ggg ggg
ggg ggg

Gmina Łochów z budżetem w Nowy Rok

28 grudnia podczas Sesji Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie przegłosowała budżet na rok 2019.

Tak jak wspomniał przed podjęciem uchwały burmistrz Robert Gołaszewski budżet ten w zdecydowanej większości zapewnia środki na realizację podpisanych już umów. Dochody opiewają na kwotę 92 mln 309 tys. zł, a wydatki 95 mln 163 tys. zł. Z tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 23 mln 758 tys. zł, z czego 7,4 mln zł to środki własne, 16,67 mln zł środki unijne i 239,9 tys. zł środki z budżetu państwa. Inwestycje stanowią prawie 25% całości wydatków budżetu. Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosi 35,96 mln zł (tj. 38,96% dochodów), a deficyt budżetu 2,85 mln zł. W roku 2019 gmina po raz pierwszy będzie realizować budżet partycypacyjny (obywatelski – 200 tys. zł) dla miasta Łochowa i będzie kontynuować fundusz sołecki, na który przeznaczono 657,2 tys zł. Największe zadania inwestycyjne z dofinasowaniem zewnętrznym to: utworzenie parku miejskiego „Dębinka” – 4,87 mln zł, rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego w Łochowie (parking P&R z kontynuacją w 2020 r.) – 1,52 mln zł w 2019 r., odnawialne źródła energii (kontynuacja z 2018r) – 7,2 mln zł oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5,39 mln zł. Gmina zleciła też opracowanie wielu projektów technicznych na budowę dróg gminnych i wspólnie z powiatem węgrowskim będzie kontynuowała realizację przebudowy drogi powiatowej Pogorzelec – Barchów. Burmistrz podkreślał, że oprócz wskazanych w budżecie zadań liczy na to, że w ciągu roku pojawią się kolejne szanse na pozyskanie środków zewnętrznych, dzięki czemu gmina pomimo dużego zadłużenia będzie dalej podnosiła komfort życia swoich mieszkańców.
/Info/

 

460 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Hej kolęda, kolęda, czyli spotkanie świąteczno – noworoczne Powiatu Ostrowskiego

20 grudnia 2018 r. tradycyjnie już w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się...

Zamknij