ggg ggg ggg ggg

Inauguracja obchodów „Roku Młodzika”
w Gminie Radzymin

W niedzielę, 24 marca o godz. 10.00 na Cmentarzu Poległych w Radzyminie odbyła się ceremonia umieszczenia kodu QR na grobie płka Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik”. Uroczystym spotkaniem z udziałem władz miasta, mieszkańców oraz uczniów radzymińskich szkół, zrzeszonych w Międzyszkolnym Klubie Historycznym im. AK Ziemi Radzymińskiej zainaugurowano obchody „Roku Młodzika” w Gminie Radzymin.

W tym roku mija 100. rocznica urodzin Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik” – legendarnego Bohatera Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierza Niezłomnego, Żołnierza AK Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, Honorowego Obywatela Radzymina, współzałożyciela Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej.
„Młodzik” odszedł od nas 21 stycznia 2020 r., mając 96 lat, ale pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii naszego regionu i całej Rzeczypospolitej. Jego życie było przykładem nie tylko odwagi i poświęcenia, ale także uczciwości, sumienności i szacunku dla polskich wartości.
Z okazji doniosłego jubileuszu 100 rocznicy urodzin Bohatera, Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę, na mocy której rok 2024 ustanowiono na terenie Gminy Radzymin „Rokiem Młodzika”.
W trakcie niedzielnego spotkania przy grobie płk Mieczysława Chojnackiego „Młodzika” odśpiewano hymn państwowy i odmówiono modlitwę. Następnie głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie Elżbieta Darka, Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosław Widlicki oraz Michał Weber, przedstawiciel rodzinnego miasta „Młodzika”, dyrektor Pracowni Dokumentacji Historycznej Miasta Sierpc.
W imieniu młodzieży z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej głos zabrała Oliwia Sobotka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. W imieniu rodziców przemówienie wygłosiła Agnieszka Wardakowska – członek Zarządu Stowarzyszenia Historycznego AK im. płk Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik”.
W uroczystości inaugurującej obchody wzięły udział dwa Poczty Sztandarowe: Koła Armii Krajowej w Łochowie z prezesem Grzegorzem Narzymskim na czele oraz Poczet Sztandarowy radzymińskich żołnierzy Armii Krajowej Obwodu
„Rajski Ptak”.
Symbolicznym momentem był akt odsłonięcia edukacyjnego kodu QR, umieszczonego na nagrobku „Młodzika”. (Po zeskanowaniu smartfonem, kod umożliwia lepsze poznanie historii naszego bohatera).
W poniedziałek, 25 marca o godz. 18.00 w Kolegiacie Radzymińskiej odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji Ś.P. płka Mieczysława Chojnackiego, która zgromadziła liczne poczty sztandarowe: Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK, radzymińskich żołnierzy AK spod znaku „Rajski Ptak”, Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz wszystkich szkół w Gminie Radzymin. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz ŚZŻAK, a także liczna grupa młodzieży, nauczycieli i rodziców z MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej.
We wtorek, 26 marca dokładnie w 100 rocznicę urodzin „Młodzika”, miejsce wiecznego spoczynku naszego bohatera odwiedziły liczne delegacje m.in.: uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie wraz z Panią Dyrektor Bernadettą Stworą.
W imieniu radzymińskiej społeczności, kwiaty na grobie złożyli przedstawiciele Gminy Radzymin na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Darką i Wiceburmistrzem Krzysztofem Dobrzynieckim.
Wysoka frekwencja na uroczystościach dowodzi, że radzyminiacy pamiętają o swoich bohaterach. Najbardziej jednak cieszy fakt, że wśród oddających hołd niezwykle prawemu i skromnemu człowiekowi o niekwestionowanym autorytecie, jakim był płk Mieczysław Chojnacki, tak liczną grupę stanowili uczniowie.
Niech pamięć o „Młodziku” przetrwa wśród pokoleń, niech pozostanie wzorem dla młodzieży!
/opr. W.K.; R.L.; foto: G. Jeleń/

164 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowa na budowę ul. Bolesława Prusa w Łochowa

22 marca Zastępca Burmistrza Łochowa Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Komudy podpisała z firmą „Garden Bruk” umowę na przebudowę...

Zamknij