ggg ggg ggg ggg ggg

Intensywny czas na rzecz rozwoju Powiatu Wyszkowskiego

Wywiad KURIERA W… z Jerzym Żukowskim Starostą Wyszkowskim

Panie Starosto, kończy się rok 2021 a w ubiegłym miesiącu minęło 3 lata odkąd objął Pan funkcję Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Jak podsumuje Pan ten czas?

Rzeczywiście 23 listopada minęło równo 3 lata odkąd powierzono mi pełnienie funkcji starosty. Śmiało mogę stwierdzić, że wybór na to stanowisko to duże wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Te trzy lata to były dni ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców, ciągłego rozwoju. Podczas ostatnich lat wszyscy samorządowcy musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wśród których największym była i można powiedzieć nadal jest pandemia COVID-19. Z dnia na dzień zastała nas nowa rzeczywistość, której musieliśmy stawić czoła. Oczywiście ostatnie 3 lata to dla mnie, dla zarządu powiatu, dla radnych, dla jednostek organizacyjnych, szkół i samego starostwa oznaczało szereg zrealizowanych inwestycji, pozyskanych środków zewnętrznych, wiele rozpoczętych prac projektowych, koncepcji i rozpoczętych przedsięwzięć. Powiat realizuje swoje zadania na wielu płaszczyznach. W dziedzinie edukacji z sukcesem zmierzyliśmy się z podwójnym naborem, który był efektem reformy systemu oświaty. Nieustannie wykonujemy zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rodzin i osób potrzebujących. Praca dla powiatu to także działania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, warunków życia i ochrony zdrowia. Miniony czas wyróżniał się ogromem pozytywnych doświadczeń oraz współpracą z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi samorządami, dzięki której, wiele przedsięwzięć udało nam się rozpocząć a niektóre z nich już zrealizować. Praca w samorządzie to praca na rzecz mieszkańców i ludzi. Zawsze podkreślam, że najważniejszy jest człowiek a nasza obecność w urzędach i praca w terenie powinna być skupiona przede wszystkim na jego potrzebach. Staraliśmy się przez te trzy ostatnie lata wykorzystać każdą szansę na rozwój naszego powiatu.

Wspomniał Pan o inwestycjach i pozyskanych środkach zewnętrznych. Czy mógłby Pan podsumować działalność Powiatu Wyszkowskiego w tym zakresie?

Każda zrealizowana inwestycja cieszy, bo ma realny wpływ na jakość życia naszych mieszkańców. Nie od dziś wiadomo, że duża część realizowanych przez samorządy inwestycji to budowa bądź modernizacja dróg. Za nami między innymi modernizacja drogi powiatowej 4403W na terenie Gminy Brańszczyk i Długosiodło (na długości ponad 19 km), zakończone 3 kolejne etapy budowy i modernizacji drogi powiatowej 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka, przebudowy dróg w Kamieńczyku i na odcinku Porządzie-Leszczydół Nowiny. Podczas ostatnich trzech lat nowe oblicze zyskały także drogi powiatowe w Wielęcinie, Obrębie, Pustych Łąkach a także droga na odcinku Turzyn-Brańszczyk. Dobiega końca remont drogi powiatowej w Woli Mystkowskiej w kierunku Rząśnika. Nowe chodniki pojawiły się w Leszczydole-Nowinach i Drogoszewie, przebudowaliśmy także dwa mosty: w Nowej Pecynie i Dudowiźnie. Na drodze powiatowej w Rybnie/Rybienku Starym pojawiły się radarowe wyświetlacze prędkości a przejścia dla pieszych w Wyszkowie na ulicy Świętojańskiej zostały doświetlone. Oczywiście, realizacja tych prac nie byłaby możliwa bez dofinansowań i wsparcia finansowego gmin. Inwestycje, o których wspomniałem pochłonęły niemal 37 milionów złotych, z czego ponad 18 mln złotych to dofinansowania i środki ze źródeł zewnętrznych a 8,5 mln to pomoc od naszych gmin. Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej pozyskiwaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz dofinansowań na inwestycje drogowe, dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym udało nam się zrealizować wiele innych przedsięwzięć. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskaliśmy fundusze na budowę dwóch ścieżek ekologicznych, które znajdują się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie i DPS w Brańszczyku. Przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” pojawiła się siłownia plenerowa (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, wartość zadania to ponad 95 tys. zł), a w tym roku w Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie, dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego udało nam się zrealizować remont podłogi na sali gimnastycznej. W ostatnich dniach zakończył się także montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS w Brańszczyku. Oczywiście dofinansowania to także tzw. projekty miękkie skierowane do uczniów i nauczycieli naszych szkół – obecnie realizujemy projekt „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” o wartości niemal 2 milionów złotych. W ubiegłym roku udało nam się także zakończyć remont nowej siedziby Wydziału Komunikacji w Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 82c a także jego otoczenia (parking). Dzięki temu nasi klienci mają do dyspozycji nowoczesny budynek z wieloma udogodnieniami – przede wszystkim dużo większa przestrzeń, wygodny parking i system numerkowy z możliwością rezerwacji wizyt przez Internet. Klienci nie muszą już czekać w długich kolejkach a wizyty można umawiać praktycznie z dnia na dzień. Wartość tej inwestycji to ponad 1,5 mln złotych. W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od 2019 sukcesywnie uruchamiamy nowe połączenia autobusowe dla mieszkańców naszego powiatu.

