ogromne środki finansowe. Obecnie dobiegają końca prace związane z I etapem budowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa- Norwida w Tłuszczu, w ramach których wykonano ponad 3,4 km sieci wodociągowej oraz 4,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami. W chwili obecnej wykonawca przystępuje do odtworzenia nawierzchni. Termin zakończenia inwestycji to 30 kwietnia. Już teraz mieszkańcy mogą kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu w celu uzgodnienia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Aktualnie ogłoszony został przetarg na II etap tej inwestycji, który swym zakresem obejmuje budowę ponad 4,2 km sieci wodociągowej oraz ponad 7,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w centralnej części osiedla- rejon ul. Klonowej, Norwida oraz ulic przyległych.
Rozpoczęły się również prace polegające na rozbudowie sieci wodociągowej na os. Jasienica- Górki, Jasienica Centrum, Łysobyki i Dzięcioły oraz kanalizacji sanitarnej w Dzięciołach. Łącznie wybudowanych zostanie ponad 16 km sieci wodociągowej i blisko 1 km sieci kanalizacyjnej, a Stacja Uzdatniania Wody w Łysobykach zostanie połączona z istniejącą siecią wodociągową w mieście Tłuszcz, przez co będą działać one w jednym układzie. Planowany termin zakończenia inwestycji w Jasienicy to 30 września 2018r., a w Dzięciołach do 31 stycznia 2019r.
Od początku marca trwają prace związane z jedną ze sztandarowych i kluczowych inwestycji w Gminie, jaką jest budowa targowiska miejskiego. Na realizację projektu pozyskano 1 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie targowiska powstanie hala handlowa, powierzchnie utwardzone pod stoiska handlowe, drogi dojazdowe i parkingi, sanitariaty. Teren targowiska zostanie wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i oświetlenie. Inwestycje realizuje firma GIRDER Sp. z o.o. z Włocławka.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2018r.
W Jasienicy i Miąsem trwają rozpoczęte prace polegające na termomodernizacji szkół. Wartość inwestycji wynosi ponad 2,8 mln zł, z czego 80 % stanowi dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycje swym zakresem obejmują modernizację instalacji c.w. oraz ociepleniu: dachu nad salą gimnastyczną, stropu poddasza, ścian zewnętrznych, stropodachu, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, przebudowę instalacji c.o. i regulacji w Jasienicy oraz Miąsem.
Ambitny budżet Gminy Tłuszcz pozwoli w zaledwie rok zaspokoić potrzeby wielu mieszkańców oraz rozwinąć infrastrukturę w każdej części gminy.

/Info/

488 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ponad 1 mln zł dla Łochowa z MSWiA

1,26 mln zł zostanie przeznaczonych na przebudowę dróg w Gminie Łochów. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wspólnie ze...

Zamknij