ggg ggg
ggg ggg

INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI GMINY PUŁTUSK REALIZOWANYCH I ZAKOŃCZONYCH W OKRESIE OD LISTOPADA 2018 r. DO KOŃCA STYCZNIA 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej Białowieża – Olszak
Zakres inwestycji: przebudowa drogi gminnej o długości 2575 m poprzez ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej i wykonanie chodnika o długości 890 m. Zostały wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo na drodze tj. solarne oświetlenie przy wyniesionym przejściu dla pieszych.
Całkowity koszt inwestycji: 3 512 002,77 zł. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej infrastruktury Drogowej” – kwota dofinansowania 2 619 209,00 zł.

Remont dachu na strażnicy w Białowieży

Zakres inwestycji: wymiana blachy na dachu strażnicy, demontaż zużytych elementów więźby dachowej, wymiana 230 m2 pokrycia dachowego, montaż nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej, montaż obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych.
Całkowity koszt inwestycji: 41 563,31 zł. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji Województwa Mazowieckiego kwota dofinansowania: 23.742,00 zł.

Przebudowa ul. Kombatantów w Pułtusku – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk

Zakres inwestycji: nowa nawierzchnia jezdni ul. Kombatantów na odcinku ok. 865 m2. jezdnia drogi wewnętrznej 1010 m2 ; chodniki 1765 m2; odwodnienie powierzchniowe.
Całkowity koszt inwestycji: 1 060 575,02 zł.

Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku

Zakres inwestycji: wielofunkcyjna sala gimnastyczna, zespół sanitarny oraz zespół szatniowy o powierzchni całkowitej 1019,84 m2. Została wykonana droga pożarowa zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, zbiornik ppoż., 13 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie stałe sali gimnastycznej: siedziska widowni dla 46 osób, drabinki sportowe, elektroniczna tablica wyników, tablice do koszykówki, słupki do siatkówki dostawiane w tuleje zamontowane w podłodze. Okna sali zabezpieczone siatką ochronną polietylenową.


Całkowity koszt inwestycji: 2 611 010,94 zł. Inwestycja finansowana z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w wysokości 33%.

 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej DK 61 na działce nr ewd. 251 (ul. Kościuszki)

Zakres inwestycji: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 62 m wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi krajowej DK 61 w ul. Kościuszki.
Całkowity koszt inwestycji: 127 840,00 zł.

Ulepszenie nawierzchni drogi w ul. Adama Mickiewicza „Forty” w Pułtusku poprzez ułożenie warstwy asfalto-betonu

Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni drogi w ul. Adama Mickiewicza (forty) poprzez ułożenie warstwy asfalto-betonu na odcinku 380 m i szer. 4,5m. Całkowity koszt inwestycji: 147.231,00 zł.

Rozbudowa infrastruktury drogowej

• Kontynuacja robót budowlanych przebudowy ulic: Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary, Pawła Giżyckiego. Koszty inwestycji w 2018 r.: 1 598 153,34 zł. Całkowity koszt inwestycji: 2.992.128,26 zł.
• Parking Os. Wyszkowskie – wykonano utwardzenie kruszywem łamanym parkingu przy ul. Jakuba Wujka w Pułtusku. Parking znajduje się w pobliżu targowiska miejskiego. Z parkingu będą mogły korzystać samochody o tonażu powyżej 8 ton (autokary, samochody dostawcze i służb porządkowych). Przewidziano 74 miejsca parkingowe. Całkowity koszt inwestycji: 110 700,00 zł.

Remont hali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku w tym:

• remont zaplecza sanitarno-szatniowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku
Zakres prac: wykonano remont i modernizację dwóch sal korekcyjnych, szatni, pokoi nauczycieli WF, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń sanitarnych na I piętrze i parterze, korytarzy na I piętrze i parterze. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz wyposażenie sportowe.
Koszt realizacji inwestycji: 894 489,77 zł. Inwestycja realizowana z udziałem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota dofinansowania 490 800,00 zł.

• remont podłogi hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
Zakres prac: dostawa wraz z montażem systemowej podłogi sportowej o powierzchni 743,34 m2.
Całkowity koszt realizacji inwestycji: 345 801,83 zł. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach „Dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu Państwa” – w wysokości 80%.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach projektu zakupiono: koparko-ładowarkę, zgniatarkę do PET 2 szt., sito bębnowe do przesiania odpadów, belownicę do makulatury 2 szt., wózek widłowy, dźwig HDS, pojemniki do segregacji typ 1100 -150 szt., pojemniki do segregacji typ 240 – 30 szt.
Całkowity koszt realizacji inwestycji: 671 336,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 524.215,20 zł. Inwestycja realizowana w ramach RPO WM na lata 2014-2020, w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami – w wysokości 80%.

Budowa sztucznego lodowiska
Zakres prac: przygotowano teren pod lodowisko – niwelacja terenu, doprowadzono energię elektryczną. Zawarto umowę na urządzenie sztucznego lodowiska o wymiarach 20 m x 20 m na kwotę 130.000,00 zł w ramach której wykonawca dostarczył: agregat chłodniczy, bandy typu płotkowego na ogrodzenie lodowiska, orurowanie ziębnicze wraz z napełnieniem glikolem, urządzenie do pielęgnacji tafli lodowiska, łyżwy, ostrzałkę do łyżew i maty gumowe. W ramach umowy wykonawca wytworzył warstwę lodu, a po okresie użytkowania zdemontuje elementy lodowiska.

Tymczasowa poczekalnia dworcowa przy ul. Nowy Rynek w Pułtusku.
Obiekt czynny od 22 grudnia 2018 r. do 30 maja 2019 r. w godzinach 5.00 -20.00. Będzie funkcjonował do czasu wybudowania poczekalni przez Powiat Pułtuski.
Koszt wynajmu obiektu za jeden miesiąc: 600,00 zł.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku
Podpisano umowę na realizację projektu zagospodarowania sześciu terenów zieleni w Pułtusku o powierzchni ok. 6 ha: pasażu Klenczona, parku Narutowicza, bulwaru wraz z alejkami Gomulickiego i parków: osiedlowego „Wyszkowska”, na Skarpie, Grabówiec.
Całkowity koszt realizacji inwestycji: 4 000 000,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5. Poprawa, jakości środowiska miejskiego – typ 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i na obszarach funkcjonalnych. Dofinansowanie na poziomie 85%.
Termin realizacji: od lutego 2019 r do listopada 2019 r.

Pozyskane dofinansowanie: 7 417 166,20 zł

/Info/

562 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni uchwalili budżet powiatu ostrowskiego na 2019 r.

Budżet powiatu ostrowskiego na 2019 r. został uchwalony 15 głosami ZA przy 3 wstrzymujących się podczas ostatniej sesji, która odbyła...

Zamknij