ggg ggg ggg

Huzarzy Śmierci – Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

W ramach gminnych obchodów 100. rocznicy Cudu nad Wisłą w sobotę, 29 sierpnia w Kuligowie odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego tegoroczne obchody miały nieco inny charakter. Znacznie skromniejszy i mniej widowiskowy.

Uroczystości zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. O godz. 17:30 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny i jej Obrońców w Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Loretańskiej, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział polskich policjantów w walkach z bolszewikami w 1920 r. Przy honorowej asyście i werblach złożono wieńce.
Hołd bohaterom oddali m.in.: w imieniu MSWiA Mariusza Kamińskiego, Michał Prószyński – dyrektor Gabinetu Politycznego MSWiA; w im. Komendanta Głównego Policji Generalnego Inspektora Jarosława Szymczyka, nadkomisarz Krzysztof Musielak – dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP oraz komisarz Karol Woldan; w im. Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka oraz Zarządu Powiatu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Mędrzycki wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Kultury Powiatu Wołomińskiego Hanną Skrzypczak; w im. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r. Małgorzata Włodek, a także: Komendant KP w Radzyminie nadkom. Paweł Piórkowski; Komendant Powiatowy PSP w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki; Z-ca Wójta Gminy Poświętne – Marek Szałwia; uczniowie i nauczyciele Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
W imieniu samorządu Gminy Dąbrówka kwiaty złożył gospodarz uroczystości Wójt Radosław Korzeniewski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Agnieszką Gryglas, zaś w imieniu mieszkańców Kuligowa: radny Wiktor Oleśkiewicz oraz sołtys Jolanta Jabłońska.
Wszystkich zebranych na uroczystości powitał Marcin Gryglas, który przybliżył historię Huzarów Śmierci w Kuligowie – Policjantów, którzy w 1920 r. walczyli i oddawali życie w obronie Polski.
List okolicznościowy w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego odczytał Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, który złożył organizatorom tegorocznych obchodów serdeczne podziękowania:
– Gratuluję tego, że w tym niełatwym czasie udało się zorganizować uroczystości z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Pamięć o ważnych wydarzeniach w Gminie Dąbrówka nie gaśnie – zaznaczył Prószyński.
Specjalne podziękowania na ręce wójta Radosława Korzeniewskiego i dyrektor GCK Anny Manieckiej złożył starosta Adam Lubiak. (W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. za wspieranie inicjatyw patriotycznych i upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, istotnych dla podtrzymywania i pielęgnowania tożsamości narodowej wójt Dąbrówki otrzymał grafikę z Matką Bożą Łaskawą, zaś dyrektor GCK bukiet kwiatów).
Główną atrakcją tegorocznych obchodów był koncert plenerowy na nadbużańskich błoniach Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod dyrygenturą Kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura. (Repertuar przeplatany był fragmentami listów i wspomnień żołnierzy z 1920 r., które przedstawiał Karol Woldan z Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP). Zagrała również Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod batutą ppłka Artura Czereszewskiego, której występ wzbudził ogromny zachwyt i uznanie, ponieważ była to okazja do przypomnienia sobie pieśni patriotycznych. (Publiczność wspólnie z solistami na bis odśpiewała Pieśń Reprezentacyjną WP – „Marsz I Brygady”).
Znakomicie zaprezentowały się także: Zespół Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa oraz Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. (Piękny występ i wspaniałe stroje doskonale uzupełniły repertuar orkiestrowy). Urok ludowych pieśni, szczerość i prostota ich przekazu jak i autentyzm emocji, zawarty w polskich tańcach narodowych dodatkowo podkreślały istotę dziedzictwa patriotycznego, jak i kulturowego. Nie można przecież planować i budować przyszłości nie mając świadomości swojej tradycji, korzeni i historycznej perspektywy.
Oprócz występów artystycznych, dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz i manewry Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA w dynamicznej inscenizacji zatrzymania przestępców w ruchu, chcących dokonać sprzedaży narkotyków. Ponadto, wielką atrakcją okazało się stanowisko mobilnego laboratorium „Być jak Ignacy”, przyciągające duże grupy nie tylko najmłodszych widzów.
Na zakończenie odbył się specjalny okolicznościowy pokaz pirotechniczny, do którego rozpoczęcia czas wspólnie odliczali Wójt i Starosta. (Niebo nad Kuligowem rozświetliły przepiękne fajerwerki).
Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i zaangażowanie w godne upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 kierujemy do pana Adama Lubiaka – Starosty Wołomińskiego, nadkomisarza Krzysztofa Musielaka z Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, Wiktora Oleśkiewicza, strażaków z OSP Kuligów, Chajęty oraz ZGK Dąbrówka, Wspólnoty Gruntowej Wsi Kuligów za udostępnienie terenu, Skansenowi w Kuligowie nad Bugiem.
Wyrazy uznania należą się również współorganizatorom wydarzenia, czyli Gminnemu Centrum Kultury w Dąbrówce oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce, Fundacji „Rekonstruktorzy.pl Historia zawsze żywa.
Zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości było możliwe dzięki wsparciu Darczyńców: Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacji PKO Bank Polski , Fundacji „Orlen Dar Serca”.
W tym roku obchody i uroczystości podlegały surowym zasadom epidemiologicznym i fakt, że w ogóle się odbyły, na skalę na jaką pozwalały warunki sanitarne, jest najlepszym dowodem determinacji i zaangażowania lokalnych organizatorów, władz, administracji, służb jak i szacownych patronów czy gości. To dowód tego, że patriotyczne czy narodowościowe wartości nie są jedynie pustą deklaracją, a autentyczną postawą, szczerym wyznaniem. Udział mieszkańców gminy w obchodach również był dowodem na silne poczucie wspólnotowości, jak i wierności tradycji oraz oznaką patriotycznej i historycznej wrażliwości. Pielęgnując to, co dawne i wspaniałe, sami tworzymy nową historię, oby lepszą.
/źródło: UG Dąbrówka; foto: G. Jeleń, J. Góral/

1 836 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
,,Polska wieprzowina na polskich talerzach” w czasie obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej

W niedzielę w parku Szuberta w Ząbkach odbyła się ostatnia impreza z cyklu obchodów 100- lecia Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie wsparło...

Zamknij