ggg ggg ggg ggg

Gmina Zaręby Kościelne wysoko w rankingu inwestycyjnym

WSPÓLNOTA – Pismo Samorządu Terytorialnego – opublikowała coroczny ranking w zakresie inwestycji samorządowych. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych w latach 2019–2021 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w danym samorządzie.

Gmina Zaręby Kościelne zajęła bardzo wysokie 5 miejsce w Województwie Mazowieckim na 228 gmin wiejskich oraz 75 miejsce w kraju na 1523 samorządy – gminy wiejskie. Pomimo pandemii, ogromnego wzrostu kosztów bieżących i inwestycyjnych gmina konsekwentnie realizowała zadania, które teraz służą mieszkańcom. Nie jest to łatwe, gdyż gmina ma bardzo niskie dochody własne – na 2477 samorządy klasyfikujemy się dopiero na 2061 miejscu (źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-polsce-w-2022-roku-pelna-lista-gmin).
Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że przez ostatnie lata spłacaliśmy kredyty zaciągnięte wcześniej nie zaciągając następnych. Odniesiony sukces to wynik przedsięwzięć realizowanych przy znacznym wykorzystaniu środków zewnętrznych, głównie krajowych z jednoczesnym racjonalnym i gospodarnym dysponowaniu wkładem własnym. Nigdy wcześniej samorządy nie dostawały tak dużego wsparcia finansowego jak w ostatnich latach. Oprócz programów inwestycyjnych samorządy korzystały z rządowych programów dotacyjnych jako rekompensaty trudności gospodarczych będących pochodną pandemii COVID-19, a także jako rekompensaty reform podatkowych.
Na kolejne lata przygotowywane są następne ważne inwestycje zmierzające do poprawy jakości i podniesienia standardu życia mieszkańców naszej gminy.
Pełny ranking Wspólnoty dostępny jest na stronie:
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021.pdf

353 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Zamknij