ggg ggg ggg ggg

Jubileusz 25-lecia Samorządu Powiatu Węgrowskiego

29 lutego samorząd powiatu węgrowskiego uroczyście obchodził 25 –lecie istnienia zwieńczone gala jubileuszową, która odbyła się w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Było wiele wspomnień, podziękowań i gratulacji.

Organizatorami uroczystych obchodów 25-lecia samorządu powiatu węgrowskiego byli: starosta węgrowski Ewa Besztak i przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz. W jubileuszowej gali samorządu powiatu węgrowskiego udział wzięli radni sześciu kadencji (obecnej i wcześniejszych), przedstawiciele poszczególnych gmin, dyrektorzy i kierownicy licznych instytucji i placówek oświatowych wraz z młodzieżą, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych oraz organizacji współpracujących z samorządem powiatu, pracownicy powiatu oraz zaproszeni goście m.in.: Poseł na Sejm RP Maria Koc, Senator RP Maciej Górski, Ordynariusz Drohiczyński Ks. Bp Piotr Sawczuk, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, ks. kanonik Roman Kosek, Wicestarosta Siedlecka Małgorzata Cepek, Wicestarosta Sokołowski Ryszard Domański.
Galę rozpoczęto pokazem tanecznym młodzieży z zespołów folklorystycznych szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski. Publiczności zaprezentowały się: Zespół „Orkan” z ZSP w Sadownem, Zespół „Sadzewiczowa” z ZSP w Łochowie i Zespół „Zawierucha” z I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Po uroczystym odśpiewaniu przez zebranych Mazurkiem Dąbrowskiego, zebranych powitali: starosta węgrowski Ewa Besztak i przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz, czym otworzyli część oficjalna jubileuszu. Starosta Ewy Besztak wspomniała również o wcześniejszych faktach historycznych dotyczących pierwszego powiatu węgrowskie i jego funkcjonowania. Przedstawiła w skróconej wersji historię funkcjonowania Powiatu Węgrowskiego od początku jego istnienia w czasach współczesnych, czyli od momentu wprowadzonej 1 stycznia 1999 r. reformy samorządowej. Na przestrzeni lat nad sprawami powiatu obradowało sześć kadencji Rady Powiatu Węgrowskiego. W ciągu tych 25-ciu lat Rada odbyła 275 sesji i podjęła 2043 uchwały.”To dla mnie wielkie wzruszenie ta uroczystość” – mówiła Pani Starosta wymieniając wielu radnych obecnie pracujących w Radzie Powiatu przez kilka kadencji. Trzeba zaznaczyć, że obecna starosta Ewa Besztak pracuje już szóstą kadencję – jest wieloletnim samorządowcem i jedyną z tak dużym stażem radną powiatu. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślała, że 25 lat działalności Samorządu Powiatu Węgrowskiego to wiele oddanych do użytku nowych obiektów czy zrealizowanych inwestycji, powstanie nowych ośrodków, wydziałów, współpraca z lokalnymi samorządami a przede wszystkim – ogrom pracy na rzecz lokalnych społeczności. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie pozyskiwane środki zewnętrzne, które pozwoliły przez ostatnie 25 lat na budowę i rozwój sieci dróg, budowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej czy realizację wielu projektów, w których uczestniczą dziś mieszkańcy powiatu. Wiele w jej wystąpieniu zostało przytoczonych liczb i statystyk dotyczących powiatu. „Przed nami nowe wyzwania i nowe projekty powiatu węgrowskiego” – podkreślała. Przedstawiła również krótką prezentację multimedialną, o której mówiła, ze zawiera „troszkę wspomnień, może wzruszeń”, a na pewno wypełniona była zdjęciami dokumentującymi wiele lat pracy radnych i samorządu. Starosta poprosiła także, aby minutą ciszy uczcić pamięć radnych powiatowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie, których dziś nie ma już wśród nas.
Podczas gali samorząd Powiatu Węgrowskiego uhonorował osoby, które w ciągu 25-lecia istnienia Powiatu przyczyniły się do jego rozwoju. Odznaczenia wręczali: starosta węgrowski Ewa Besztak, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz i wicestarosta Węgrowski Marek Renik.
Medale z okazji 25-lecie Samorządu Powiatu Węgrowskiego otrzymali starostowie węgrowscy z VI dotychczasowych kadencji: Elżbieta Lanc 1998-2001, Henryk Zyśk 2001-2002, Bogdan Doliński 2002-2006, Krzysztof Fedorczyk 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, Ewa Besztak 2018-2024, dotychczasowi Przewodniczący Rady Powiatu: Zygmunt Orłowski i Leszek Redosz oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Węgrowie: Marta Brzezik i Magdalena Dąbkowska, które od wielu lat sprawują opiekę nad funkcjonowaniem Rady i Zarządu Powiatu
Uroczysta Gala z okazji 25-lecia była też okazją do wręczenia zaszczytnych tytułów „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” które otrzymali: Ordynariusz Drohiczyński Ks. Bp Piotr Sawczuk, Sekretarz Powiatu Węgrowskiego Marzena Gromek, Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Węgrowie Jan Tempczyk, właściciel firmy P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” w Węgrowie Dariusz Ostasz, dyrygent Orkiestry Dętej OSP Liw Piotr Szczepanik, Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie Małgorzata Duszak oraz kierownik Zespołu Ludowego „Sadowianki” Krystyna Wetoszka.
Podczas jubileuszu wręczono także pamiątkowe statuetki z okazji 25-lecia Samorządu Powiatu Węgrowskiego, wykonane przez firmę ADDIT Węgrów. Statuetki otrzymali: radni powiatowi wszystkich sześciu kadencji Rady Powiatu w latach 1999-2024, Poseł Maria Koc, Senator Maciej Górski, Ks. Bp Piotr Sawczuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu węgrowskiego: Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Wójt Gminy Grębków Bogdan Doliński, Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański, Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Okulus, Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran, Wójt Gminy Stoczek Zbigniew Kłusek i Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski, pracownicy Starostwa Powiatowego w Węgrowie: Skarbnik Powiatu Anna Pawełas oraz osoby zatrudnione od stycznia 1999 roku: Marzena Gromek, Hanna Zenik, Magdalena Dąbkowska, Mariola Górska-Maleszewska, Małgorzata Plewka, Teresa Księżopolska, Agata Łukasiak, Marzenna Sowa, Marzenna Florczak, Elżbieta Kurkus i Włodzimierz Cichocki.
Podczas gali 25-lecia przedstawiciele Samorządu Powiatu Węgrowskiego otrzymali także życzenia i gratulacje, które złożyli: Ks. Bp Piotr Sawczuk, Poseł na Sejm Maria Koc, Senator Maciej Górski, Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce Jerzy Osiak wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów Bogusławem Piątkiem, Wicestarosta Siedlecka Małgorzata Cepek, Wicestarosta Sokołowski Ryszard Domański oraz Dyrektor MODR Oddział Siedlce Józef Romańczuk i Kierownik PZDR w Węgrowie Bożena Kisielińska. Słowa do zebranych na uroczystości skierował także były Starosta Węgrowski a aktualnie Radny Rady Powiatu VI Kadencji Pan Krzysztof Fedorczyk.
Uroczystą Galę zakończył koncert Orkiestry Dętej OSP Liw pod dyrekcją p. Piotra Szczepanika. Po oficjalnej części goście mogli skosztować tortu, który przygotowała Piekarnia ROBSON z Łochowa.

/J.Cz. info/

314 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Ostrowi Mazowieckiej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2024 r. będący hołdem dla Bohaterów Antykomunistycznego Podziemia, obchodzono w...

Zamknij