ggg ggg ggg ggg

Kobyłka dofinansowana w ramach mazowieckiego programu wsparcia

Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie w wysokości 42 000 zł od Samorządu Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”. Umowę na zadania związane z programem podpisali w poniedziałek, 15 lipca Zastępca Burmistrza Grzegorz Świętorecki oraz Skarbnik Miasta Beata Kotulska.

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” to pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza.
Program zakłada udzielenie gminom wiejskim, miejskim i wiejsko-miejskim z terenu województwa mazowieckiego, pomocy finansowej przeznaczonej na realizacje działań pośrednich i bezpośrednich służących poprawie jakości powietrza. Programy pomocowe sprawiają, że województwo mazowieckie może się równomiernie rozwijać i realizować zadania, na które w budżetach samorządów brakuje środków – dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to wsparcie inwestycji ważnych dla mieszkańców. W tegorocznej, pierwszej edycji programu złożonych zostało 119 wniosków, samorząd dofinansował 110 zadań proekologicznych, których zadaniem jest dbanie o środowisko.
Miasto Kobyłka wystąpiło z dwoma wnioskami, które odpowiadały założeniom programu (dwa z sześciu zadań proponowanych przez Samorząd Województwa do dofinansowania to: opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości w gminie oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza):
1. Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Kobyłce:
Planuje się, że akcja obejmie swoim zakresem spektakle edukacyjne w trzech szkołach dla uczniów klas I-III, prelekcje w szkołach dla uczniów klas IV-VIII oraz spektakl artystyczny i warsztaty w trakcie imprezy plenerowej. Planuje się objęcie akcją edukacyjną ok. 2500 uczniów szkół oraz uczestników imprezy plenerowej, planowanej na wrzesień bieżącego roku. Kwota pomocy finansowej – 7 500 zł.
2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka na lata 2019-2022:
Zadanie obejmie wykonanie aktualizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kobyłka oraz inwentaryzację źródeł emisji palenisk domowych. Kwota pomocy finansowej – 35 000 zł.
W powiecie wołomińskim, oprócz Kobyłki wsparcie trafiło do Tłuszcza, Dąbrówki, Klembowa, Wołomina i Dąbrówki.

1 895 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Burzliwa debata podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu RP w dniu 17 lipca 2019 r., ze strony parlamentarnej opozycji zakończyła się odrzuceniem...

Zamknij