ggg ggg ggg ggg

Jubileusz 10-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadmie

W tym roku przypada 10. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadmie. Piękne i wzruszające obchody pierwszego okrągłego jubileuszu istnienia jednostki zorganizowano w sobotę, 13 listopada, a ich głównym punktem była uroczysta Msza Św. w intencji strażaków OSP Nadma, którą odprawiono w miejscowym Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela.

SONY DSC

Obchody jubileuszu 10-lecia istnienia OSP Nadma zainaugurowała o godz. 14:30 uroczysta zbiórka na placu strażackim przed tymczasową remizą.
W obecności pocztów sztandarowych wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radzymin, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Krzysztof Rostkowski złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości przed Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Arturem Kacperczakiem.
Przemarsz paradny do Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Nadmie poprzedziło odegranie hymnu strażackiego przez Radzymińską Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza p. Jakuba Pietruchy.
Centralne obchody odbyły się w murach nadmeńskiej świątyni, a rozpoczęto je obszernym sprawozdaniem z dziesięcioletniej działalności jednostki, które przedstawił zgromadzonym prowadzący uroczystość dh Krzysztof Namedyński – współzałożyciel i pierwszy Prezes OSP Nadma.
– Zebranie założycielskie, na którym uchwalono statut jednostki miało miejsce 11 grudnia 2011 roku. Na nim wyłoniono pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Za zgodą ówczesnego dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia, p. Andrzeja Krystyniaka, jako tymczasową siedzibę jednostki wskazano budynek szkolny – przypomniał dh Krzysztof Namedyński, który w ciągu 20 minut starał się nie pominąć żadnego istotnego szczegółu, związanego z dziesięcioletnią historią jednostki.
Pierwszy w dziejach Prezes OSP Nadma zwrócił uwagę, że wyjątkowym dniem dla nowo powstałej jednostki był 24 czerwca 2012 r.,
kiedy to odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru dla OSP Nadma. Podczas Eucharystii w kaplicy p.w. Św. Jana Chrzciciela (na terenie obecnego kościoła, który był wtedy jeszcze w trakcie budowy) sztandar został poświęcony przez JE bpa Marka Solarczyka. Po Mszy Św. członkowie OSP złożyli przysięgę, a przy szkole odsłonięto popiersie patrona placówki – ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ufundowane przez druhów OSP Nadma, ks. proboszcza Grzegorza Mioduchowskiego oraz nauczycieli i społeczność szkolną.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było pozyskanie pierwszego samochodu w 2013 r., następnie zbudowanie w czynie społecznym przez druhów tymczasowej remizy, pierwsze szkolenia, akcje ratownicze, powołanie sekcji lotniczej, akademii małego strażaka DDP, MDP i wiele innych mniejszych lub większych osiągnieć, które sprawiły, że pomimo licznych trudności, OSP Nadma w krótkim czasie wyrosła na instytucję tak prężnie działającą na rzecz lokalnej społeczności, że obecnie trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek wydarzenie w Nadmie bez jej udziału, czy to jako organizatora, czy też współorganizatora.

Pamiątkowe grawerowane dyplomy odebrali z rąk Druha Prezesa Dariusza Wojdy „Ojcowie Założyciele OSP Nadma”: ks. Grzegorz Mioduchowski, dh Wojciech Klimkiewicz i dh Krzysztof Namedyński.