A jakie prace zostały zaplanowane? Jak wiemy przed Powiatem Wyszkowskim dwie duże inwestycje, na które czeka wielu mieszkańców…

Tak, przed nami budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie i budowa ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie. Na budowę hali sportowej już teraz pozyskaliśmy środki zewnętrzne: niemal 1,3 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad 11 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład i 3 mln złotych z programu Sportowa Polska. Będzie to największa inwestycja tej kadencji, która nie byłaby możliwa, gdyby nie środki zewnętrzne. Warto zaznaczyć, że będzie to naprawdę obiekt na miarę XXI wieku, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale także kluby sportowe i wszyscy mieszkańcy. Oprócz samej hali pojawi się także pełne zaplecze sportowe i strzelnica pneumatyczna. Wartość tej inwestycji obecnie szacowana jest na ponad 17 milionów złotych. Natomiast prace nad budową ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie przybierają tempa. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę Ponad 2 mln 797 tys. złotych. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy w listopadzie, kilka dni później przekazaliśmy plac budowy. Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace w terenie rozpoczną się już niebawem. Ulica Daszyńskiego czeka na zasłużony remont od dawna, czekają też mieszkańcy tej ulicy i przedsiębiorcy. Ta ulica w ramach przebudowy będzie naprawdę „nie do poznania”, ale w pozytywnym sensie, tym bardziej cieszę się, że to właśnie w czasie tej kadencji uda nam się to miejsce zbudować na nowo. Wartość tego zadania to ponad 5,8 mln złotych. Oczywiście oprócz tych dwóch, można powiedzieć największych zadań planujemy kolejne remonty dróg, modernizacje przejść dla pieszych i remonty w naszych jednostkach i szkołach, na które także planujemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Wartość prac zaplanowanych na lata 2022-2023 to kolejne niemal 24 miliony złotych. Warto jednak pamiętać, że zanim samorząd zacznie realizować inwestycje musi wykonać dokumentacje projektowe. Na chwilę obecną gotowe są dokumentacje i pozwolenia na budowę dróg m.in. na odcinkach Poręba Średnia-Udrzynek i Leszczydół Stary-Leszczydół Podwielątki, Tulewo Górne-Kręgi czy dróg powiatowych w Mostówce i Porządziu. Dzięki składanym wnioskom duże wsparcie finansowe otrzymuje także nasz powiatowy szpital. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozyskaliśmy 6 mln złotych) udało się kupić dwa nowoczesne ambulanse, zmodernizować pomieszczenia i przystosować je na potrzeby poradni diabetologicznej i pulmonologicznej. Przebudowany zostanie także SOR a blok porodowy i centralna sterylizatornia będą zmodernizowane. Od początku pandemii szpital doposażany jest w niezbędny sprzęt, zarówno medyczny jak i na potrzeby zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa sanitarnego zarówno pacjentom, jak i pracownikom. Zaznaczę, że w 2019 szpital zakończył remont oddziału kardiologicznego i wewnętrznego, który wyniósł ponad 14,7 mln zł a w tym roku zakończyła się także termomodernizacja szpitalnych budynków, która pochłonęła kwotę ponad 6,8 mln złotych. Należy pamiętać, że czas pandemii to naprawdę pasmo wyzwań dla wszystkich placówek medycznych. W naszym szpitalu również leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19 a inne oddziały przekształca się w covidowe. Uważam, że szpital naprawdę staje na wysokości zadania, za co serdecznie dziękuję.

A jak podsumuje Pan kończący się Rok Norwidowski?

Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że obchody 200. rocznicy urodzin Norwida na terenie naszego powiatu zakończyły się ogromnym sukcesem. Planując wydarzenia, które mogłyby upamiętnić tego wybitnego artystę na naszym terenie, nie sądziliśmy, że sprawy przybiorą taki obrót. Na początku planowaliśmy obchody wspólnie z Gminą Zabrodzie i Fundacją Museion Norwid, która wtedy dzierżawiła Pałac w Dębinkach. Obchody zaplanowane głównie na 24 września 2021 roku zostały poszerzone o całoroczny cykl spotkań dzięki współpracy z innymi, sąsiednimi samorządami. Na nasze zaproszenie Pałac w Dębinkach, miejsce nierozerwalnie związane z Norwidem odwiedziło wielu gości, m.in. Wicepremier Piotr Gliński, Wojewoda Konstanty Radziwiłł, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin, posłowie i senatorowie, w tym bardzo zaangażowani w sprawę Pałacu Senator Maria Koc i Poseł Maciej Górski, samorządowcy, środowiska naukowe i nasi mieszkańcy. Na terenie naszego powiatu odbyło się naprawdę wiele wydarzeń upamiętniających Norwida, za co serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom. Ale największym wydarzeniem obchodów norwidowskich było bez wątpienia powołanie do życia Muzeum Cypriana Norwida. O utworzenie tej placówki, które swoją siedzibę miałoby w Pałacu w Dębinkach, od wielu lat zabiegała Fundacja Museion Norwid. Po wielu spotkaniach i dzięki wzorowej współpracy, wspólnie z Gminą Zabrodzie i Fundacją, powołaliśmy muzeum na uroczystej sesji 25 sierpnia 2021 r. Wymagało to od nas dużych nakładów pracy, przygotowania dokumentów i przejścia procedur, choćby uzgodnienia statutu w ministerstwie. Ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że było warto. Powołanie Muzeum to w mojej ocenie najlepszy prezent, który mogliśmy ofiarować artyście w 200. rocznicę urodzin. Kolejnym sukcesem jest udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie muzeum. Przypomnę tylko, że w Pałacu w Dębinkach Wicepremier prof. Piotr Gliński podpisał z nami list intencyjny w sprawie współprowadzenia tej instytucji.

Na jakim etapie jest teraz działalność muzeum? Kiedy podpisana zostanie umowa o współprowadzenie?

Pierwsze lata funkcjonowania muzeum to oczywiście organizacja i planowanie. Ostatni czas poświęciliśmy na sporządzenie budżetu muzeum, wstępnego zakreślenia niezbędnych prac remontowych, bo jak dobrze państwo wiecie, sam pałac i cały park wymaga bardzo kosztownej rewitalizacji. Staramy się o pozyskanie środków na sporządzenie dokumentacji konserwatorskich i projektowych. Jeśli chodzi o współpracę z ministerstwem, od czasu podpisania listu jesteśmy w stałym kontakcie. Obecnie uzgadniana jest treść umowy o współprowadzenie i udział finansowy ministra w działalności muzeum. Uzgodnienia są już na bardzo zaawansowanym etapie i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli poinformować Państwa o podpisaniu umowy. Zanim sam budynek muzeum będzie wyremontowany i przygotowany na przyjęcie zwiedzających, muzeum będzie zajmowało się także działalnością naukową, wydawniczą i edukacyjną. Zaczynamy myśleć nad koncepcją wystawy stałej, zagospodarowaniem terenu – nie ukrywam, że jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że uda nam się mu sprostać.

Panie Starosto, czego mógłby życzyć Pan czytelnikom na Święta i Nowy Rok?

Święta to czas, kiedy chcemy być z najbliższymi i wspólnie przeżywać tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia, które w naszym kraju obchodzimy niezwykle tradycyjnie i uroczyście. Niestety, obecnie wiele osób  z uwagi na pandemię, święta będzie musiało spędzić w kwarantannie i izolacji. Myślę, że wszystkim należy życzyć dużo zdrowia, bo teraz jest ono najważniejsze. Zachęcam także do korzystania ze szczepień, które obecnie można  przyjąć bez czekania, przyznam, że sam jestem już po trzeciej dawce szczepionki. Zbliżający się czas to moment na odpoczynek i wytchnienie, można powiedzieć ładowanie baterii, które pozwolą nam z nową energią wkroczyć w Nowy Rok. Wszystkim Państwu życzę Świąt przepełnionych wiarą, miłością i radością płynącą z Bożego Narodzenia i życzę, byśmy wszyscy pamiętali o tym, co w tych Świętach jest naprawdę najważniejsze. Mam nadzieję, że dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu Nowy Rok będzie spokojny, ale zarazem bardzo owocny, bez trosk i zmartwień, tak by mogli w pełni cieszyć się każdym dniem.

Dziękuję za rozmowę.

 

548 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Festiwal Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb” w Łochowie!

W niedzielę, 12 grudnia 2021 roku mieszkańcy Łochowa usłyszeli po raz kolejny dźwięk ligawki. W ramach Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie...

Zamknij