ggg ggg ggg

I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę, 16 października br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachówce odbył się „I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Równem.

Swoją obecnością zaszczycili: Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strachówce ks. Mieczysław Jerzak, Poseł na Sejm RP Pani Bożena Żelazowska, Zastępca Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie Pan Krzysztof Kudera, Dyrektor Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Wołominie Pan Igor Sulich, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Pan Mariusz Stępnik, Główny Specjalista ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie Pani Monika Sikorska, Radna Powiatu Wołomińskiego Pani Magdalena Suchenek ,Wójt Gminy Poświętne Pan Sylwester Niźnik, Przewodnicząca Rady Gminy w Strachówce Pani Anna Ołdak, Sekretarz Gminy Strachówka Pani Joanna Jaszczur, Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Pani Anna Siewierska, Kierownik Powiatowego Zakładu Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu Pani Agnieszka Domżalska, Doradca Zakładu Rolniczego w Strachówce Pani Renata Karyś, Druhowie Ochotniczej Straży w Równem wraz z prezesem Piotrem Wronką, Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Boruczy wraz z przewodniczącą Panią Moniką Sasin, Przedstawiciele Kółka Rolniczego w Jadwisinie wraz z przewodniczącą Panią Edytą Przybysz.
Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała Przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka. Nadmieniła, że Koło Gospodyń Wiejskich w Równem dnia 16 kwietnia 2021 roku podpisało umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego pt: „I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich”. Następnie odczytała List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, w którym to podkreślono rolę kół gospodyń na obszarach wiejskich na różnych obszarach jej działalności. Wyróżniono aktywność Kół Gospodyń na obszarze Powiatu Wołomińskiego, które biorą udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach. Głos zabrał Pan Krzysztof Kudera, który w imieniu Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka odczytał List skierowany do Uczestniczek Turnieju, w którym zaakcentował zaangażowanie i aktywność Kół Gospodyń Wiejskich na obszarze Powiatu Wołomińskiego. Jak również skierował wyrazy podziękowania dla całego zespołu KGW Równe za zorganizowanie tak wartościowego wydarzenia. Po wystąpieniach gości zaproszonych, prelekcję online pt. „Rola Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich na obszarach wiejskich” przeprowadziła Senator RP Pani Maria Koc.
Przed prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych konkurencjach powołano Komisję Konkursową, w której skład weszli: Pan Krzysztof Kudera, Pan Igor Sulich, Pani Anna Siewierska, Pani Monika Sikorska i Pani Anna Ołdak. Wyznaczone do Komisji osoby pracowały według opracowanego regulaminu, zaś ocena poszczególnych konkurencji odbywała się na podstawie karty oceny przygotowanych dla wszystkich członków Komisji.
W całodziennych zmaganiach wzięło udział siedem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wołomińskiego: Koło Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu, gmina Tłuszcz (online); Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej, Gmina Poświętne wraz z przewodniczącą Hanną Sawicką; Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Myszadłach, gmina Jadów wraz z przewodniczącą p. Moniką Pękul; Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce, gmina Strachówka wraz z przewodniczącą Ewą Powierżą; Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, gmina Poświętne z wraz przewodniczącą p. Krystyną Kurek; Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie, gmina Klembów wraz z przewodniczącą p. Ewą Chacińską; Koło Gospodyń Wiejskich w Równem, gmina Strachówka.
Gospodynie zmierzyły się w trzech konkurencjach konkursowych: wokalnej „Piosenka o mojej wsi”, kabaretowej oraz rękodzielniczej – „Najpiękniejsze stoisko KGW”. Uczestnicy Turnieju z wielkim zaangażowaniem i determinacją przygotowali się do poszczególnych konkurencji. Wykazali się zarówno pomysłowością, kreatywnością i talentem. Zmagania same w sobie należały do bardzo wyrównanych, a duch rywalizacji udzielił się wszystkim obecnym. Było kolorowo i zabawnie. Każdy występ był niepowtarzalny, nagradzany głośnymi brawami. W przerwach miedzy występami można było oglądać przygotowane stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz skorzystać z degustacji wyrobów kulinarnych: pierożków i kanapeczek przygotowanych przez Organizatorów.
Punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach miały ogromny wpływ na końcowy wynik i zdobyte miejsce. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Krzysztof Kudera na podstawie protokołu końcowego ogłosił wyniki Turnieju i wspólnie z członami Komisji dokonali wręczenia dyplomów, nagród i pucharów.
Komisja konkursowa przedstawiała następujące wyniki:
I KONKURENCJA KONKURSOWA „Piosenka o mojej wsi”:
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy; II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie;
III MIEJSCE- Koło Gospodyń Wiejskich w Równem;
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce.
II KONKURENCJA KONKURSOWA „Scenka kabaretowa”:
I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy; II MIEJSCE- Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie;
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Równem;
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce.
III KONKURENCJA KONKURSOWA „Najpiękniejsze stoisko KGW” :
I MIEJSCE- Koło Gospodyń Wiejskich w Myszadłach; II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce;
III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej;
WYRÓŻNIENIE – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy.
Po całkowitej klasyfikacji nagrodę GRAND PRIX otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy. Dodatkowo przyznano nagrodę – wywiad radiowy dla Koła Gospodyń ufundowany przez Radio Fama Wołomin.
Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie przyznał również nagrodę GRAND PRIX 2021. Przedstawicielka MODR na ręce Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Równem Pani Hanny Wronki wręczyła statuetkę za organizację wydarzenia. „Podjęcie się przygotowania tak ogromnego przedsięwzięcia to duże wyzwanie. Panie z KGW Równe zadbały o każdy detal imprezy i udowodniły, że są gospodarne i wyjątkowe” – mówiła Pani Anna Siewierska. Dla organizatorów wydarzenia zaśpiewano gromkie „Sto lat”.
Zarząd KGW Równe podziękował komisji konkursowej za trud włożony w ocenę poszczególnych konkurencji. Uhonorował każdego członka komisji pamiątkowym dyplomem i medalem.
Nagrodzono również wszystkie Koła Gospodyń uczestniczące w Turnieju nagrodami, medalami oraz pamiątkowym dyplomem. W imieniu Wójta Gminy Strachówka – gospodarza terenu kosze upominkowe wręczyła Sekretarz Gminy Pani Joanna Jaszczur.
Wszystkie Koła uczestniczące w Turnieju otrzymały również upominki od Poseł RP Pani Bożeny Żelazowskiej.
Po całej dekoracji i rozdaniu nagród zaproszono wszystkich gości do pamiątkowego zdjęcia oraz na poczęstunek i biesiadę z zespołem Starter.
Na zakończenie Przewodnicząca KGW Równe podziękowała uczestniczkom i przybyłym gościom. Stwierdziła, że Koła Gospodyń Wiejskich udowodniły dzisiaj, że jako organizacje pozarządowe są animatorami tradycji i kultury na wsi oraz, że są grupami, które potrafią promować swoją Małą Ojczyznę i integrować środowisko lokalne. Wyraziła nadzieję, że taka forma promocji pozwoli cyklicznie organizować Turnieje dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem turnieju było: zintegrowanie gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród gospodyń wiejskich, upowszechnianie kultury ludowej na obszarach wiejskich
I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich odbył się pod patronatem honorowym Senator RP Marii Koc, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka.
Współorganizatorami turnieju byli: Powiat Wołomiński, Gmina Strachówka oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/ Odział w Siedlcach.
Patronat medialny objęli: Radio Fama, Wieści Podwarszawskie, Kurier W, Wiadomości pw oraz Goniec Tłuszczański.
Wydarzenie pt. „I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich” zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego.

/Info/

3 566 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste obchody 227. rocznicy Bitwy pod Kobyłką

W minioną niedzielę, 24 października odbyły się uroczyste obchody 227. rocznicy Bitwy pod Kobyłką – ostatniego starcia Insurekcji Kościuszkowskiej przed...

Zamknij