Rys historyczny (wzbogacony o projekcję archiwalnych zdjęć), stał się również okazją do przypomnienia nazwisk wszystkich osób zaangażowanych w dzieło tworzenia jednostki zwłaszcza w tych pierwszych, najtrudniejszych latach. Jak powiedział dh Namedyński: „należy złożyć podziękowanie wielu ludziom, instytucjom i stowarzyszeniom”. – Choć czasu mało i nie sposób wymienić wszystkich, będziemy o Was pamiętać i nosić w sercach wdzięczność za okazaną życzliwość i pomoc – zapewnił, a na zakończenie zwrócił się do druhów: – Ochotnicy z OSP Nadma dziękujemy za to, że jesteście. Bądźcie dalej na służbie, w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek!
Najważniejszy punkt obchodów jubileuszowych stanowiła uroczysta Msza Św. w intencji strażaków OSP Nadma, którą wspólnie celebrowali: ks. Grzegorz Mioduchowski – proboszcz Parafii
p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zarazem kapelan jednostki oraz ks. Piotr Połomski – kapelan strażaków z terenu Powiatu Wołomińskiego.
Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii, Druh Proboszcz, jako gospodarz miejsca zwrócił się do zgromadzonych na „dziękczynieniu Panu Bogu za OSP w Nadmie w dniu jubileuszu 10. rocznicy jej powstania”.
– To wyjątkowy dzień dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Bogu trzeba podziękować za to, co już było, ale świadomi jesteśmy, że posługa – powołanie strażaka jest bardzo niebezpieczne. Dlatego prośmy Opatrzność Bożą o błogosławieństwo dla naszej wsi i naszych strażaków na następne lata – zaapelował do wiernych
ks. Mioduchowski.
O wspaniałą oprawę muzyczną Mszy Św. (do której posługiwali wraz z ministrantami strażacy) zadbała wspierająca organistę, Radzymińska Orkiestra Dęta, która rozpoczęła wspólną modlitwę od odegrania hymnu „Gaude Mater Polonia”.
Okolicznościowe kazanie wygłosił główny celebrans ks. Piotr Połomski, który przypomniał w homilii, że służba strażacka jest powołaniem do świętości. – Mamy wypisane na naszych sztandarach hasło: „Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek”, ponieważ wszystko to, co czynimy, jako strażacy – ochotnicy, czynimy dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Z miłości do Boga i z miłości do bliźniego, aby zachować jego życie, aby zachować to co dla niego najcenniejsze, aby jemu pomóc. Taka jest idea Ochotniczych Straży Pożarnych, taka jest idea każdego, kto wykonuje zawód strażaka, ale przede wszystkim ochotników, którzy z potrzeby serca, z potrzeby czynienia dobra i okazania miłości drugiemu człowiekowi, narażają swoje życie i poświęcają swoje dobro. Każdy wyjazd jest nadzieją, że z jednej strony uda nam się zachować własne życie i bezpieczeństwo, z drugiej, że uda nam się udzielić pomocy potrzebującemu, okazać miłość bliźniemu – mówił ks. Połomski, zwracając uwagę, że tak, jak Chrystus daje nam siebie w Komunii Świętej, tak strażacy poświęcają swój czas i siebie dla ratowania ludzkiego życia i mienia. – Ważne, abyśmy przez służbę drugiemu człowiekowi, przez miłość okazywaną bliźniemu rozpoznawali powołanie do świętości – mówił ks. kapelan Piotr Połomski, wskazując na potrzebę konsekwentnego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wzywając do dalszego rozwoju „tej młodej jednostki, która jest naszym wspólnym dobrem” zwrócił się z gorącą prośbą do władz Gminy Radzymin o pomoc w budowie strażnicy: – Wesprzyjcie strażaków OSP Nadma, aby mieli swoje godne miejsce – zaapelował ks. kapelan.
Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, którą swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.: Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka wraz z Zastępcami: Wiesławem Solarzem i Piotrem Rembelskim, Radni: Izabela Paciorek i Marek Brodziak, były Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio wraz z bryg. Jarosławem Kłakiem, były Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda, Wicedyrektor SP im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie Jolanta Ślebioda -Szatan, Inspektorzy ds. OPPoż., OC i Zarządzania Kryzysowego Gm. Radzymin: Dariusz Dąbkowski i Stanisław Jankowski, a także delegacje Zarządów OSP z Radzymina, Słupna, St. Załubic, Zawad, Rudy i Mokrego, przedstawiciele Koła PZERiI w Nadmie oraz sympatycy, osoby wspierające, byli i obecni członkowie OSP Nadma.
Wszystkich przybyłych serdecznie powitał Prezes OSP Nadma dh Dariusz Wojda, który w okolicznościowym wystąpieniu z dumą opowiadał o działalności jednostki na przestrzeni minionej dekady, a także wyraził wdzięczność wszystkim osobom, zaangażowanym w jej powstanie i funkcjonowanie.
– Nasi druhowie to przeważnie mieszkańcy Nadmy, którzy ambitnie działają, czego dowodem jest działanie jednostki przez 10 lat. Przez ten czas przewinęło się już wiele osób, które wniosły ogromny wkład pracy, trudu, własnych środków, poświęconego czasu, by udało się zawiązać i utrzymać struktury jednostki, pozyskiwać ochotników, środki trwałe, auta, sprzęt, wyposażenie i przeprowadzić szkolenia. Sztuką jest powstać, ale ogromną sztuką jest wytrwać. Myślę, że tutaj w Nadmie jest duch strażacki, dlatego trzeba go dalej rozwijać – mówił dh Dariusz Wojda dziękując byłym strażakom-ochotnikom, którzy na przestrzeni lat włożyli wiele serca i wnieśli ogromną siłę ducha strażackiego. Prezes OSP Nadma podziękował także byłemu Burmistrzowi dh Zbigniewowi Piotrowskiemu, byłemu Prezesowi ZOP ZOSP RP dh Wiesławowi Grędzie, ś.p. ks. prał. Janowi Andrzejewskiemu z Kobyłki oraz byłym i obecnym Dyrektorom SP w Nadmie za wzorową współpracę.
Ponadto, słowa wdzięczności za okazywane wsparcie skierował do przedsiębiorców i mieszkańców, a także KP PSP Wołomin oraz władz samorządowych powiatu i gminy. – Utrzymanie się przez 10 lat to spory sukces, dlatego mam nadzieję, że 20-lecie będziemy świętować już w nowej siedzibie. Liczymy na realizację danej nam obietnicy prawdziwej strażnicy połączonej z domem kultury dla mieszkańców Nadmy.
Szczególnym wyrazem uznania były pamiątkowe dyplomy z grawerem, które z rąk Druha Prezesa odebrali trzej „Ojcowie Założyciele OSP Nadma, pozostający wierni tej idei po dzień dzisiejszy”:
dh Krzysztof Namedyński, dh Wojciech Klimkiewicz oraz dh kapelan ks. Grzegorz Mioduchowski.
Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano również osoby szczególnie zasłużone dla jednostki. W gronie wyróżnionych znaleźli się:
dh Maciej Prandota, p. Tadeusz Dębek, p. Zbigniew Rutkowski,
p. Adam Broma, p. Sławomir Pazio, p. Izabela Paciorek, p. Marek Brodziak, Państwo: Alicja i Jan Kępa, Monika i Rafał Pawłowscy oraz Marzena i Jarosław Popławscy.
Po gromkich, strażackich oklaskach dla darczyńców i wspomożycieli jednostki przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, gratulacje i prezenty.
– Życzymy, aby Wasza trudna praca ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienia pomocy potrzebującym była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Niech społeczne uznanie towarzyszy Wam w podejmowanych działaniach, wpisanych w strażacką służbę – powiedział Paweł Dąbrowski, wręczając rycerzom św. Floriana z Nadmy pamiątkowy dyplom od Starosty, Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego.
– 10 lat to rzeczywiście taki okres, w którym można powiedzieć, że jednostka wychodzi z wieku dziecięcego i wkracza w strażacką dojrzałość. Mam nadzieję, że będziecie nadal się rozwijać – powiedział Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przekazując w darze nową motopompę.

