ggg

Gminne Obchody Dnia Strażaka

Uroczystość obchodów Gminnego Dnia Strażaka w gminie Wąsewo odbyła się 3 maja 2023 roku. Rozpoczęła się zbiórką uczestników przy remizie OSP Wąsewo skąd odbył się przemarsz strażaków oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego. Następnie została odprawiona Msza Święta w kościele pod przewodnictwem ks. proboszcza Leszka Rukata.

Po Mszy Św. nastąpiło symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pamiątkowym obelisku na Placu im.ks.M.Kłobukowskiego w celu upamiętnienia 232.rocznicy Konstytucji 3 Maja. Po dokonaniu tych czynności zwartym szykiem druhowie wraz z gośćmi i przybyłymi mieszkańcami wyruszyli na plac przed Urzędem Gminy Wąsewo gdzie odbył się uroczysty apel rozpoczynający Gminne Obchody Dnia Strażaka. Swoją obecnością strażaków zaszczycili goście, wśród nich byli m.in.: dh Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego oraz Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh Piotr Konferowicz – Sekretarz Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Roman Malicki– Radny Powiatu Ostrowskiego oraz przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych Związku OSP RP, brać strażacka oraz mieszkańcy i goście sympatyzujący ze strażą. Apel rozpoczął się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości druha Adama Kośnika Komendanta Gminnego druhowi Rafałowi Kowalczykowi Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Następnie odśpiewano hymn państwowy.
W imieniu organizatorów uroczystości gości i strażaków przywitał dh Rafał Kowalczyk.
Dzień Strażaka to doskonała okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono następujących strażaków:
dha Tadeusza Zająca z Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsewie, dha Romana Czartoryskiego z OSP Wąsewo,
dha Bogdana Kaczmarczyka z OSP Brzezienko, dha Arkadiusza Szczęsnego z OSP Przyborowie
i osobę cywilną Panią Anna Marszał za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono następujących druhów: dha Adama Rychlika z OSP Wąsewo, dha Adama Truszkowskiego z OSP Zastawie, dha Marcina Stepnowskiego z OSP Zastawie, dha Waldemara Suchcickiego z OSP Zastawie, dha Roberta Markowskiego z OSP Zastawie, dha Pawła Wójcika z Ochotnicza Straż Pożarna Brudki Stare , dha Andrzeja Wójcika z OSP Brudki Stare, dha Witolda Szabłowskiego z OSP Zastawie, dha Adama Kowalczyka z OSP Brzezienko, dha Kazimierza Kaczmarczyka z OSP Brzezienko, dha Tadeusza Brzezińskiego z OSP Brzezienko, dha Ireneusza Brzostka z OSP Brzezienko, dha Arkadiusza Olszewskiego z OSP Przyborowie, dha Jarosława Samsla z OSP Przyborowie, dha Michała Olszewskiego z OSP Przyborowie, dha Grzegorza Pyśka z OSP Przyborowie, dha Marcina Kanię z OSP Wąsewo oraz ks. Leszek Rukat jako osoba cywilna za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono następujących strażaków:
dha Mariusza Budniaka z OSP Wąsewo, dha Grzegorza Marszała z OSP Wąsewo, dha Krzysztofa Podrażkę z OSP Brudki Stare, dha Patryka Sota z OSP Brudki Stare, dha Dariusza Żebrowskiego z OSP Brudki Stare, dha Rafała Wysockiego z OSP Zastawie, dha Adriana Szabłowskiego z OSP Zastawie, dha Marcina Sota z OSP Zastawie.
Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali następujący druhowie:
dh Maciej Szuba z OSP Wąsewo, dh Michał Kujawiński z OSP Wąsewo, dh Adam Szczuciński z OSP Wąsewo, dh Tomasz Podolak z OSP Wasewo, dh Dominik Orłowski z OSP Wąsewo, dh Andrzej Gałązka z OSP Wąsewo, dh Artur Podolak z OSP Wąsewo, dh Mateusz Morawski z OSP Wąsewo, dh Łukasz Podrażka z OSP Brudki Stare, dh Hubert Brylak z OSP Brudki Stare, dha Kinga Podrażka z OSP Brudki Stare, dha Klaudia Wójcik z OSP Brudki Stare, dha Elżbieta Żochowska z OSP Brudki Stare, dh Adrian Olszewski z OSP Przyborowie, dh Wiktor Dzierżanowski z OSP Zastawie, dh Grzegorz Kosiński z OSP Brzezienko, dh Paweł Brzeziński z OSP Brzezienko, dh Daniel Brzostek z OSP Brzezienko, Brzezienko, dh Artur Brzostek z OSP Brzezienko.
Za aktywną działalność w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych odznaczono Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Alan Wójcik, Oskar Wójcik, Bartosz Kusik Igor Brylak.
Odznaką za wysługę lat wyróżniono następujących druhów:
Dha Wacława Sobotkę z OSP Brzezienko, dha Czesława Podrażkę z OSP Brzezienko, dha Bogdana Kaczmarczyka z OSP Brzezienko, dha Andrzeja Kazimierczyka z OSP Brudki Stare, dha Tadeusza Brzezińskiego z OSP Brzezienko, dha Waldemara Kusika z OSP Brudki Stare, dha Andrzeja Sośnickiego z OSP Brudki Stare, dha Dariusza Zdziarskiego z OSP Brudki Stare, dha Adama Kowalczyka z OSP Brzezienko, dha Kazimierza Kaczmarczyka z OSP Brzezienko, dha Ireneusza Brzostka z OSP Brzezienko, dha Mieczysława Kozłowskiego z OSP Brudki Stare, dha Andrzeja Wójcika z OSP Brudki Stare, dha Pawła Wójcika z OSP Brudki Stare, dha Grzegorza Kosińskiego z Brzezienko, dha Pawła Brzezińskiego z OSP Brzezienko, dha Artura Brzostka z OSP Brzezienko, dha Daniela Brzostka z OSP Brzezienko
i dha Radosława Brzezińskiego z OSP Brzezienko.
Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.
Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości. Zaproszeni goście wraz ze strażakami udali się na poczęstunek.
/Info UG Wąsewo, foto. KW/

268 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budujemy kolejne kilometry kanalizacji

Ostatnie dni obfitowały w podpisanie umów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Wykonawcami budowy 2,5 km kanalizacji sanitarnej za ponad 4 mln...

Zamknij