ggg ggg

IV Ostrowskie Forum Rozwoju – Współodpowiedzialni za miejsce

25 września 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się kolejne, już czwarte Ostrowskie Forum Rozwoju, którego tradycyjnym miejscem stała się Fabryka Mebli „FORTE”.

Organizatorem Forum było Miasto Ostrów Mazowiecka, a współorganizatorami: Fabryka Mebli „FORTE” S.A. i Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu, samorządu wszystkich szczebli, goście specjalni, instytucji i organizacji, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych i samorządowych z terenu miasta, przedstawiciele biznesu, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, media. W tej części uczestniczyło ponad 100 osób. Tegoroczna edycja została rozszerzona o Forum Młodzieżowe przeznaczone dla uczniów, które odbyło się 26 września w nowo otwartym budynku Jatek.
W tym roku tematem przewodnim Ostrowskiego Forum Rozwoju było rozwinięcie zagadnienia współodpowiedzialności za miejsce, rozumiane, jako odpowiedzialność za miasto i region, w którym się żyje, pracuje, inwestuje i którym się zarządza, w każdym aspekcie zrównoważonego rozwoju. Podczas Forum mówiono o tym, na czym polega współodpowiedzialność za miejsce rozumiane przez: samorząd – miasto Ostrów Mazowiecką, największe przedsiębiorstwo i pracodawcę w mieście i regionie – Fabrykę Mebli „FORTE”, najstarszą instytucję bankową w mieście – Bank Spółdzielczy, firmy, która wkracza na rynek Ostrowi z zagadnieniami zrównoważonego transportu miejskiego i elektromobilności – Green Electricity sp. z o.o. oraz trzeciego sektora, skupiającego miłośników sportu – „Akademię Piłkarską Ostrów Mazowiecka”.
– Dla samorządu wszystko jest ważne, i na tym polega odpowiedzialność sfery publicznej – powiedział burmistrz Jerzy Bauer. Inne potrzeby zgłaszają mieszkańcy, inne biznes, ważne jest by umiejętnie zaspokajać potrzeby jednych i drugich, tworząc swego rodzaju harmonię. Samorząd powinien też zawiązywać różnego rodzaju partnerstwa. Jako przykład burmistrz podał kooperację z innymi samorządami w zakresie wspólnej poprawy infrastruktury drogowej. Samo Forum i jego formuła jest budowaniem partnerstwa, co jak podkreślał burmistrz nie jest takie oczywiste. Ważne jest przy tym, jak powiedział, by konkurenta nie traktować jak wroga, a widzieć w nim partnera.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dwóch gości specjalnych: Lechosława Chaleckiego, założyciela Szkoły Inspiracji, trenera biznesu oraz dr inż. arch. Marka Zagroby, członka Stowarzyszenia Architektów Polskich (Oddział Olsztyn), wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W drugiej części Forum odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Jerzy Bauer – burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Maciej Formanowicz – prezes Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A, Bartosz Kublik – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Marcin Maliszewski – współwłaściciel Green Electricity sp. z o.o. oraz Paweł Skarpetowski – prezes UKS „Akademia Piłkarska Ostrów Mazowiecka”.
Dyskusję poprowadził Jacek Kozioł – zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu, którego rozbudowane i merytoryczne pytania pozwoliły na uzyskanie wielu ciekawych, ale i ważnych odpowiedzi. Zapraszamy na stronę internetową redakcji www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy film z wypowiedziami dyskutantów.
Tegoroczna edycja Ostrowskiego Forum Rozwoju została rozszerzona o spotkanie z udziałem młodzieży w dniu kolejnym, czyli 26 września. Podjęta została tematyka perspektyw rozwoju osobistego oraz oferta Ostrowi Mazowieckiej, jako miasta dobrego na przyszłość. Do Jatek przybyli uczniowie szkół podstawowych i średnich wraz z dyrektorami i opiekunami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Izabela Niziałek – przedstawiciel Fabryk Mebli „Forte” S. A., Marcin Maliszewski – współwłaściciel Green Electricity sp. z o. o., Dorota Socik – dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Bartłomiej Pieńkowski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz miasta Jerzy Bauer, a zebranych przywitała dyrektor MDK – Marta Molska. Rozmawiano o tym, co firmy i instytucje z terenu naszego miasta mogą zrobić dla rozwoju Ostrowi Mazowieckiej, co mogą zaoferować młodym ludziom, aby mogli rozwijać swoje pasje i realizować marzenia. Młodzież wysłuchała krótkiego wystąpienia Izabeli Niziałek, która mówiła o tym, czym młodzi ludzie powinni się kierować w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Kolejnym punktem spotkania był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: burmistrz Jerzy Bauer, dyrektor Muzeum Dorota Socik oraz dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski. Przedstawili oferty instytucji i mówili o tym, co mogą zaoferować młodzieży, aby mogła rozwijać swoją osobowość, poszerzać horyzonty, realizować swoje plany i marzenia. Jak podkreślał burmistrz Jerzy Bauer, w naszym mieście są perspektywy rozwoju dla młodych ludzi, trzeba je tylko wyeksponować i kreować. Ostrów Mazowiecka jest miastem dobrym na przyszłość. Marcin Maliszewski przedstawił swoją ścieżkę kariery i opowiedział o tym, jak narodził się pomysł stworzenia sieci skuterów elektrycznych blinkee.city. Podkreślał, że innowacyjność jest drogą do sukcesu.
Forum jest bardzo ciekawym miejscem dla przedstawiania wizji i zestawianiem ich z potrzebami miasta i mieszkańców. Ta inicjatywa podjęta na początku kadencji przez burmistrza Jerzego Bauera zdecydowanie przyczyniła się do promocji i powstania wielu propozycji, i zmieniła pojmowanie wielu zagadnień. Zrozumienia tego, co trzeba, aby rozwój Ostrowi Mazowieckiej i jej mieszkańców następował i ewoluował, co zostało docenione – samorząd został za powołanie Forum nagrodzony.
Ostrowskie Forum Rozwoju ma na celu tworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej. Zostało zainicjowane przez burmistrza Jerzego Bauera w 2015 roku. Miasto Ostrów Mazowiecka w 2017 r. zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Godłem QI 2017 nagrodzony został Produkt Konferencyjny – Ostrowskie Forum Rozwoju.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda nadał Srebrny Krzyż Zasługi burmistrzowi Jerzemu Bauerowi. Odznaczenie to otrzymują osoby zasłużone dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej.
/Janina Czerwińska/

1 354 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
NOWY SPRZĘT MEDYCZNY DLA SZPITALA W WYSZKOWIE

1 października był dla wyszkowskiego szpitala powiatowego dniem radosnym. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek Zarządu...

Zamknij