ggg

Inwestycje drogowe w gminie Zaręby Kościelne w roku 2021

Droga Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie

Dnia 10 grudnia 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej i przebudowanej drogi gminnej Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie. W uroczystym otwarciu zmodernizowanej drogi udział udział wzięli: kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, Dyrektor Biura Posła Marka Zagórskiego Pani Justyna Pętkowska, Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz, wykonawca przedmiotowej inwestycji właściciel Firmy Transportowo – Usługowej Pan Mirosław Przesmycki, Sekretarz Gminy Pani Jadwiga Mikołajczyk, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Rostkowska, kierownik Wydziału Inwestycji Pan Antoni Nienałtowski, sołtys wsi Pętkowo Wielkie Pani Renata Laskowska wraz z mieszkańcami wsi. Dopełnieniem uroczystości była wspólna modlitwa oraz poświęcenie drogi przez proboszcza ks Jerzego Krysztopę.
W wyniku rozbudowy została wykonana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu o długości 1,7 km i szerokości 5,0 m, zjazdy z asfaltobetonu, obustronne pobocza z kruszywa łamanego
i obustronne rowy. Ustawione zostały stalowe bariery ochronne. Wybudowano również kanał technologiczny. Inspektorem nadzoru przedmiotowej inwestycji był Pan Krzysztof Święcki, kierownikiem budowy Pan Marek Steć.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.894.995,61 zł. Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.500.000 ,00 zł.
To już trzecia inwestycja drogowa w tym roku w gminie Zaręby Kościelne.

Ulica Farna w Zarębach Kościelnych

We wrześniu została ukończona przebudowa ul Farnej w Zarębach Kościelnych.
Ulica o szerokości 6 m zyskała ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie oraz pobocze z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki brukowej po drugiej stronie. Wartość inwestycji wyniosła 294 811,68 zł w tym 206 368,17 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Wysokie Mazowieckie. W trakcie robót drogowych przebudowano również wodociąg. Na przebudowę wodociągu gmina pozyskała fundusze z RFIL.

Ciąg pieszo- jezdny w Gąsiorowie

Wczesną jesienią Zakład Robót Budowlano – Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura zakończył budowę ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie o długości 221 metrów. Jest to droga wewnętrzna, wykonana z 8 cm kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji to kwota 135.735,28 zł
w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego
w wysokości 50.000,00 zł.
Były to długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, które można było zrealizować dzięki pozyskanym funduszom z różnych programów rządowych.
/Info/

625 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozpoczynamy proces przebudowy budynku CKSiR

Konieczność modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Szkolnej 1 w Tłuszczu, w którym swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i...

Zamknij