ggg ggg
ggg ggg

INTERNET W ŁOCHOWIE (24.01.2012)

19 stycznia w niewielkim gronie reprezentującym władze województwa mazowieckiego oraz samorządowe gminy Łochów została podpisana umowa na kolejny już projekt z dofinansowaniem unijnym. Projekt „e-Społeczeństwo Łochowa” pozwoli mieszkańcom na szersze korzystanie z Internetu oraz stworzy możliwości do korzystanie bezpłatnie w wyznaczonych miejscach lub obszarach. 

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców Gminy. Cel ten będzie zrealizowany poprzez budowę rozwiązań teleinformatycznych w lokalizacjach dotąd ich nieposiadających oraz doposażenie infrastruktury teleinformatycznej dla skutecznej realizacji transmisji danych.
Nowe rozwiązania teleinformatyczne w miejscach i lokalizacjach nie posiadających dotąd dostępu do Internetu to Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), kioski informacyjne (Infomaty) oraz Hot Spoty. PIAP’y i Infomaty dla mieszkańców będą stanowiły okno na świat informacji, którego dotąd byli pozbawieni. Umożliwią obywatelom pozyskiwanie informacji oraz komunikację i korespondencję elektroniczną z instytucjami lub urzędami. Hot Spoty zbudowane w miejscach skupisk ludności i łatwo dostępnych (takich jak świetlice, biblioteki, obiekty sportowe) będą rozszerzeniem możliwości dostępowych bez ponoszenia kosztów.  Hot Spoty zbudowane na terenach rekreacyjnych Gminy uatrakcyjnią te miejsca i spowodują rozwój ich infrastruktury. Doposażenie infrastruktury komunikacyjnej Urzędu Miasta będzie służyło polepszeniu i obniżeniu kosztów łączności z sołectwami.

Do końca roku 2012 gmina Łochów otrzyma:
                                                                                                              
– 31 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych u sołtysów gminy Łochów,
– 6 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łochów,
– powszechny dostępu do gminnego serwisu informacyjnego w oparciu o 4 kioski informacyjne (Infomaty), zainstalowane w mieście Łochów: w hali sportowej (2), Urzędzie Miasta (1), budynek przy Placu przy fontannie (1) oraz 6 Infomatów w miejscowościach Baczki (świetlica), Budziska (OSP), Gwizdały (świetlica), Kalinowiec (Szkoła Podstawowa), Kamionna (Zespół Szkół), Ostrówek (Biuro OSP + Biblioteka)
– 8 obszarów darmowego dostępu do Internetu (Hot Spot) na terenie gminy Łochów, w miejscowościach: Łochów (4), Gwizdały (1), Jerzyska(1), Szumin(1), Wywłoka(1),
– doposażenie centrali telefonicznej Urzędu Miasta w moduł komunikacji VoIP, a sołectw i jednostek organizacyjnych w terminale VoIP.

Całkowita wartość inwestycji to blisko 500 tys. zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 371 tys. 772 zł 15 groszy. Umowę 19 stycznia 2012 r. podpisali: wicemarszałek Leszek Ruszczyk, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł wraz ze skarbnikiem gminy Krystyną Wetoszka.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. kierownik Wydziału Inwestycji Urszula Kalinowska, radny Rady Miejskiej Mirosław Miciukiewicz, z-ca dyrektora LO Ewa Sulowska (gospodarz spotkania) oraz prasa. Witając przybyłych burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł podkreślał, że lepszy dostęp do Internetu potrzebny jest nie tylko dla sołtysów i kontaktu z urzędem. Po raz pierwszy mieszkańcy letnisk, który jest ok. 2000, często reprezentanci wolnych zawodów, będą mogli dzięki dostępowi do szerokopasmowego Internetu tu pracować i kontynuować rozwój zawodowy.

 Będą mieli zapewniony kontakt i pozyskiwanie potrzebnych im informacji, co wpłynie na uatrakcyjnienie tego rejonu. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska udzieliła kilku informacji na temat projektu i podkreśliła wielką rolę burmistrza Mariana Dzięcioła w finalizacji umowy. Dzięki burmistrzowi taki projekt dla Łochowa został podjęty, wniosek złożony, a że burmistrz jej zdaniem świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o projekty unijne, będą ten obecny, spokojnie realizować. Jak informowała po podpisaniu umowy kierownik Urszula Kalinowska,  jest to już 9 projekt realizowany przez gminę Lochów.

Następnym, do którego przystąpili będzie projekt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – piąty na liście rezerwowej, lecz decyzji jeszcze nie ma. Prawdopodobnie nie uda się pozyskać środków na działania związane z turystyką, czyli budowa Muzeum Gwizdka, ale niewątpliwym sukcesem gminy były wnioski dot. kolektorów (460 urządzeń już zainstalowanych). Pani Ewa Orzełowska zapewniała, że sprawa wniesionych wniosków jest jeszcze w trakcie rozpatrywania i łączenia, więc należy spokojnie poczekać.   
Inwestycja niewątpliwie potrzebna jest gminie i jej mieszkańcom. Przyczyni się do zmiany jakości życia i działania na tym terenie. Są to nowoczesne i nowe w skali gminy rozwiązania techniczne w zakresie komunikacji i łączności. Dużym plusem jest też możliwość korzystania z Internetu bez opłat w obszarach darmowego dostępu (hot spoty) – zupełna nowość dla Łochowa.
/Janina Czerwińska./

Galeria zdjęć

1 729 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
JESTEM DUMNY Z WYSZKOWA (24.01.2012)

- Rok 2012 jest dla Wyszkowa rokiem jubileuszowym – 510. rocznicy nadania praw miejskich. Czego życzyłby Pan, Panie Burmistrzu swojemu...

Zamknij