ggg

Kanalizacja, oczyszczalnia, drogi, place zabaw, fundusz sołecki, nowa linia autobusowa… – Zaręby Kościelne rozwijają się i pięknieją

O miniony 2019 i plany na kolejny 2020 rok pytamy Panią wójt Urszulę Wołosiewicz:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Jakie inwestycje, działania i plany udało się zrealizować w 2019 roku?

Dla mnie osobiście był to niezwykle ważny rok. Pierwszy rok pełnienia odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji wójta, którą powierzyło mi społeczeństwo w wyborach 21 października 2018 roku. Chciałbym, aby Zaręby Kościelne rozwijały się i piękniały. Ten cel przyświeca nam wszystkim i wspólnie współpracując zrobiliśmy wiele, dokładając starań i ciężko pracując.
To, co udało się osiągnąć w minionym 2019 roku przy współpracy z pracownikami gminy, radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej różnego szczebla i wieloma innymi instytucjami wymagało dużego wysiłku przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu funduszami gminnymi.
W roku 2019 ukończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarębach Kościelnych o wartości 10,5 mln zł. Była to potężna i kosztowna inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat i niepotrzebnie odkładana, przez co musieliśmy zapłacić więcej uzyskując przy tym mniejsze dotacje.
Wspólnie z powiatem wybudowaliśmy długo oczekiwaną drogę powiatową z Zarąb Kościelnych do Kępist Borowych. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 4.4 mln zł, w tym kwota dofinansowania inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego prawie 2 mln zł.
Otrzymaliśmy rekordową, wynoszącą aż 75% wartości inwestycji dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę gminną Skłody Średnie – Grabowo. Przewidywany termin zakończenia budowy tej drogi to 30 czerwiec 2020 roku.
Powiat otrzymał 80% dotacji na budowę drogi powiatowej relacji Zaręby Kościelne – Szulborze. My, jako gmina dokładamy 10% wartości inwestycji i 10% powiat z własnych środków. Budowa drogi ruszy wiosną tego roku. Tak wysokich dotacji nie było nigdy w historii samorządu. Dziękujemy za to, rządowi na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim.
Wybudowaliśmy wodociąg przy nowopowstałej ul. Wspólnej w Zarębach Kościelnych, w części wsi Gaczkowo oraz przebudowaliśmy część linii wodociągowej w Uścianku Wielkim.
Otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Program rozwoju Edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne”. Istniejące do tej pory 5-godz. przedszkole od lat nie spełniało potrzeb i oczekiwań rodziców. Od 1 września 2020 roku będzie to przedszkole 10-godzinne. Zwiększy się liczba miejsc, poszerzy się oferta edukacyjna. Wyremontowane zostaną pomieszczenia oraz zakupione pomoce dydaktyczne.
Po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowaliśmy w czasie wakacji półkolonie letnie dla dzieci. Dzieci i rodzice byli bardzo zadowoleni, więc wykorzystując fundusz antyalkoholowy będziemy organizować tego typu wypoczynek letni dla dzieci również w latach następnych.
W tym roku szkoła ma też pedagoga oraz zapewnioną refundowaną przez NFZ opiekę stomatologiczną.
Na terenie szkoły przy bramie została zrobiona nowa kostka, wykonano ogrodzenie przy szkole, boisku asfaltowym i boisku trawiastym. Rozebraliśmy starą oczyszczalnię ścieków i wiele wysiłku wkładamy w uporządkowanie i remont boiska sportowego, w jego powiększenie i modernizację, która potrwa 2-3 lata. Jeszcze w tym roku postawimy przy boisku budynek szatniowo- sanitarny wraz z biurem dla klubu sportowego „Iskra”.
