ggg
ggg ggg

Kolejne chodniki w Małkini Górnej

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych w Małkini Górnej, już od dłuższego czasu sukcesywnie i kolejno modernizowane są drogi i budowane kolejne chodniki na najbardziej uczęszczanych odcinkach komunikacji ruchu drogowego. 

fot6Ulica Witosa w Małkini Górnej powstała w 2011 roku, jednak niekompletny projekt drogi nie obejmował dróg dojazdowych oraz ułożenia chodników wzdłuż jezdni. Przez wzgląd na bezpieczeństwo mieszkańców oraz mając na uwadze estetykę otoczenia, Wójt Gminy Pani Bożena Kordek zainicjowała działania polegające na przebudowie dróg dojazdowych ul. Witosa oraz budowie chodnika.
W dniu 21 czerwca 2016 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego w przedmiocie przebudowy ulicy Witosa w Małkini Górnej. Projekt w/w zadania wykonała firma ARIGOLD reprezentowana przez panią Paulinę Kuklę z Gdyni za kwotę 7 995,00 zł brutto. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 18 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.
W ramach realizacji zadania w 2016 roku wybudowano odcinek chodnika o długości ok. 111,80 m. W przedmiocie inwestycji przewidziane zostały również roboty ziemne wraz z niwelacją terenu, utworzenie konstrukcji oraz nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z drogami dojazdowymi oraz ułożenie kostki betonowej. Koszt budowy chodnika w 2016 roku wyniósł 35.028,20 zł z czego z funduszu sołeckiego sołectwa Małkini Górna V pochodzi kwota 22.000,00 zł.
W dniu 19 stycznia 2017 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę kolejnego odcinka chodnika przy ul. Witosa w Małkini Górnej. W dniu 10 lutego 2017 roku została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej na kwotę 49.933,08 zł brutto z czego 25.000,00 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V. Długość wybudowanego w 2017 roku chodnika to ok. 257,40 metrów.
W ciągu dwóch lat (2016 i 2017) budowa chodnika sfinansowana została ze środków z budżetu gminy. Ogólna wartość zadania to kwota 84.961,28 zł, z czego 47.000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V.
Dzięki zakończonej budowie chodnika przy ulicy Witosa na osiedlu domów jednorodzinnych powstał ciąg chodnikowy dla pieszych, okalający osiedle o łącznej długości około 3670 m. Powyższe rozwiązanie na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla jego użytkowników.
/Info/

fot3

fot4

805 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ulica Surowskiego i Pogodna odebrane

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera, dokonała odbioru końcowego ulicy Surowskiego i...

Zamknij