ggg ggg

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu za realizację ubiegłorocznego budżetu…

W minioną środę, 24 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, a następnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2014 rok.

Świętojańskie obrady Rady Powiatu Wołomińskiego, a w szczególności głosowania nad wspomnianymi sprawozdaniami finansowymi za ubiegły rok, przebiegły wyjątkowo zgodnie i spokojnie.
(Tuż po rozpoczęciu sesji minutą ciszy uczczono pamięć Ewy Bielec, zmarłej 19 czerwca radnej Powiatu Wołomińskiego poprzedniej kadencji).
Za jedyną niespodziankę, niewątpliwie należy uznać postawę wiceprzewodniczącego Jerzego Mikulskiego, który za namową wiceprzewodniczącej Haliny Boneckiej zdecydował się odstąpić od swej wieloletniej tradycji i tym razem nie tylko nie wyraził sprzeciwu wobec udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, ale nawet opowiedział się za jego przyznaniem.
– Gdyby siedział na tym miejscu stary Zarząd, tradycyjnie głosowałbym za nieudzieleniem absolutorium – poinformował pan Mikulski motywując swoją decyzję szeregiem błędów popełnionych przez poprzedników, których ukoronowanie stanowił remont pałacu w Chrzęsnem.

800
– Zważywszy jednak, że obecny Zarząd uczestniczył cztery dni w wykonywaniu tego budżetu postanowiłem, że wstrzymam się od głosu – oświadczył, kierując przy okazji słowa uznania pod adresem służb finansowych powiatu , pracowników i kierowników wydziałów.
– Ja jednak chciałabym Pana przekonać. Apeluję, żebyśmy wszyscy byli na tak – przekonywała pani Bonecka.
– Widać, że poprzedni Zarząd bardzo dobrze zrealizował budżet, można mu pogratulować i jednocześnie podziękować obecnemu Zarządowi, że nie zdążył tego popsuć – wtrącił radny Ireneusz Maślany informując przy tym, że radni klubu PiS oczywiście mają zamiar głosować za absolutorium.
Głos w dyskusji zabrał również starosta Kazimierz Rakowski, który stwierdził z humorem: – Nawet gdybyśmy chcieli coś popsuć to nie bylibyśmy w stanie tego zrobić w tak krótkim czasie. Proszę o udzielenie absolutorium, bo tak powinniśmy postąpić – mówił gospodarz ziemi Norwida i Cudu nad Wisłą.
Apele oraz pozytywne opinie o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu powiatu wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie i Komisję Rewizyjną Rady, najwyraźniej odniosły spodziewany skutek, bowiem 28 biorących udział w sesji radnych jednomyślnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium.

801
Ze swej strony dodajmy, iż wykonanie planu po stronie dochodów wyniosło 98,72%, tj. 164.665.699,38 zł, zaś po stronie wydatków 94,86% (tj. 163.079.247,16 zł), w tym wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 20.299.623,44 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2014 r. opiewało na kwotę 46.348.881,78 złotych.
Tuż po głosowaniu, starosta Kazimierz Rakowski podziękował radnym za zgodne udzielenie absolutorium. – Dziękuję i życzę sobie, żebyśmy tak pracowali przez 4 lata, żeby te głosowania absolutoryjne zawsze tak wyglądały. Chciałbym podziękować obecnemu Zarządowi za ten krótki okres pracy, bo dobrze nam się razem pracuje. Jeśli się kłócimy to tylko merytorycznie. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia za rok – skwitował starosta, po czym wstał i podszedł do obecnych na sali kierowników i pracowników starostwa, aby uściskiem dłoni wyrazić uznanie za dobrze wykonywaną pracę.
/R. S. Lewandowski/

802

1 031 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarząd Powiatu Wołomińskiego skarży do prokuratury byłego starostę Piotra Uścińskiego!!!

W ubiegłoponiedziałkowy ranek, 29 czerwca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, wicestarosta Adam Łossan przedstawił oświadczenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego, w sprawie...

Zamknij