ggg ggg

Informacja o stanie realizacji inwestycji planowanych na 2021 rok

Do porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej , która odbyła się 24 lutego 2021 r. jednym z punktów niewątpliwie interesujących mieszkańców, była informacji nt. stanu realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 rok. Informację przedstawił zastępca burmistrza miasta Daniel Choinka.

Wśród inwestycji przyjętych do realizacji w 2021 roku znalazły się:
– budowa szkoły przy ul. Partyzantów; wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przewidziane jest na koniec czerwca,
– budowa boiska w SP Nr 2 – pierwszy przetarg unieważniony ze względu przekroczenie kwoty przewidzianej w budżecie; obecnie jest to etap przeprowadzania drugiego przetargu,
– budowa i modernizacja chodników,
– budowa ulicy Bukowej (przetarg ogłoszony 26 stycznia, wpłynęło 8 ofert, obecnie trwa weryfikacja dokumentów),
– budowa ulicy Dębowej (przetarg ogłoszony 26 stycznia, wpłynęło 9 ofert, trwa weryfikacja dokumentów),
– budowa łącznika ulicy Warszawskiej z Pasterską (przetarg ogłoszony 27 stycznia, wpłynęło 3 oferty, obecnie trwa weryfikacja dokumentów),
– budowa ulicy Nocznickiego (przetarg ogłoszony 27 stycznia, wpłynęło 11 ofert, trwa weryfikacja dokumentów),
– budowa ulicy Pasterskiej (I etap), (przetarg ogłoszony 27 stycznia, wpłynęło 11 ofert, trwa weryfikacja dokumentów),
– remont i rozbudowa ulic Prusa i Lubiejewskiej (23 lutego wykonawca wszedł na teren budowy),
– budowa ulic: Torowej i Żale (wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka), Najmoły, Sikorskiego,
– wykonanie dokumentacji i budowa ul. Wołodyjowskiego,
– budowa ciągów pieszo-rowerowych (część II i V), prace zostały zakończone w 2020 r. ale trwa uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
– inwentaryzacja pieców węglowych,
– modernizacja fragmentów oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych lamp,
– program gospodarki niskoemisyjnej,
– modernizacja nawierzchni drogowych,
– finalizowanie prac związanych z modernizacją stadionu miejskiego.
Rozpoczęty rok 2021 jest kolejnym, gdzie z powodzeniem realizowane są założenia długoletniego planu inwestycyjnego miasta Ostrów Mazowiecka. Zachowana jest dynamika pozyskiwania środków zewnętrznych, planowania i realizacji inwestycji.

/Info/

610 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

W czwartek 11 lutego 2021 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki...

Zamknij