ggg ggg

IV Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego

6 marca 2020 r. kolejny już raz Starostwo Powiatowe w Węgrowie zorganizowało Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego. W Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych
w Węgrowie odbyła się uroczystość podkreślająca jak ważnymi dla lokalnej społeczności są jej liderzy – sołtysi.

IV Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego nieprzypadkowo odbył się w tym dniu, gdyż na 11 marca przypadają obchody Dnia Sołtysa. Na zaproszenie samorządu i starosty węgrowskiego Ewy Besztak przybyło ponad stu sołtysów z terenu całego powiatu. Była to także okazja do podziękowań i uhonorowania sołtysów, których staż bycia sołtysem wynosił powyżej czterech kadencji. Zostały przygotowane dyplomy ze specjalnym podziękowaniem, które obecnym na Kongresie sołtysom wręczyła starosta Ewa Besztak wraz z wicestarostą Markiem Renikiem, członkami Zarządu Powiatu oraz z udziałem wójtów lub burmistrzów powiatu węgrowskiego. Na to wyjątkowe spotkanie pełne życzliwości i podziękowań przybyli również goście: senator RP Maria Koc, poseł RP Maciej Górski, radna Województwa Mazowieckiego oraz dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Joanna Bala, kierownik siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba. O roli sołtysów dla samorządu i jego działaniach mówiła starosta węgrowski Ewa Besztak. Sołtys jest liderem swojej społeczności, a jednocześnie łącznikiem z kolejnymi stopniami władzy samorządu. Przede wszystkim aktywizuje mieszkańców, ale też współpracuje dla dobra swojej „małej ojczyzny”.
Dzięki przybyciu wyżej wymienionych gości zebrani mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych oraz serdecznych przemówień. Niezwykle rozbudowaną wypowiedź, a raczej wykład, na temat samorządu i roli sołtysów na przestrzeni ostatnich lat Polski, ale też w minionym stuleciu istnienia usłyszeli uczestnicy od senator Marii Koc. Referat nosił tytuł „Rola sołtysów w budowaniu i umacnianiu idei samorządności w gminach wiejskich. Refleksja na 30-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce”. To przed stuleciami mieliśmy urząd sołtysa. Bardzo wiele zawdzięczamy ustawom z lat trzydziestych ubiegłego wieku, które wzmacniały samorząd – po roku 1989, gdy była tworzona ustawa samorządowa współcześni politycy wzorowali się na tamtych uregulowaniach. Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Wiele w tej wypowiedzi senator Marii Koc dotyczyło odniesień historycznych wskazujących, jak bardzo potrzebni są związani z samorządnością obecni sołtysi. „Wśród sołtysów nie ma ludzi przypadkowych, są to ludzie, których się zna i szanuje. Obarczeni odpowiedzialnością, obowiązkami, działającymi dla dobra mieszkańców” – mówiła Pani Senator.
W trakcie Kongresu doceniono także, to, że odbywał się w okolicach Święta Kobiet i na ręce starosty Ewy Besztak i kierownik Anny Kaszuby wręczono bukiety kwiatów z dedykacją dla wszystkich obecnych na Sali Pań. Zebrani mieli okazję wysłuchać specjalnie przygotowanego występu Zespołu Ludowego „Sadowianki” z Sadownego oraz koncertu w wykonaniu młodzieży z ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie. Przy godnym przygotowaniu spotkania i ugoszczeniu smakołykami sołtysów i gości wykazały się panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Jarnicach, Tchórzowej i Żeleźnikach. Gospodarze również pomyśleli o podziękowaniu paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, paniom kucharkom z ZSP za przygotowanie poczęstunku i zespołowi „Sadowianki” za występ – otrzymały kosze ze smakołykami. Dodatkowymi motywami spotkania było zaprezentowanie spotu promującego akcję „Kilometry Dobra” oraz przedstawienie młodzieży, która zachęcała do udziału w tym projekcie. Rozstrzygnięto również konkurs KRUS dotyczącyo bezpieczeństwa w gospodarstwie pn. „Pracuj bezpiecznie!”, który cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba było część nagród losować, bo tak dużo uczestników bardzo dobrze odpowiadało.

/Janina Czerwińska/

255 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Apel Starosty Powiatu Węgrowskiego Ewy Besztak dotyczący informacji zagrożenia koronawirusem

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int,...

Zamknij