ggg ggg

Gminna Biblioteka w Stoczku połączeniem historii i nowoczesności

W dniu 6 czerwca 2021 r. po kilkuletniej odnowie i przebudowaniu drewnianego budynku z XIX wieku w centrum Stoczka, uroczyście otwarto i poświęcono nową siedzibę Gminnej Biblioteki. Pięknie odrestaurowany budynek, którego historia sięga XIX wieku i lat sprzed 1905 roku, stał się atrakcją i nową instytucją przeznaczoną na cele kulturalne w gminie Stoczek (powiat węgrowski).

W uroczystym oddaniu do użytku nowego budynku Biblioteki Publicznej, która dotychczas mieściła się w Hucie Gruszczyno uczestniczyli na zaproszenie gospodarzy: wójta gminy Stoczek Zbigniewa Kłuska i dyrektor biblioteki Agnieszki Nowak, licznie przybyli goście. W uroczystości udział wzięli m.in.: biskup Diecezji Drohiczyńskiej – Piotr Sawczuk, wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Magdalena Gawin, poseł na Sejm RP – Maciej Górski, senator RP – Maria Koc, wicestarosta węgrowski – Marek Renik, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – Anna Kaszuba, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego Anna Gutkowska, dyrektor Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Michał Strąk, radni powiatu węgrowskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek, radni gminy Stoczek na czele z przewodniczącym Rady Gminy Dariuszem Gmurem, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy w Stoczku oraz mieszkańcy gminy.
Wójt Gminy Stoczek Zbigniew Kłusek rozpoczął uroczystość witając gości. Następnie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania obiektu począwszy od osób wspierających inicjatywę, po instytucje kultury, aż po wykonawców budynku. Słowa gratulacji i list skierowany do zebranych przez małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser-Dudę oraz dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego przekazała dyrektor GBP w Stoczku Agnieszka Nowak. W kolejnej wypowiedzi Wójt Stoczka podzielił się szczegółami dotyczącymi historii budynku, a zebrani dowiedzieli się o jego przeznaczeniu w ciągu minionych dziesięcioleci. Był siedzibą gminy przed II wojną światową, Niemcy w okresie najazdu zmienili go w areszt, a po wojnie mieściły się w nim instytucje gminy, ośrodek zdrowia, placówki handlowe, a nawet przekazano go na cele rejonowej policji…
Budynek, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna został wyremontowany i zaadaptowany w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku położonego na dz. nr ew. 844/3 w Stoczku na bibliotekę gminną współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki na modernizację budynku przekazał operator priorytetu – Instytut Książki. Na realizację pozyskano środki w wysokości – 1 117 500 zł, całkowita wartość projektu to 1 490 000 zł. Wkład własny wnioskodawcy to kwota 372,5 tys. zł, z czego kwota 240 000,00 zł to wkład rzeczowy wnioskodawcy w postaci zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stoczek, gm. Stoczek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. o nr ew. 844/3. Głównym wykonawcą realizowanych robót budowlanych był Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ANMAR” Marek Jaczewski z Żelazowa. Realizację projektu zakończono z dniem 31 maja 2021r. Dzięki zrealizowanemu zadaniu budynek otrzymał „drugie życie”, a biblioteka nową siedzibę o pow. 300 m2. Budynek łączy w sobie elementy tradycyjnego budownictwa z elementami industrialnymi nawiązującymi do stylu loft.
Po wypowiedzi wójta Zbigniewa Kłuska głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali znaczenie nowej funkcji budynku – od teraz jest to placówka przeznaczona na siedzibę biblioteki, na działania kulturalne, edukacyjne. Senator Maria Koc wspominając jak bardzo budynek był zaniedbany podkreśliła, jak pięknie teraz się prezentuje: „Wykonaliście ogrom wspólnej pracy, gratuluję i życzę, żeby ten obiekt służył promocji Gminy Stoczek i Ziemi Węgrowskiej”. Wiceminister Magdalena Gowin mówiła o potrzebie szanowania i przywracania zabytkowych obiektów do nowych funkcji oraz skąd i jakie środki zostały przeznaczone na modernizację budynku. Podkreśliła wielką rolę senator Marii Koc działającą na rzecz wielu inicjatyw kulturalnych i historycznych naszego regionu. Poseł Maciej Górski zauważył, że Stoczek nie tylko zyskuje bibliotekę, ale także dom kultury, a sama inwestycja jest pięknym przykładem jak można ratować piękną przedwojenną architekturę. W imieniu Samorządu wicestarosta węgrowski – Marek Renik, pogratulował władzom gminy Stoczek realizacji pomysłu utworzenia biblioteki w zabytkowym budynku, który w ten sposób odzyskał swoją dawną świetność i będzie nadal służył mieszkańcom gminy. Wiecestarosta przekazał także do zasobów bibliotecznych książki o powiecie węgrowskim, a także literaturę popularno-naukową. – Jest to miejsce piękne i bardzo potrzebne dla lokalnej społeczności – podkreślała Anna Kaszuba, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach. Wszyscy mówcy gratulowali i przekazywali słowa uznania dla społeczności, wręczali również podarunki. Bardzo wyczerpująco na temat czytelnictwa i powstawania bibliotek w regionie mówiła dyrektor biblioteki w Węgrowie. Swoją pracę – pierwsze wydanie książki pt. „Narodziny polskiego paraolimpizmu”, do biblioteki przekazał Jerzy Beck, który od 40 lat związany jest ze Stoczkiem.
Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy przez wójta gminy Stoczek Zbigniewa Kłuska na ręce dyrektor biblioteki Agnieszki Nowak. Następnie przecięcia wstęgi dokonali: wiceminister Magdalena Gawin i senator Maria Koc oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Gmur. Budynek poświęcił ks. bp. Piotr Sawczuk. Uroczystość zakończono zaproszeniem wszystkich zgromadzonych do zwiedzania biblioteki. A było co oglądać: ciekawe, kolorowe wnętrze z licznymi zakamarkami, miejscami do wygodnego czytania i księgozbiorem (ok. 11 tys. woluminów). Ściany w czytelni komputerowej zdobią trzy tablice pamiątkowe wykonane techniką pirografii przez Krzysztofa Skubika, a w pomieszczeniu wystawowym trwa wystawa prac lokalnego artysty malarza Mieczysława Borkowskiego. Należy podkreślić, że przestronne i dwupoziomowe ze względu na usytuowanie na piętrze nowoczesnej w wyrazie czytelni, bardzo się zwiedzającym spodobało!
/Janina Czerwińska/

Informacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoczku jest samorządową instytucją kultury (jedyną działającą na terenie gminy). Przedmiotem jej działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu gminy Stoczek.
Biblioteka swoją działalność rozpoczęła w 2009 roku. Pierwotnie nosiła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno. Na podstawie uchwał
nr XXII/171/2021 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 marca 2021 r. zmieniono jej nazwę na Gminna Biblioteka Publiczna w Stoczku.
Od marca 2021 r. biblioteka ma swoją siedzibę w Stoczku,
w odrestaurowanym i zaadaptowanym na potrzeby instytucji drewnianym budynku, wpisanym do Gminnego i Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (budynek sprzed 1905r.).
Budynek, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna został wyremontowany i zaadaptowany w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku położonego na dz. nr ew. 844/3 w Stoczku na bibliotekę gminną współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania wyposażono również budynek w niezbędne meble oraz sprzęt, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla obsługi oraz czytelników. Zagospodarowano również teren wokół budynku (utwardzenie terenu, ławki, oświetlenie).
Zewnętrzne elementy budynku nawiązują do epoki w której go wybudowano tj. ok. 1905r. wewnątrz budynku natomiast powstały otwarte przestrzenie biblioteki z wydzieloną czytelnią na antresoli, czytelnią komputerową oraz salą wystawową w pomieszczeniach podpiwniczenia.
Łączna powierzchnia pomieszczeń to ponad 300 m2
Powierzchnia zabudowy – 160,70 m2
Kubatura budynku – 1163 m3
lość kondygnacji 3 (piwnica, parter i poddasze z antresolą)
Powierzchnia działki 844/3: 665,00 m2
W trosce o ochronę środowiska budynek został wyposażony w pompę ciepła, która odpowiada za jego ogrzewanie. Przy budynku zlokalizowany został również zbiornik na deszczówkę, w którym gromadzona jest woda opadowa wykorzystywana do podlewania roślin i trawników.
Na obecną chwilę biblioteka posiada księgozbiór w liczbie 10886 książek, który jest stale uzupełniany o nowe pozycje. Uruchomiona zostanie czytelnia komputerowa, do dyspozycji czytelników będą 4 stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie biurowe i graficzne. Dla czytelników udostępniony zostanie darmowy dostęp do Internetu.
W bibliotece wdrożono elektroniczny system biblioteczny, a tradycyjne papierowe karty biblioteczne zastąpiły plastikowe karty, co umożliwia czytelnikom m.in.:
dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu;
zdalne sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach;
zdalne zamawianie/rezerwowanie książki;
elektroniczną obsługę wypożyczeni;
Uruchomiono również stronę internetowa biblioteki oraz fanpage na Facebooku.

4 182 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piękny jubileusz szkolnictwa zawodowego ZDZ w Radzyminie!

Dzień 1 czerwca 2021 r. z pewnością na trwałe zapisze się w historii Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana...

Zamknij