ggg
ggg ggg

Inwestycje na os. Długa w Tłuszczu

7 września 2020r. odbyło się zebranie osiedlowe na os. Długa, w którym wziął udział Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek. Podczas spotkania z mieszkańcami omówił inwestycje, które zostały wykonane na osiedlu w 2019 i 2020 roku oraz zadania, które są w trakcie realizacji.

2019 rok
Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Długa – 196 000,00 zł.
Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności składającą się z placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu –
149 154,71 zł.
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu, zagospodarowano teren parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej, wykonano przyłącze elektryczne obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE oraz przyłącze wodociągowe – 184 888,72 zł.
Wykonano zasilenie w energię elektryczną placu w parku Długa w Tłuszczu oraz zamontowano na istniejących stanowiskach słupowych oprawy oświetleniowej LED 50W – szt. 4. –
6 937,20 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą budowy zatoki postojowej przy ulicy Armii Krajowej w Tłuszczu wraz z projektem stałej organizacji ruchu – 5 535,00 zł.

2020 rok
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 2069 m, sieci ciśnieniowej o długości 342 m, odgałęzień o łącznej długości 921 m oraz 1 pompowni – 3 200 000,00 zł.
Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu miejskiego w rejonie ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu, wykonanie nawierzchni chodnikowej – dojścia do furtek i bram wjazdowych, montaż piłkochwytów przy boisku do siatkówki plażowej, ustawienie koszy na śmieci – 524 000,00 zł
Wykonanie ścieżki z kostki brukowej wzdłuż ogrodzenia cmentarza wraz z dojściami do bram cmentarza, montaż ławki i lampy solarnej. Projekt przewiduje jeszcze ustawienie tablic informacyjnych o tematyce historycznej –
130 000,00 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku przy ul. Długiej w Tłuszczu, zagospodarowanie terenu parku miejskiego poprzez wykonanie nasadzeń nowej roślinności i pielęgnację już istniejącej, wykonanie przyłączy elektrycznych obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE oraz przyłączy wodociągowych – 140 000,00 zł.

/Gmina Tłuszcz/

336 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kurpsie w Wołominie, czyli „Fabryczka” na ludową modłę!

W ubiegłą niedzielę, 13 września w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, w Powiatowym Centrum Kultury „Fabryczka” w Wołominie, odbył się...

Zamknij