ggg ggg

Karta dla rodzin 3+ (13.03.2012)

Wspólnota Samorządowa powiatu wołomińskiego zajęła się tematem polityki prorodzinnej. Zachęca władze powiatu do wprowadzenia karty dużej rodziny, która z powodzeniem funkcjonuje już na terenie Zielonki. Konferencja poświęcona tej inicjatywie odbyła się po zakończeniu sesji rady powiatu 28 marca.

W konferencji prasowej wzięli udział działacze Wspólnoty Samorządowej w osobach Rafała Pazio, przewodniczącego struktur powiatowych WS Adama Kopczyńskiego i Grzegorza Dudzika burmistrza Zielonki, gminy, która jako pierwsza w powiecie wprowadziła kartę dużej rodziny.


– Polityka prorodzinna to problematyka społeczna, którą nie zajmują się najwyższe władze w naszym kraju, dlatego postanowiliśmy się nią zająć oddolnie – rozpoczął konferencję Adam Kopczyński, przewodniczący klubu Wspólnoty Samorządowej w radzie powiatu. – Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi, rozumiejąc znaczenie rodziny w życiu państwa i narodu, Wspólnota Samorządowa rozpoczęła wdrażanie programu Karta Dużej Rodziny – dodał Adam Kopczyński, zachęcając gminy do przyłączenia się.
Jako pierwsza program realizuje gmina Zielonka. Obecny na spotkaniu burmistrz przedstawił pokrótce zasady funkcjonowania Karty Dużej Rodziny wśród mieszkańców swojego miasta. – Cieszę się, że ta inicjatywa rozrasta się również na powiat. Karta Dużej Rodziny pojawiła się w Zielonce dzięki współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin 3+, czyli organizacją pozarządową skupiającą duże rodziny wielodzietne. Zgłosiło się już 15 rodzin, wydaliśmy karty dla 90 osób. Największa rodzina, która zgłosiła przystąpienie do programu, to rodzina 12-osobowa, czyli z dziesięciorgiem dzieci. Minął miesiąc od przystąpienia do programu – opowiadał burmistrz Grzegorz Dudzik.
Proponowany przez Wspólnotę Samorządową program ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, promowanie rodziny z dziećmi, umacnianie rodziny oraz wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności członków wielodzietnych rodzin do zajęć organizowanych przez placówki samorządowe. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału w programie podmioty gospodarcze z szeroko rozumianej sfery handlu i usług.
A.Sajnog

2 019 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ach! Co to będzie za ślub?! (13.03.2012)

W ten sposób, po cichutku i na głos, stwierdzali uczestnicy Targów Ślubnych zorganizowanych w ubiegła niedzielę 11 marca 2012 r....

Zamknij