ggg ggg ggg ggg

Inwestycje oświatowe w Gminie Tłuszcz na kwotę ponad 4,2 mln zł!

Tegoroczne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w trzech placówkach znajdujących się na terenie Gminy Tłuszcz były wyjątkowe, bowiem połączone z wizytą Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który przybył do Stryjek, Miąsego i Jasienicy. To właśnie w tych szkołach w ostatnim czasie zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ponad 4 200 000 zł!

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach połączonego w otwarciem zaplecza socjalnego i szatni, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk powiedział, że jest to wspólny sukces władz Gminy, radnych obecnej kadencji- Urszuli Pankowskiej oraz Adama Wojtyry, radnego minionej kadencji- Stefana Mikiciuka, dyrekcji, rodziców i pracowników szkoły oraz wszystkich, którzy wspierali organizacyjnie tę inwestycję. Jak na możliwości Gminy jest to inwestycja ogromna, bowiem jej całkowity koszt wyniósł blisko 900 tys. zł. Cieszę się z faktu, że ta wieloletnia inwestycja, po przezwyciężeniu wielu trudności pojawiających się w trakcie jej realizacji, w końcu została ukończona i będzie służyć dla dobra rozwoju dzieci i młodzieży- powiedział w przemówieniu. Dodał, że czuje wielką radość i ogromną satysfakcję, iż kilka lat temu została podjęta decyzja o rozpoczęciu inwestycji i wiele osób dołożyło starań, aby dzisiaj została przecięta symboliczną wstęga. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego imponującego obiektu oraz służyli pomocą, dobrą radą i doradztwem w trakcie budowy i podczas prac wykończeniowych. Dodał, że będąc po raz pierwszy w tej szkole widzi efekty pracy wielu osób oraz nakład środków finansowych, który został przekazany na jej rozbudowę. Zwracając się do uczniów powiedział, aby naśladując patrona swojej szkoły ks. Jana Twardowskiego robili wszystko z sercem oraz oddaniem.
Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem oraz Zespole Szkół w Jasienicy połączona była z uroczystym zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach; Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz”. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 3,3 mln zł, z czego ponad 2,2 mln zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycja swym zakresem objęła modernizację instalacji ciepłej wody oraz ocieplenie: dachu nad salą gimnastyczną, stropu poddasza, ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania.
Pani Beata Skulimowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem oraz Pani Agnieszka Walaśkiewicz- Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy podziękowały Samorządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Województwa Panem Adamem Struzikiem za pozytywną opinię i tym samym przyznanie gminie dofinansowania, które przyczyniło się do realizacji tych bardzo potrzebnych w obydwu szkołach inwestycji oraz Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi i Radzie Miejskiej w Tłuszczu za przychylność, nadzór oraz wsparcie finansowe. Marszałek Województwa Mazowieckiego powiedział, że Gmina Tłuszcz jest jednym z czołowych samorządów, które pozyskują najwięcej środków unijnych, a część z nich trafia do placówek oświatowych i przyczynia się do rozwoju młodego pokolenia oraz jest inwestycją w ich przyszłość, a co za tym idzie w przyszłość Gminy Tłuszcz, Województwa Mazowieckiego i Polski.
Burmistrz Gminy Tłuszcz Paweł Bednarczyk cytując słowa Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” zwrócił uwagę, że zarówno Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak i Gminy Tłuszcz od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby warunki lokalowe we wszystkich szkołach były na jak najwyższym poziomie oraz wdraża projekty dla rozwoju dzieci i młodzieży, które przynoszą satysfakcjonujące efekty.

/Info/

3 420 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejne dofinansowanie dla OSP z Gminy Łochów

30 sierpnia 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Łochów, a Ministerstwem Sprawiedliwości na...

Zamknij