Jako jedyna gmina w powiecie ostrowskim podpisaliśmy umowę z powiatem na uruchomienie nowej linii autobusowej z Funduszu Przewozów Autobusowych relacji Gąsiorowo przez Zaręby Kościelne, Złotorię, Daniłowo do Ostrowi Mazowieckiej. Nowa linia okazała się sukcesem – do jej funkcjonowania nie trzeba dokładać pieniędzy z funduszów rządowych ani samorządowych powiatu i gminy, gdyż autobus jest wypełniony młodzieżą dojeżdżającą do szkół średnich.
W roku 2019 złożyliśmy wniosek do Wojewody na utworzenie w naszej gminie miejsca do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach pobytu dziennego i całodobowego wraz z wyżywieniem i fachową opieką pod nazwą „Centrum opiekuńczo- mieszkalne”. Jest to nowy projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W tym celu chcemy wyremontować i nadbudować stojący bezużytecznie i niszczejący od 10 lat w centrum Zarąb budynek po Komisariacie Policji. Podpisujemy porozumienia z 4 sąsiednimi gminami; Andrzejewem, Szulborzem Wielkim, Bogutami i Nurem. Jeśli otrzymamy dofinansowanie fachową opiekę i miejsce integracji znajdą tu osoby potrzebujące pomocy i rehabilitacji. Bedzie też zatrudnienie dla około 16 osób.
Została wyremontowana sala konferencyjna w Urzędzie Gminy oraz doposażona w nowe meble, sprzęt nagłaśniający, nagrywający i multimedialny. Wyremontowaliśmy również 3 pomieszczenia biurowe i górny korytarz.
W Sali konferencyjnej Urzędu Gminy oraz w 6 pomieszczeniach, a także w Bibliotece Gminnej została założona klimatyzacja.
Odwodniliśmy ul. Leśną w Zarębach Kościelnych, porządkując przy tym przyległy teren na łąkach.
Wymieniliśmy okna w budynku komunalnym na ul. Leśnej. Mieszkańcy upominali się o to od wielu lat, a przecież jest to oszczędność w ogrzewaniu, poprawa estetyki i wygody w użytkowaniu. Stare okna dosłownie wypadały przy próbie otwarcia czy umycia.
Przygotowaliśmy 20-arową działkę pod przyszły plac zabaw w Rawach. Działka jest pięknie położona nad rzeką, została bezpłatnie, aktem notarialnym przekazana gminie celem utworzenia miejsca rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych.
Korzystając z dotacji z WFOŚiGW wybudowaliśmy ścieżkę edukacyjną na placu przy rzece. Od dziesięcioleci plac był niezagospodarowany, teraz jest to piękne miejsce edukacyjno-rekreacyjne, dodatkowo korzystając z Funduszy Mazowieckiej Jednostki Aktywizacji Sołectw wybudowaliśmy tu wiatę rekreacyjną z grillem i ogniskiem. Za współfinansowanie tej inicjatywy chciałabym serdecznie podziękować Państwu Elżbiecie i Michałowi Skłodowskim, miejscowym przedsiębiorcom.
Z następnych 4 dotacji MIAS, zostały wybudowane 4 place zabaw w Chmielewie, Kietlance, Zakrzewie Kopijkach, Pętkowie, każde z nich o wartości prawie 20 tys. zł. Chcemy, poprzez tworzenie takich miejsc poprawić warunki życia i odpoczynku na każdej wsi. W tym roku następne wsie przekażą place na takie inwestycje lub przeznaczą fundusze sołeckie na zakup działek.
Po raz pierwszy w naszej gminie został utworzony fundusz sołecki. Program dla sołectw przypomina budżet partycypacyjny. Wiejskie życie zaczyna się w sołectwie. Tam rodzą się najlepsze lokalne pomysły, w procedurę wyboru inwestycji angażują się mieszkańcy wraz z radą sołecką, a my chcemy wspierać ich realizację.
Dla mnie osobiście bardzo ważna jest aktywizacja mieszkańców na wielopoziomowym zakresie działania. Wspieram, więc istniejące stowarzyszenia, zespoły śpiewacze, sportowców, strażaków. Pozyskaliśmy dodatkowe fundusze na zakup mundurów i kurtek strażackich. Z mojej inicjatywy w roku 2019 powstało aż 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz Młodzieżowa Rada Gminy. Niewątpliwą zachętą do powstawania kół jest rządowa dotacja – co najmniej 3 tys. zł dla każdego koła, w każdym roku działania. W KGW działają także panowie i są już wcale niemałe sukcesy. Koła pozyskują dofinansowania z różnych źródeł, a te w Zakrzewie Kopijkach, w Chmielewie i Kępistach Borowych zorganizowały Festyny Rodzinne. Brały też udział w jarmarkach świątecznych i festynach w innych gminach. Ostatnio wszystkie KGW przygotowały przepyszne potrawy wigilijne na spotkanie opłatkowe dla 150 osób, które odbyło się 30 grudnia 2019 roku w szkole w Zarębach Kościelnych dla samorządowców, pracowników gminy, sołtysów, miejscowych przedsiębiorców i zaproszonych gości. W organizację tej uroczystości włączyły się również miejscowe zespoły śpiewacze oraz pracownicy szkoły przygotowując dekoracje i występy dzieci.
