ggg ggg ggg ggg

Kolejna udana inwestycja drogowa na terenie powiatu ostrowskiego

30 stycznia 2023 r. w niezbyt dobrych zimowych warunkach pogodowych oficjalnie oddano do użytku kolejną drogę powiatową.

W poniedziałek, 30 stycznia oficjalnie oddano do użytkowania odcinek drogi powiatowej nr 2612W na odcinku Zaręby Kościelne – Nienałty Szymany. To kolejna inwestycja drogowa w Powiecie Ostrowskim dofinansowana z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Ostrowski na modernizację drogi z rządowego programu otrzymał ponad 10 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to prawie 16 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł pochodzi z budżetu gminy Zaręby Kościelne.
W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni oraz zjazdy na drogi wewnętrzne z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego. Przez teren zabudowany została wykonana ścieżka rowerowa, na dalszym odcinku ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodnik bitumiczny. W miejscowości Zaręby Kościelne powstało skrzyżowanie typu rondo. Natomiast w miejscowości Nienałty – Szymany w ciągu tej drogi wykonano nowoczesny, piękny most wraz ze ścieżką rowerową.
Uroczystość rozpoczął ks. Andrzej Dmochowski – proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Zarębach Kościelnych, który pomodlił się o bezpieczeństwo dla kierowców. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali m.in.: starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, wójt gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, dyrektor Delegatury Marcin Grabowski, radna powiatowa Justyna Pętkowska, wicestarosta Józef Rostkowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Malicki oraz przedstawiciele wykonawców.
W wydarzeniu uczestniczyli: radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, dyrektor Biura Posła na Sejm RP Marka Zagórskiego, radna Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Justyna Pętkowska, wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, radni Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, sekretarz Powiatu Ewa Suchcicka, sekretarz Gminy Zaręby Kościelne Jadwiga Mikołajczyk, członkinie Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Irena Grodzka oraz Katarzyna Grabowska, Mirosław Przesmycki prowadzący Firmę Transportowo – Usługową, Rafał Siwek, kierownik robót w Firmie „Domost”
Sp. z o.o., Jerzy Szklaruk kierownik budowy, Paweł Sobieski – inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalność pod firmą BIKSBIT
Sp. z o.o., a także mieszkańcy wsi. Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o., Partner konsorcjum „DOMOST” Sp. z o.o. z Małkini Górnej, a także Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej. Nadzór Inwestorski pełnił Pan Paweł Sobieski prowadzący działalność pod firmą BIKSBIT Sp. z o.o.
Po otwarciu drogi zebrani udali się na dalszą część uroczystości, w takcie, której podsumowano przeprowadzone inwestycje na terenie powiatu.
„Serce się raduje” – mówił starosta ostrowski Zbigniew Chrupek. „Spotykamy się w gminie oddalonej od Ostrowi Mazowieckiej i to jest ostatni odcinek wieloletniej inwestycji, którą w skrócie nazywam Zaręby Kościelne, ale to jest ostatni odcinek całej inwestycji Nienałty – Szymany do Zaręb Kościelnych i jedziemy piękną drogą do granicy podlaskiej aż do Czyżewa. Jakże ważny, bo przebiegający przez tutaj, największą aglomerację – Zaręby. Jest to latami wykonywana inwestycja drogowa. ” – podkreślał Starosta. „Głównie zrobiliśmy ją dzięki dofinansowaniu rządowemu za
10,5 mln zł, a prawie 16 mln to całkowity koszt. Ta końcówka to środki wspólne powiatu i gminy Zaręby, i serdecznie dziękuję Pani Wójt za współtworzenie tej inwestycji. Bez Pani, bez radnych gminnych, bez waszej decyzji nie byłoby można tej inwestycji wykonać.” – podsumował w swojej wypowiedzi. Podziękował również wykonawcom i zapewniał, że planują jeszcze wiele odcinków dróg i ma nadzieję, że uda się to z pomocą środków rządowych.
Goście złożyli gratulacje i podkreślali dokonania samorządu oraz możliwości, które stworzyły programy państwowe i ten realizowany w Powiecie Ostrowskim – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
/oprac. KW/

533 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Realizacja inwestycji w gminie Andrzejewo

W trakcie realizacji są trzy inwestycje Gminy Andrzejewo: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie obejmująca: remont dwóch kotłowni oraz przebudowę...

Zamknij