ggg ggg ggg ggg

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Radzyminie kadencji 2024-2029

We wtorek, 7 maja równo miesiąc po wyborach samorządowych, nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Radzyminie odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Uroczyste ślubowanie złożył także Krzysztof Chaciński wybrany po raz trzeci na Burmistrza Radzymina.

Za nami pierwsza sesja Rady Miejskiej w Radzyminie kadencji 2024-2029.
Otwarcia obrad dokonał Radny Senior Tadeusz Jędrasik. Podczas posiedzenia inauguracyjnego radni wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został pan Marek Brodziak oraz Wiceprzewodniczących, którymi zostali: pani Ewa Wnuk i pan Tomasz Bielec.
Wszyscy nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Uroczyste ślubowanie złożył także wybrany na kolejną kadencję Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.

Skład Rady Miejskiej w Radzyminie na kadencję 2024-2029 przedstawia się następująco:

Tomasz Bielec,
Marek Brodziak,
Elżbieta Darka,
Zbigniew Jabłoński,
Tadeusz Jędrasik,
Agnieszka Kacprzak,
Agnieszka Kordyzon,
Ewelina Kostrzewa,
Agnieszka Krawucka,
Damian Lipski,
Marzena Małek,
Agnieszka Oniszk-Stachyra,
Emilia Paczuska,
Piotr Rembelski,
Hanna Skrzypczak,
Wojciech Słomczewski,
Wiesław Solarz,
Kamil Szkodziński,
Ewa Wnuk,
Dariusz Wojda,
Agnieszka Żebrowska.
Gratulujemy wszystkim radnym i wybranym członkom prezydium. Życzymy owocnej współpracy, otwartości na różnorodne perspektywy i determinacji w działaniu na rzecz dobra mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin.

/kw; źródło: Gmina Radzymin,
foto: Joanna Korczak/

173 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
3 maja 2024 r. obchodziliśmy
233 rocznice uchwalenia konstytucji

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i...

Zamknij