ggg ggg ggg ggg

II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę, 3 września 2022r. w namiocie okolicznościowym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego przy Pałacu w Chrzęsnem odbył się „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Równem gm. Strachówka.

Swoją obecnością zaszczycili: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak oraz Michał Pruszyński, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Dyrektor Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Wołominie Igor Sulich, Doradca Społeczny Marszałka Województwa Mazowieckiego Emilia Oleksiak, Przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie: Zastępca Dyrektora Anna Wasilewska i Robert Ślusarczyk, Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, Zastępca Wójta Gminy Strachówka Zenon Zadróżny, Sekretarz Gminy Strachówka Joanna Jaszczur, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Mariusz Stępnik, Główny Specjalista ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Monika Sikorska, Radni Powiatu Wołomińskiego Magdalena Suchenek, Robert Szydlik, Sławomir Klocek, Przewodnicząca Rady Gminy w Strachówce Anna Ołdak, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach Jan Józef Romańczuk, Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Anna Siewierska, Kierownik Powiatowego Zakładu Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu Agnieszka Domżalska, Doradca Zakładu Rolniczego w Strachówce Renata Karyś, Kierownik PT KRUS w Wołominie Paweł Śliwa, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki Krystyna Ołdak, Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Boruczy z przewodniczącą Moniką Sasin.
Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka. Nadmieniła, że Koło Gospodyń Wiejskich w Równem dnia 24 maja 2022 roku podpisało umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego pt: „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Następnie odczytała List od Senator RP Marii Koc, w którym to podkreślono rolę kół gospodyń na obszarach wiejskich na różnych obszarach jej działalności. Wyróżniono aktywność Kół Gospodyń na obszarze Powiatu Wołomińskiego, które biorą udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach.
Przed prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych konkurencjach powołano Komisję Konkursową, w której skład weszli: Pan Jan Józef Romańczuk, Pani Anna Siewierska, Pani Monika Sikorska, Pani Krystyna Ołdak, Pani Anna Ołdak. Wyznaczone do Komisji osoby pracowały według opracowanego regulaminu, zaś ocena poszczególnych konkurencji odbywała się na podstawie karty oceny przygotowanych dla wszystkich członków Komisji.
W całodziennych zmaganiach wzięło udział dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wołomińskiego: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Myszadłach, gmina Jadów wraz z przewodniczącą p. Moniką Pękul; Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce, gmina Strachówka wraz z przewodniczącą p. Ewą Powierżą; Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, gmina Poświętne z wraz przewodniczącą p. Krystyną Kurek; Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie, gmina Klembów wraz z przewodniczącą p. Ewą Chacińską; Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”, gmina Jadów wraz z przewodniczącą p. Marzeną Ołdak; Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” w Dąbrówce gm.Dąbrówka z przewodniczącą p. Krystyną Średnicką; Koło Gospodyń Wiejskich w Wujówce, gmina Jadów z przewodniczącą p. Ewą Orygą; Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich, gmina Wołomin z przewodniczącą p. Joanną Ciepielewską; Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej, gmina Poświętne z przewodnicząca p. Moniką Tlagą; Koło Gospodyń Wiejskich w Równem, gmina Strachówka.
Gospodynie zmierzyły się w trzech konkurencjach konkursowych: wokalnej „Piosenka o KGW”, kabaretowej „Moda na wesoło” oraz rękodzielniczej – „Najpiękniejsze stoisko KGW”. Uczestnicy Turnieju z wielkim zaangażowaniem i determinacją przygotowali się do poszczególnych konkurencji. Wykazali się zarówno pomysłowością, kreatywnością i talentem. Zmagania same w sobie należały do bardzo wyrównanych, a duch rywalizacji udzielił się wszystkim obecnym. Było kolorowo i zabawnie. Każdy występ był niepowtarzalny, nagradzany głośnymi brawami. W przerwach między występami można było oglądać przygotowane stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Organizatorów.
Punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach miały ogromny wpływ na końcowy wynik rywalizacji i zajęcie miejsc na podium. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Jan Józef Romańczuk na podstawie protokołu końcowego ogłosił wyniki Turnieju i wspólnie z członami Komisji oraz samorządowcami dokonali wręczenia dyplomów, nagród i pucharów.
Komisja konkursowa przedstawiała następujące wyniki:
I KONKURENCJA KONKURSOWA „Piosenka o KGW”
I MIEJSCE – KGW ,,Same Swoje” Letnisko Nowy Jadów
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
III MIEJSCE – Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce
II KONKURENCJA KONKURSOWA „Moda na wesoło”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
II MIEJSCE- Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
III KONKURENCJA KONKURSOWA „Najpiękniejsze stoisko KGW”
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce
II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”
III MIEJSCE – Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
WYRÓŻNIENIE – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Myszadłach.
Komisja konkursowa przyznała nagrodę GRAND PRIX 2022 , ufundowaną przez Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Tegoroczna statuetka powędrowała do Koła Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”. Przewodniczący komisji konkursowej pogratulował wszystkim kołom, życzył dalszych sukcesów a organizatorom na ręce Przewodniczącej KGW Równe Hannie Wronka wręczył kwiaty.
Nagrody rzeczowe, statuetki, medale okolicznościowe, dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Gminę Strachówka wręczali: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak, Wójt, Wice-Wójt oraz Sekretarz Gminy Strachówka i Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Igor Sulich.
Zarząd KGW Równe podziękował komisji konkursowej za trud włożony w ocenę poszczególnych konkurencji, a także instytucjom samorządowym za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia. Uhonorował każdego bukietem kwiatów i medalem okolicznościowym.
Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w Turnieju zostało uhonorowane statuetkami okolicznościowymi ufundowanymi przez Senator RP Marię Koc, upominkami od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz medalami okolicznościowymi od Gminy Strachówka. Organizatorzy Turnieju – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem również uhonorowało każde KGW upominkiem.
Po całej dekoracji i rozdaniu nagród zaproszono wszystkich gości do pamiątkowego zdjęcia oraz na poczęstunek.
Na zakończenie Przewodnicząca KGW Równe podziękowała uczestniczkom i przybyłym gościom. Stwierdziła, że Koło Gospodyń Wiejskich w Równem udowodniło dzisiaj, że jako organizacja pozarządowa jest animatorem tradycji i kultury na wsi a także potrafi promować swoją Małą Ojczyzną i integrować środowisko lokalne. Wyraziła nadzieję, że taka forma promocji pozwoli cyklicznie organizować Turnieje dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem turnieju było: zintegrowanie gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród gospodyń wiejskich, upowszechnianie kultury ludowej na obszarach wiejskich.
II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, podczas którego odbył się Piknik z Produktem Polskim połączony z powiatowym etapem ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, któremu przewodniczył Zastępca Dyrektora OT KOWR w Warszawie Zbigniew Sobieraj.
II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich odbył się pod patronatem honorowym Senator RP Marii Koc, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka
Współorganizatorami turnieju byli: Powiat Wołomiński, Gmina Strachówka oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/ Oddział w Siedlcach.
Patronat medialny objęli: TVP Warszawa, Radio Fama, Wieści Podwarszawskie, Kurier W, Wiadomości PW oraz Goniec Tłuszczański.
Wydarzenie pt. „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich” zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego.

1 132 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Tylko miłość wariatka ta sama”

„Można powiedzieć, że kiedy w 1961 i 1971 roku pary, które w 2021 roku obchodziły jubileusz Złotych i Diamentowych Godów...

Zamknij