ggg ggg
ggg ggg

I Konferencja „Specjalne potrzeby edukacyjne – realne wyzwania szkoły, nauczyciela,rodziny”

7 grudnia w Sali Konferencyjnej na dworcu PKP w Łochowie odbyła się konferencja pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne- realne wyzwanie szkoły, nauczyciela, rodziny” pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty Węgrowskiego p. Ewy Besztak.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „JACY? TACY?” a pomysłodawcami i koordynatorami panie: Dominika Martoń-Jaroszewska vice-prezes organizacji i Justyna Szymanik członek stowarzyszenia, prywatnie mama niepełnosprawnego dziecka. Celem konferencji było praktyczne przygotowanie nauczycieli przedszkoli i szkół do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyskutowano nad rozpoznawaniem indywidualnych potencjałów rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz potrzebą edukowania rówieśników w kwestii niepełnosprawności. Omówiono przepisy prawa oświatowego, dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wydawania opinii i orzeczeń oraz zakres współpracy placówek oświatowych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Istotnym elementem spotkania było omówienie niezbędnego wsparcia rodzin w procesie zmagania się z niepełnosprawnością dziecka. Do udziału w konferencji zaproszono nauczycieli z powiatu węgrowskiego, wyszkowskiego i wołomińskiego. Prelekcje wygłosiły znane w środowisku oświatowym osobistości: dr Maria Piszczek, Dorota Grabiec, Anna Kot, Ilona Rzemieniuk, Mirosław Dziekański. Wydarzenie zostało sfinansowane przez budżet Starostwa Powiatowego w Węgrowie w ramach zadania publicznego: działania edukacyjne mające na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych dzieci i młodzieży oraz środków własnych organizatora. Uczestnicy nie ponosili kosztów.
Zwieńczeniem całodziennej wytężonej pracy była uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, na której doceniono lokalnych przedsiębiorców wspierających działalność instytucji charytatywnych w tym Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jacy? Tacy?”, uroczystość swoją obecnością zaszczycił poseł na Sejm RP p. Maciej Górski oraz Burmistrz Łochowa p. Rober Gołaszewski. Niespodzianką wieczoru był występ zespołu WSB oraz artysty Witka Muzyka Ulicy.
(Tematy prelekcji:
Dorota Grabiec – „Szkoła w przepisach, czyli ZAgubiony rodzic dziecka ZA. Dostosowania, prawa i obowiązki”. ( Dyrektor LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Warszawie)
Dr Maria Piszczek – „Diagnoza i co dalej?”. (psycholog, diagnosta i terapeuta dzieci z autyzmem, zaburzeniami zachowania i upośledzeniem umysłowym, autorka wielu książek na temat autyzmu)
Ilona Rzemieniuk – „Indywidualizacja procesu edukacji ucznia ze spektrum autyzmu”. (pedagog specjalny, założycielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Nie-Grzeczne Dzieci, edukatorka rodziców i środowiska osób niepełnosprawnych)
Mirosław Dziekański – „Wolontariat – jak i gdzie?”. (koordynator prac wolontariatu z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci)).

/Dominika Martoń-Jaroszewska/

755 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Życzenia Świąteczne

Zamknij