ggg ggg ggg ggg

Jest wiele celów, które chcielibyśmy osiągnąć… – zapowiada Kazimierz Rakowski, nowy starosta wołomiński

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2014 r. odbyła się wznowiona po przerwie I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której wybrano nowe władze powiatowe. W głosowaniu tajnym na urząd starosty wybrany został wieloletni działacz samorządowy Kazimierz Rakowski, który wcześniej przez 22 lata pełnił urząd wójta Gminy Klembów. Dziś mamy okazję jako pierwsi zapytać nowego starostę o jego plany zawodowe.

 

1

 

„KW”: Panie Starosto, tuż po wyborze wspomniał Pan o potrzebie pozyskiwania środków unijnych. Rozumiem, że to będzie priorytet w tej kadencji?

Kazimierz Rakowski: Perspektywa 2014-2020, czyli prawdopodobnie ostatnia tak wielka transza funduszy unijnych przeznaczonych dla Polski, stanowi dla nas bodziec do wielkiej mobilizacji. Niewątpliwie, pozyskanie jak najwięcej środków unijnych jest dla nas celem podstawowym, ale i dużym wyzwaniem. W tej chwili jest jeszcze za wcześnie na przedstawienie konkretów. Musimy być jednak znakomicie przygotowani. Dlatego chociażby poddajemy obecnie szczegółowej analizie założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. By nie wchodzić w szczegóły mogę stwierdzić, że inwestycje w ciągi drogowe czy inwestycje poprawiające funkcjonowanie Szpitala Powiatowego będą z pewnością w centrum mojej uwagi.

Jakie jeszcze cele do realizacji stawia przed sobą starosta Kazimierz Rakowski?

Jest wiele celów, które chcielibyśmy osiągnąć. Większość z nich stawia przed nami Ustawa o samorządzie powiatowym. Przede wszystkim jednak istotne jest, aby mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego mieli poczucie, że następuje poprawa jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, podległe jednostki organizacyjne i wreszcie przez Szpital Powiatowy w Wołominie.
Należy dążyć do świadczenia tych usług na jak najwyższym poziomie. Trzeba choćby doprowadzić do skrócenia terminów załatwiania spraw geodezyjnych. Przedłużające się procedury geodezyjne utrudniają przeprowadzanie inwestycji w powiecie.

No właśnie, a chyba zgodzi się Pan, że sprawna współpraca powiatu z gminami przy realizacji inwestycji, to jedna z najistotniejszych kwestii dla mieszkańców?

Oczywiście. Jeżeli mówimy o poprawie jakości życia mieszkańców, to nie możemy zapominać o inwestycjach powiatowych. Dlatego chcemy, aby polityka inwestycyjna powiatu była prowadzona we współpracy i przy wsparciu włodarzy gmin z terenu powiatu. Jestem przekonany , że powołana w dniu 7 stycznia br. w Radzie Powiatu Wołomińskiego komisja współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będzie w tym względzie bardzo pomocna.

2

Kolejne ważne dla społeczności naszego powiatu tematy, którymi zamierza się Pan zająć w najbliższej przyszłości?

Ogromnym wyzwaniem, być może największym przed jakim stoimy, będzie oddłużenie Szpitala Powiatowego w Wołominie. Sprawa jest niezwykle trudna, gdyż bez środków z NFZ, które nam się po prostu należą, nikt cudu nie dokona. Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie musimy mieć jednak na względzie przede wszystkim dobro pacjentów.
Patrząc w przyszłość nie możemy również zapomnieć o edukacji. To ważna część zadań powiatu. Nauczanie w szkołach podległych powiatowi musi być na poziomie gwarantującym naszym dzieciom dobry start w dorosłe życie.

W naszym powiecie bardzo ważna jest pamięć o „Cudzie nad Wisłą 1920 roku”. Przez lata słychać było głosy, że starostwo faworyzuje obchody w Ossowie, tymczasem Radzymin traktowany jest po macoszemu. Czy ma Pan pomysł, jak zażegnać dotychczasowe niesnaski w tym względzie?

Z pewnością nie będę wyróżniał jednych lub drugich. Wiele będzie zależało od racjonalnej współpracy, dlatego zaproponuję spotkanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w organizację uroczystości związanych z „Cudem nad Wisłą 1920 roku”, zarówno z Wołomina i Ossowa, jak i Radzymina. Te uroczystości są dla nas na tyle ważne, że nie mogą być zarzewiem jakiegoś konfliktu czy rywalizacji. Powiat Wołomiński to Ziemia Cudu nad Wisłą, to nasze dziedzictwo. I przy organizacji tych uroczystości wszyscy musimy o tym pamiętać.

Panie Starosto, dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnego zrealizowania przedstawionych planów.

(Rafał S. Lewandowski
foto: M. Stępnik/B. Śladowski)

2 647 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Program TalentowiSKO z zielonym Mikołajem z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

TalentowiSKO, to Ogólnopolski Program Banków Spółdzielczych rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży....

Zamknij