ggg ggg ggg

Jest szansa na budowę blisko 20 km sieci wodociągowej!

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz”.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 20 km w następujących miejscowościach: Stasinów (1 105,00 m), Miąse (2 133,00 m), Łysobyki (428,0 m), Jasienica (2 449,70 m), Wólka Kozłowska i Rysie (5 057,50 m), Dzięcioły i Wilczeniec (2 587,40 m), Kozły (471,0 m), Chrzęsne (2 275,0 m) oraz Mokra Wieś (3 096,7 m).
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków zewnętrznych pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest umarzalna w 50%. Rada Miejska w Tłuszczu wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 10 mln zł na lata 2021-2023 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej Gmina Tłuszcz czeka na zakończenie procedury weryfikacji wniosku przez WFOŚiGW. Przyznanie środków będzie ogromną szansą dla Gminy Tłuszcz na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich, a co za tym idzie setki mieszkańców będą mogły cieszyć się z dobrej jakości wody.

/Info/

748 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pustułka w legionowskim starostwie!

Budynek Starostwa Powiatowego w Legionowie ma nowego lokatora. Zamieszkała w nim pustułka, a jej perypetie można śledzić na żywo w...

Zamknij