Okolicznościowy list od Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie odczytał st. bryg. Wiesław Drosio, życząc druhom z Nadmy rychłego spełnienia marzeń o nowej strażnicy.
Ciepłych słów nie szczędził jubilatom dh prezes Wiesław Gręda, który wspominając początki i trudy związane z założeniem jednostki, podarował druhom statuetkę odważnego strażaka, który biegnie do pożaru. – Tacy są strażacy w Nadmie. Życzę, abyście zawsze byli odważni i z pomocą Św. Floriana parli do przodu w następnych latach – powiedział dh Wiesław Gręda.
W podobnym tonie wypowiedział się Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie: – 10 lat minęło bardzo szybko, a ja byłem z Wami od samego początku. Patrzę na Was i widzę wielu strażaków z tamtego okresu, ale cieszy mnie bardzo, że jest dużo młodzieży, a nawet dzieci. To znaczy, że jest przyszłość przed tą jednostką. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim tej strażnicy i nowych samochodów. Służba strażacka to jest naprawdę ciężka robota, ale musicie trwać, bo dzięki takim ludziom jak Wy, bezpieczeństwo w gminie, w powiecie i w miejscowości jest po prostu większe – mówił dh Artur Kacperczak.
W imieniu poprzednich władz samorządowych, głos zabrał radny Marek Brodziak, który odczytał List Gratulacyjny, przygotowany z ówczesnym Burmistrzem Zbigniewem Piotrowskim:
„Dziękujemy za niezmienną wierność ideałom, poczucie bezpieczeństwa i twórcze współdziałanie. Cieszymy się, że mogliśmy być świadkami narodzin tej młodej, ale jakże prężnie działającej na terenie Gminy Radzymin jednostki. Jak również cieszymy się, że osobistym zaangażowaniem mogliśmy pomóc w jej zorganizowaniu. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia i szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką, a pełniona służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy” – napisano w piśmie skierowanym do wszystkich druhów OSP Nadma.
Okolicznościowe życzenia jubilatom złożyła również radna Izabela Paciorek, która przekazując na ręce Druha Prezesa kosz upominkowy powiedziała: „Marzymy o tej strażnicy, więc życzę sobie i Wam, abyśmy jak najszybciej mieli to miejsce, które zintegruje całą naszą społeczność lokalną”.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście zaproszeni zostali na strażacki obiad, który zorganizowano w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Nadmie.
W imieniu zespołu redakcyjnego „Kuriera W” przyłączamy się do serdecznych życzeń dla Zarządu i Strażaków OSP Nadma. Wierzymy, że władze samorządowe Gminy Radzymin nie pozostaną głuche na postulowaną potrzebę budowy strażnicy. Gratulujemy pięknej uroczystości jubileuszowej i mamy głęboką nadzieję, że duch strażacki w sercach mieszkańców Nadmy nigdy nie zagaśnie!

/Rafał S. Lewandowski/

1 737 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umowy na budowę centrum opiekuńczo- mieszkalnego

Miesiąc temu informowaliśmy Państwa, że Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 058 014 zł na budowę i wyposażenie centrum...

Zamknij