ggg ggg ggg ggg

Kolejne miliony ze środków rządowych dla powiatów naszego regionu

Rządowe wsparcie dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Rząd przeznacza 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Aż 1714 gmin otrzyma dodatkowe fundusze.
1 mld zł zostanie przeznaczony na projekty wspierające wodociągi i zaopatrzenie w wodę 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją

Podział środków finansowych dokonywany jest dla gmin w których przyłącze do wodociągów posiada poniżej 90% mieszkańców gminy. Kwota subwencji 1 mld zł z przeznaczeniem na wodociągi jest podzielona na gminy proporcjonalnie do liczby ludności w gminie brakującej do 90%. Kwota dodatkowo jest skorygowana zamożnością gminy ( im gmina bogatsza – większy wskaźnik dochodów na mieszkańca – współczynnik koryguje subwencję w dół, im gmina mniej zamożna – mniejszy wskaźnik dochodów na mieszkańca – tym współczynnik koryguje subwencję w górę.) Analogicznie jest podzielona kwota subwencji 3 mld zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z kanalizacją.
Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku i trafią także do naszych gmin! To kolejne wsparcie dla samorządów z budżetu państwa w ramach Programu Polski Ład.

12 221 288 zł to środki z budżetu państwa, które poprawią komfort życia mieszkańców powiatu pułtuskiego!
To m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody.
Bez żadnych wniosków i formalności – pieniądze trafią do nas jeszcze w tym roku. Możemy je wydać w latach 2021-2024, zgodnie z naszymi potrzebami. Część z gmin otrzymuje środki tylko na kanalizację gdyż wodociągi mają już wykonane. Gmina Pułtusk nie otrzymuje takiej subwencji gdyż zarówno stopień zwodociągowania jak i przyłączenia do kanalizacji jest powyżej opisanego poziomu.
W powiecie pułtuskim wsparcie otrzymają:
– Gmina Gzy: 2 265 753 zł na inwestycje związane z kanalizacją
– Gmina Obryte: 300 000zł na wodociągi i 1 237 512 zł na kanalizację
– Gmina Pokrzywnica: 769 228 zł na wodociągi i 2 980 423 zł na kanalizację
– Gmina Świercze: 330 791 zł na wodociągi i 2 145 621 zł na kanalizację
– Gmina Winnica: 992 679 zł na kanalizację
– Gmina Zatory: 1 199 281 zł na kanalizację

Poprawa jakości życia i dbanie o środowisko

Wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć taki sam dostęp do podstawowych usług, gwarantujących komfort życia. Stąd rządowe inwestycje, które gwarantują zrównoważony rozwój całej Polski.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na:
dostęp do bieżącej wody,
oczyszczanie ścieków,
lepsze warunki życia,
dbanie o środowisko.

Henryk Kowalczyk
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

678 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Złote Gody par małżeńskich

„To jest najcenniejszy medal zdobywany przez 50 lat” – zwracał się wójt gminy Brańszczyk prof. Wiesław Przybylski do uczestników Jubileuszu...

Zamknij