Pracownicy GOPSu przygotowali, jak, co roku piękną i wzruszającą „Wigilię dla osób samotnych”.
Staram się wspierać, poszerzać i rozwijać sferę życia kulturalnego. Jako gmina wspólnie ze szkołą i biblioteką gminną w dniu 1 czerwca 2019 roku zorganizowaliśmy tak bardzo oczekiwany przez mieszkańców Festyn Rodzinny, a na początku roku w styczniu 2019 po raz pierwszy w naszej gminie miały miejsce dwa wydarzenia kulturalne, które osobiście organizowałam przy współpracy ze szkołą: odbył się I Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz pod koniec stycznia wystąpił u nas z kolędami i pieśniami patriotycznymi zespół „Issa” z Litwy. Za chwilę, bo 19 stycznia 2020 roku odbędzie się II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Stanie się to naszą tradycją. Kolędy śpiewają dzieci na zmianę z dorosłymi, jest to, więc swego rodzaju uroczystość międzypokoleniowa. Kontynuowałam również projekt dla około 100 Seniorów, który zaczęłam realizować, jako wicestarosta na terenie 3 gmin: Zaręby Kościelne, Andrzejewo i Boguty – Uniwersytet Trzeciego Wieku. W minionym roku odbyły się wykłady w ramach projektu „Przystanek Wiedza”.
Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji, remontów, a także uroczystości, spotkań autorskich, z aktorami i podróżnikami, które organizuje także nasza gminna biblioteka i szkoła. Muszę jeszcze wspomnieć o kilku ważnych wydarzeniach.
16 czerwca z udziałem Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Magdaleny Gawin i wielu znamienitych gości w Skłodach Piotrowicach odbyło się odsłonięcie pomnika upamiętniającego rodzinę Skłodowskich, zamordowanych przez Niemców za pomoc niesioną Żydom.
Jako gmina współorganizowaliśmy uroczystości parafialne, które każdego roku odbywają się w Zarębach Kościelnych z inicjatywy ks. proboszcza z okazji 3 Maja, 15 sierpnia, 11 Listopada. Po raz dwudziesty zorganizowałam wyjazd autokarowy do Częstochowy na powitanie XX Konnej Pielgrzymki z Zarąb Kościelnych pod dowództwem ks. kan. dr Andrzeja Dmochowskiego. W drodze powrotnej każdego roku odwiedzamy różne ciekawe miejsca – tym razem zajechaliśmy do Rozprzy w powiecie piotrkowskim, siostrzanej miejscowości Zarąb Kościelnych ze względu na wspólną historię powiązaną z rodem Zarembów herbu „Zaremba”.
W swoich działaniach wspieramy także instytucje takie jak szpital czy policja. Przekazaliśmy 10 tys. zł dotacji na zakup sprzętu w szpitalu powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej oraz 10 tys. zł dotacji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej. Zdrowie i bezpieczeństwo to jeden z ważniejszych obszarów działania gminy.
Ze swojej strony staram się wspierać przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Jesteśmy gminą przyjazną dla inwestorów i przedsiębiorców poprzez chociażby w wspieraniu ich w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje. Działająca na terenie naszej gminy firma TOMPLAST właśnie się rozbudowuje, zakupiła 3 ha działkę w Zgleczewie Szlacheckim, powstaną nowe hale produkcyjne, nowe miejsca pracy. Zgłaszają się następni inwestorzy, to bardzo cieszy, że polscy przedsiębiorcy rozwijają się, bo jest ogólnie dobra koniunktura gospodarcza, z której jak widać korzysta także tak mała gmina jak Zaręby Kościelne.

