ggg

Gmina Tłuszcz ciągle się rozwija!

W przeciągu zaledwie czterech lat na inwestycje w Gminie Tłuszcz udało się pozyskać dofinansowania w kwocie ponad 31 mln zł! Przy udziale środków pochodzących z budżetu unijnego i krajowego sfinansowano wiele kosztownych inwestycji. Gmina Tłuszcz jest przykładem, jak realizując mądrze strategię rozwoju w zaledwie kilku lat można zwiększyć wydatki na inwestycje z nieco ponad 43 mln zł do ponad 99 mln zł.

Każda zrealizowana lub planowana do realizacji inwestycja ma swoje uzasadnienie i skierowana jest w stronę poprawy życia mieszkańców, a dzięki korzystaniu ze środków zewnętrznych wkład gminy jest znacznie niższy. Stawiamy na rozwój, a nie da się go osiągnąć inaczej, niż poprzez konsekwentną realizację polityki inwestycyjnej- mówi Burmistrz Gminy Tłuszcz Paweł Bednarczyk.

Tylko w ostatnim miesiącu Gmina Tłuszcz otrzymała dofinasowania na realizację dwóch zadań: budowę parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu oraz modernizację budynku, w którym będzie mieściła się Filia Biblioteki Publicznej w Jarzębiej Łące. Łączna kwota dofinansowań wynosi ponad 5,5 mln zł! Oprócz tego, w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji swoją siedzibę będzie miał Klub Senior+. Na realizację tego zadania Gmina Tłuszcz otrzymała 104 640,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Klub Senior+ będzie pierwszym miejscem w Gminie dostosowanym specjalnie do pobytu osób starszych.

Wiele inwestycji zostało zrealizowanych dzięki dobrej współpracy Gminy Tłuszcz z Powiatem Wołomińskim. Dzięki podziałowi kosztów, udało się wybudować rondo w Tłuszczu oraz Postoliskach, które znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obecnie trwa przebudowa ul. Wiejskiej, gdzie wybudowane zostaną nowe chodniki wraz ze zjazdami oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją istniejących odcinków. Oprócz tego zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi i zmodernizowane skrzyżowanie ul. Kościuszki, Łąkowej i Polnej. Zakończyły się również prace remontowe na moście w Kurach, który został oddany do użytku.

Budżet Gminy Tłuszcz na każdy rok ma charakter inwestycyjny, mający generować rozwój. To bowiem Gmina jest głównym inwestorem, dba o rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury (tj. wodociągów, kanalizacji, dróg, budynków użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego itp.) służącej wszystkim mieszkańcom- powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

Stabilny rozwój gminy w przyszłości przełoży się na lepszy komfort życia mieszkańców oraz przyciągnie inwestorów do podwarszawskiej miejscowości. Rezygnacja z inwestycji stanowiłaby zahamowanie postępu. Co więcej, w najbliższej przyszłości Polska będzie w coraz mniejszym stopniu korzystać z dofinansowania z Unii Europejskiej, więc tym samym są to ostatnie chwile, aby za środki zewnętrzne móc sfinansować najkosztowniejsze inwestycje.

/Info/

2 130 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyszków upamiętnił 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to dla wszystkich Polaków szczególna data. W Wyszkowie podobnie, jak w wielu miastach na moment...

Zamknij