ggg
ggg ggg

GMINA ŁOCHÓW Z BUDŻETEM

W środę 30 grudnia w programie XXXIII Sesji Rady Miejskiej znalazł się punkt na temat podjęcia uchwały budżetowej na rok 2021.

Sesja jak większość w roku ubiegłym odbywała się w trybie zdalnym. Tuż przed głosowaniem o głos poprosił burmistrz Robert Gołaszewski, który omówił założenia i okoliczności przygotowania projektu budżetu. Podkreślił, że jego konstrukcja w tym roku była wyjątkowo trudna ze względu na nieprzewidywalną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, co bezpośrednio przekłada się na dochody gminy. Taka sytuacja miała miejsce w roku 2020, kiedy to wiosną stanęła gospodarka i tak naprawdę nigdy już nie pracowała później na poziomie sprzed epidemii. W odniesieniu do budżetu burmistrz wskazał, że jednym z podstawowych zobowiązań gminy jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z którego to obowiązku gmina wywiązuje się na bieżąco.
W budżecie dochody gminy ustalono w wysokości 96 797 475 zł, w tym: dochody majątkowe 4 073 861 zł i dochody bieżące 92 723 614 zł.
Wydatki budżetu w łącznej kwocie wyliczono na 100 691 934 zł, w tym wydatki bieżące 92 723 614 zł i wydatki majątkowe 8 141 495 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 894 459 zł, a planowane zadłużenie na koniec roku 2021 ma wynieść 35 528 394 zł, co stanowi 37% planowanych dochodów. Burmistrz wyjaśnił, że środki zaplanowane na inwestycje są mniejsze niż w latach poprzednich, ponieważ obecnie jesteśmy w okresie kiedy kończy się realizacja budżetu unijnego. Na środki z nowego rozdania potrzeba jeszcze poczekać i gmina chce się do tego przygotować poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, głównie na inwestycje wodno – kanalizacyjne. Robert Gołaszewski powiedział, że gmina będzie kontynuowała dotychczasowy program inwestycyjny i wskazał najważniejsze zadania wpisane do realizacji w roku 2021. Są to: budowa wodociągu we wsi Łazy, modernizacja kanału deszczowego wzdłuż Al. Węgrowskiej, uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej, termomodernizacja budynku przedszkola na ul. Kolejowej z wymianą źródła ciepła, modernizacja kotłowni w SP Nr3, termomodernizacja remiz OSP w Łochowie i Brzuzie, budowa: ul. Ogrodowej w Łochowie, Sosnowej w Kamionnie, Broniewskiego w Ostrówku, drogi gminnej we wsi Burakowskie, utwardzonego pobocza we wsi Łojew i wspólnie z Powiatem Węgrowskim budowa drogi powiatowej w Barchowie. Burmistrz podkreślił, że realizacja wielu inwestycji zależy od ostatecznych wyników naborów, na które gmina złożyła i złoży wnioski. Gmina Łochów w 2021 roku będzie realizowała też wiele drobniejszych inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego, który w całości stanowi kwotę 759 tys zł. Burmistrz w trakcie sesji powiedział, że dziś jednym z największych problemów gminy jest z roku na rok rosnąca stawka za odbiór odpadów. Zapowiedział, że wspólnie z pracownikami Urzędu i Radnymi będą analizować ten temat i zastanawiać się jak temu zaradzić. W odniesieniu do projektu budżetu przypomniał, że jeśli w ciągu roku pojawiają się różnego rodzaju szanse, to gmina z pewnością z nich skorzysta. Na koniec roku gmina złożyła 3 wnioski do kolejnego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dwóch poprzednich naborach z tego funduszu gmina pozyskała ponad 3,5 mln zł. W styczniu gmina Łochów złoży kolejny wniosek w ramach RFIL dotyczący miejscowości popegeerowskich.
Burmistrz podziękował radnym i sołtysom za wszystkie wnioski złożone do budżetu. Mówił, że dzięki nim łatwiej jest określić potrzeby gminy. Z różnych względów wiadomo, że nie wszystkie mogły znaleźć się w tym budżecie, ale częściowo zostały one uwzględnione. Pozostałe muszą jeszcze poczekać.
Na koniec burmistrz podziękował za przygotowanie projektu budżetu Skarbnik Marii Komuda i poprosił radnych o poparcie tego budżetu, który w jego ocenie jest dobrym budżetem na nieprzewidywalne czasy. Tak też się stało. Po krótkiej dyskusji przy jednym głosie wstrzymującym Rada Miejska poparła w głosowaniu budżet gminy Łochów na rok 2021.

/Gmina Łochów/

286 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Węgrowski Orszak Trzech Króli

Organizatorami IV Węgrowskiego Orszaku Trzech Króli, który tradycyjnie odbył się 6 stycznia 2021 r. były węgrowskie parafie: Bazylika, Klasztor, Parafia...

Zamknij