– Czy przy tak licznych obowiązkach jest czas na odpoczynek?

Każdy dzień pracy w naszej gminie jest wypełniony po brzegi pracą, i ja, i niektórzy pracownicy nie mamy czasu na urlopy, a 8 godzin to za mało by wypełnić wszystkie obowiązki, zobowiązania, by zrealizować ambitne plany. Poza tym różnego typu uroczystości i spotkania odbywają się w dni wolne od pracy, w święta, soboty i niedziele – także i te dni są wypełnione obowiązkami. Za pracę i współpracę dziękuję pracownikom gminy. Cieszę się bardzo, że współpraca układa nam się dobrze. To jest tak jak wszędzie, jedni angażują się więcej – inni mniej, po roku pracy mogę to ocenić.

– Jakie są plany i zamierzenia na rok 2020?

Cały czas dążę do tego, by aktywnie pozyskiwać fundusze na inwestycje i tak zwane działanie miękkie. W ostatnich tygodniach złożyliśmy 10 wniosków na finansowanie różnych inwestycji: 5 wniosków na następne place zabaw – wnioski złożone do MIAS, na dwie drogi w Gąsiorowie – wnioski złożone do FOGRu, jeden wniosek do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na wspieranie aktywnych form integracji społecznej, wniosek z programu „Niepodległość” – „Zaręby Kościelne współczesne historią okraszone” oraz wniosek do WFOŚi GW na bezpłatny odbiór folii rolniczej.
Rozpoczęliśmy również prace nad projektami remontu i rozbudowania dawnej remizy strażackiej w Zarębach Kościelnych. Od kilku lat budynek stoi zamknięty i niszczeje, a przecież pamiętamy, że działał tu Klub Rolnika, odbywały się uroczystości, zabawy, wesela, wyświetlano filmy. Będziemy się starali o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie Domu Kultury w gminie. Pracy nad projektem jest bardzo dużo, a czasu mało.
W tym roku pobudujemy też niewielki odcinek drogi w Kietlance oraz zrealizujemy szereg inwestycji i remontów zaplanowanych w sołectwach. Trzeba zadbać o miejsca do działania dla naszych KGW, stworzyć następne place zabaw, siłownie, służące do spotkań plenerowych integrujących mieszkańców poszczególnych wsi. Pobudować brakujące wiaty przystankowe i wiaty rekreacyjne.
Przygotowujemy dokumentację na budowę drogi gminnej Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie oraz drogę w Rostkach Daćbogach. Razem z Powiatem planujemy wręcz rewolucyjną przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Zarębach Kościelnych. W roku 2020 opracowujemy dokumentację na budowę dróg, chodników, ronda, ścieżek rowerowych oraz mostu w Nienałtach Brewkach realizacja nastąpi w roku 2021.
Tak kosztowne przedsięwzięcia możliwe są dzięki naprawdę wspaniałym programom rządowym, wspierającym samorządy w rozwoju infrastrukturalnym, społecznym, kulturalnym.

Dziękujemy za wypowiedz.
/Z wójt Urszulą Wołosiewicz rozmawiała Janina Czerwińska/

2 631 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo

W dniu 4 stycznia 2020 r., w świetlicy w Pęchratce Małej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo....

Zamknij