ggg ggg ggg ggg

I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe

W ramach I Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, odbywającego się w Serocku w dniach: 21-24 marca pod hasłem „Skuteczny samorząd”, uczestnicy odwiedzili m.in.: Wieliszew, Radzymin, Legionowo i Winnicę, zapoznając się z funkcjonowaniem odwiedzonych instytucji i działalnością polskich samorządów.

Kluczowym wydarzeniem Forum była konferencja nt. partnerstwa samorządów i administracji publicznej, która odbyła się 21 marca w Narvil Conference&Spa w Serocku.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także patronatami: Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
W konferencji, której uczestników powitała online Ołena Szulak – deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i biznesu, a wśród nich m.in.: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Mariusz Ambroziak, Radna Sejmiku Woj. Maz. Anna Brzezińska, Prezes LGD „Zalew Zegrzyński” Edward Trojanowski, Przewodniczący Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Paweł Kownacki, Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki.
Podczas pierwszego dnia forum, oprócz konferencji w Narvil Conference&Spa, uczestnicy zwiedzili Miasto i Gminę Serock. Odwiedzili m.in. szkołę w Jadwisinie, gdzie mogli zobaczyć nowoczesne boisko sportowe. Następnie, grupa odbyła spacer historyczny z dr Mirosławem Pakułą, podczas którego zwiedziła miasto oraz Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich.
Kolejny dzień forum (22 marca) goście rozpoczęli w Legionowie, gdzie odwiedzili stację uzdatniania wody oraz przedszkole nr 7 i Szkołę Podstawową nr 2.
Następnie uczestnicy pojechali do Radzymina, gdzie na przykładzie firmy Coca-Cola HBC Polska omówiono jaką rolę odgrywa duży inwestor przemysłowy w rozwoju gminy, oraz zaprezentowano kompleks Panattoni Park Warsaw North II w Ciemnem. Wspólnie z przedstawicielami obu firm Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński zaprezentował samorządowcom z Ukrainy możliwości długofalowej współpracy pomiędzy administracją lokalną i przedsiębiorcami, w tym tworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, czy wspólną budowę dróg publicznych. Z kolei, lokalny biznes podczas wizyty studyjnej reprezentowała firma „Waflex” Wiesław Stankiewicz, która w lutym br. uruchomiła swoją nową siedzibę w Wiktorowie, z halą produkcyjną i magazynową oraz nowoczesnymi rozwiązaniami efektywności energetycznej. Właściciele „Waflexu” niezwykle serdecznie powitali gości i w podziękowaniu otrzymali od nich ukraińską flagę, uchronioną w jednej z miejscowości przed rosyjskimi okupantami. Wizyta studyjna zakończyła się w Scenie Cegielnia, gdzie prezentowano możliwości współpracy samorządu i biznesu m.in. na polach edukacji i kultury. Burmistrz Krzysztof Chaciński i p. Anna Gołembiewska, dyrektor Publicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” w Radzyminie omówili zasady i praktykę współdziałania gminy i przedszkoli, prowadzonych przez firmy prywatne, dzięki którym w Gminie Radzymin stworzono taką liczbę miejsc w przedszkolach publicznych, która praktycznie w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele Radzymińskiego Klubu Biznesu.
23 marca uczestnicy odwiedzili Gminę Wieliszew, gdzie zwiedzili nowo budowane Centrum Społeczno-Kulturalne, w którego murach znajduje się siedziba OSP Wieliszew, a także remizę OSP Kałuszyn. W ramach wizyty studyjnej omówiono organizację jednostki OSP. Strażacy przygotowali warsztaty, których celem była prezentacja doświadczeń z działań OSP w sytuacjach kryzysowych. Goście uczestniczyli również w pokazie dynamicznym z udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantoma, a także pokazie wozów strażackich. Podczas wizyty, Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki spotkał się z Burmistrzem Gminy Bibrka Romanem Hrynusem. Samorządowcy symbolicznie podpisali umowę, która została zawarta dokładnie rok wcześniej w trakcie działań wojennych. Trwająca już od roku współpraca zakłada wymianę doświadczeń samorządowych, informacji oraz konieczne wsparcie w zakresie działalności edukacyjnej, służby zdrowia, bezpieczeństwa, w tym straży pożarnej.
(Tego dnia wizytę roboczą w Radzyminie złożył Mer Niemiszajewa Petro Perevoznyk, który pierwszego dnia forum podpisał wraz z Burmistrzem Radzymina umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Radzymin i Gromadą Niemiszajewo).
Z Wieliszewa grupa udała się do Winnicy, gdzie odwiedziła gospodarstwo rolno-ogrodnicze, oczyszczalnię ścieków oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, gdzie przedstawiono jej odnawialne źródła energii.
Ostatniego dnia (24 marca) uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez LGD „Zalew Zegrzyński”, a także zwiedzili KEZO Centrum Badawcze PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne oraz odwiedzili Polską Agencję Inwestycji i Handlu w Warszawie. Koniec dnia jak i całego forum zwieńczyło spotkanie podsumowujące, podczas którego odbyło się wręczenie certyfikatów.

Głównym organizatorem forum ze strony polskiej była Gmina Serock. Ze strony ukraińskiej: Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego oraz Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne. Ponadto udział w forum wzięli m.in.: przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kredobanku (spółki-córki banku PKO BP w Ukrainie) i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Sponsorami konferencji i forum były: PGNiG Grupa ORLEN, Fundacja PKO Banku Polskiego oraz hotel Narvil Conference&SPA w Serocku.
Forum było okazją do dyskusji o dobrych praktykach w samorządach, o możliwych kierunkach wsparcia dla Ukrainy tak dziś, jak i po odbudowie po rosyjskiej agresji, jak również o stałym rozwoju ukraińskich samorządów. – Serdecznie dziękujemy partnerskim samorządom i instytucjom za przyjęcie gości i zorganizowanie interesującego programu pobytu. Jestem przekonany, że forum było znakomitą okazją do tego, żeby poznać kolegów samorządowców z Ukrainy, ale też dobrą okazją żeby patrząc do przodu wyjść z tego schematu wojny i pomyśleć o przyszłości, o wspólnych przedsięwzięciach na niwie samorządowej, rządowej, biznesowej. Ważne, że odbyło się w atmosferze życzliwości i cieszyło dużym zainteresowaniem zarówno ze strony ukraińskiej, jak też polskiej – powiedział gospodarz I Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, Burmistrz Serocka Artur Borkowski zaznaczając, że wydarzenie ma szansę na kontynuację.

/opr. KW; źródło i foto: UMiG Serock,
UMiG Radzymin, Gm. Wieliszew/

500 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
WELLER 2 KOŁAKÓW’44

Zmiana lokalizacji pomnika Chwały Oręża Polskiego w Kołakowie Tegoroczne wydarzenie „Weller 2. Kołaków’44”, upamiętniające zrzut Cichociemnych na terenie Gminy Dąbrówka...

Zamknij