ggg ggg ggg ggg

I Sesja Rady Miejskiej w Serocku
w kadencji 2024-2029

W poniedziałek, 6 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Serocku kadencji 2024-2029. Sesję otworzyła najstarsza wiekiem radna, Pani Janina Osińska.

Po przekazaniu przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku, Panią Alicję Melion, zaświadczenia o wyborze wszyscy nowo wybrani radni oraz burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski złożyli ślubowanie.
Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. W tajnym głosowaniu radni oddawali głos na zgłoszonych wcześniej kandydatów na przewodniczącego. Na przewodniczącego Rady Miejskiej IX kadencji wybrany został Pan Tomasz Pszczoła, który – po przyjęciu insygniów – poprowadził dalszą część obrad. Ustalono liczbę wiceprzewodniczących i przeprowadzono głosowanie na ich wybór. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Serocku IX kadencji zostali: Józef Lutomirski oraz Marzena Nowakowska.
Skład Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029: Pszczoła Tomasz, Lutomirski Józef Wojciech, Nowakowska Marzena, Beli Mirosława Stanisława, Czerwiński Sławomir Paweł, Jakubowska-Gniadek Magdalena, Kalinowska Bożena Danuta, Kolon-Pierzchała Iwona, Krzyczkowska Teresa Urszula, Krzykowski Dominik, Kusiak Mariusz, Osińska Janina, Rogucka Aneta, Rosiński Mariusz, Topczewska Małgorzata.
Na koniec głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Serock gratulując wszystkim radnym:
„Otwiera się nowy rozdział serockiej historii, wierzę, że oparty na silnych fundamentach wartości, jakie niesie z sobą samorządność. Cieszę się, że jesteśmy spójni co do tego, aby tę lokalną politykę prowadzić w „serockim standardzie”. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy radni wchodzą do Rady z głowami pełnymi pomysłów i chęciami do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Słowa przysięgi artykułują to wprost, są pewną bramą do objęcia tej funkcji, ale także zobowiązaniem, które nas wiąże. Ze swojej strony chciałem również zadeklarować swoją gotowość do współpracy, działamy według określonego zamysłu, planu, pewnego zbioru obietnic wyborczych, które chcemy realizować. Zapewne będą one wymagały pewnej rewizji, wierzę jednak, że wszyscy jesteśmy otwarci na dialog, aby jak najlepiej kreować przyszłość naszego najbliższego otoczenia” – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski.

/kw; źródło: UMiG Serock/

99 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Nieporętu Agnieszka Powała oraz Radni Gminy
IX kadencji złożyli ślubowanie

We wtorek, 7 maja w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyła się I sesja Rady Gminy Nieporęt IX kadencji 2024-2029. Obrady rozpoczęło...

Zamknij