ggg
ggg ggg

Gimnazjaliści z Radzymina, w hołdzie Oficerowi, który tyle zrobił dla Polski… (16.10.2012)

Dzień 4 października na trwałe wpisał się w historię Gimnazjum nr 1 w Radzyminie. Stało się już tradycją, że w rocznicę śmierci majora Stefana Waltera – bohatera wojny 1920 roku, radzymińscy gimnazjaliści manifestują swój patriotyzm, przypominając całemu miastu postać patrona szkoły. Oficera, któremu przyszło skonać w szpitalnym łożu siedem tygodni po tym, jak został ciężko ranny pod Mokrem.

Rok temu, w październiku 2011 roku, odbyła się uroczystość nadania gimnazjum imienia bohaterskiego majora, wraz z przekazaniem szkole nowego sztandaru. W tym roku obchodzono pierwszą rocznicę tego ważnego nie tylko dla szkolnej, ale też dla całej lokalnej społeczności wydarzenia. W 92. rocznicę śmierci majora Stefana Waltera, we czwartek, 4 października punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w radzymińskiej Kolegiacie, którą koncelebrował  ksiądz prałat Stanisław Kuć. W pierwszym rzędzie zasiadła rodzina Patrona Szkoły: Państwo Zdzisław i Alicja Walterowie, pani Danuta Walter oraz panie: Ewa Walewska i Renata Kurzyńska-Dzikiewicz.


Wojskowa asysta honorowa, liczne poczty sztandarowe, obecność władz samorządowych z burmistrzem Zbigniewem Piotrowskim na czele, a także widoczni przedstawiciele różnych organizacji m.in. Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i Stowarzyszenia Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920r oraz dyrektorzy placówek oświatowych, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie i delegacja wojskowa z 9. Batalionu Łączności w Białobrzegach, uświadomiły gimnazjalistom z popularnej „jedynki”, że jest to wyjątkowa i niezwykle podniosła uroczystość.  W trakcie homilii ks. Stanisław Kuć przedstawił postać majora Waltera podkreślając, że jego poświęcenie dla Ojczyzny może być wzorem dla wszystkich Polaków. Proboszcz radzymińskiej parafii odwołał się również do wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II na Cmentarzu Poległych w Radzyminie, która jest najważniejszym wydarzeniem w ponad 500-letnich dziejach miasta. Ponadto ks. Kuć przekazał na ręce delegacji młodzieży z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu, (która przed przyjazdem do Radzymina zapaliła znicze na grobie mjr Waltera na kaliskim cmentarzu na Majkowie), okolicznościowe pamiątki wraz z życzeniami dalszej owocnej współpracy pomiędzy gimnazjami w Radzyminie i Kaliszu.  Po zakończeniu nabożeństwa głos zabrała dyrektor Gimnazjum nr 1 pani Ewa Wnuk, która witając zaproszonych gości podkreśliła, że obchody Dnia Patrona mają ogromny walor wychowawczy i patriotyczny, umożliwiający podczas pracy z młodzieżą powoływanie się na historycznie usankcjonowane wartości, które reprezentował major Stefan Walter.

Jednocześnie, pani dyrektor podziękowała wszystkim za udział w przygotowaniach do obchodów Święta Szkoły. Głos zabrał również burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, który podczas swojego wystąpienia podkreślił, że Radzymin nigdy nie zapomniał o swoich bohaterskich obrońcach.  – Jako Miasto Cudu nad Wisłą Radzymin jest miejscem, gdzie historia styka się z teraźniejszością, a kultywowanie pamięci o wydarzeniach sprzed ponad 90 lat jest naszym wspólnym obowiązkiem.  W dalszej części obchodów gimnazjaliści pod kierunkiem pań: Iwony Jaworskiej i Joanny Bożyk zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony wydarzeniom związanym z bitwą 1920 roku. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, obejrzenie krótkiego filmu o walkach z bolszewikami o Warszawę i roli majora Stefana Waltera w spełnieniu się „Cudu nad Wisłą”, wprawiło wszystkich w podniosły nastrój. (W takich momentach widać, jak ważne jest kultywowanie tradycji dla podtrzymywania naszej narodowej tożsamości. Bez cienia przesady można bowiem powiedzieć, iż w owej chwili  spełniły się słynne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który w rozkazie do zwycięzców wojny polsko – sowieckiej 1920 roku stwierdził: „Żołnierz, który tyle zrobił dla Polski, nie zostanie bez nagrody. Wdzięczna Ojczyzna nie zapomni o Nim”).

Wraz z zakończeniem uroczystości w kościele, wszyscy uczestnicy wzięli udział w przemarszu ulicami miasta do gmachu szkoły. Patriotyczny pochód eskortowany przez Straż Miejską uświetniła obecność żołnierzy z jednostki wojskowej w Białobrzegach z por. Stanisławem Wiszniewskim na czele oraz ułani ubrani w mundury z czasów Bitwy Warszawskiej, w rolę których wcielili się prezesi Stowarzyszenia Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920r. panowie: Janusz Śledź i Paweł Kozakiewicz. Zwieńczenie obchodów Święta Gimnazjum stanowiło okolicznościowe spotkanie w sali gimnastycznej, podczas którego uczestnicy mogli obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą wydarzeniu sprzed roku, czyli nadaniu imienia szkole, a także wycieczkom uczniowskim do obelisku w Mokrem i do grobu majora Stefana Waltera na Cmentarzu w Kaliszu. W imieniu rodziny Patrona głos zabrał pan Zdzisław Walter, który podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości i wyraził wdzięczność dla całej szkolnej społeczności za kultywowanie pamięci o Jego wielkim przodku.  (O godz. 14-ej delegacja gimnazjalistów wspólnie z Rodziną Walterów udała się do Mokrego, gdzie przy obelisku poświeconym bohaterowi walk pod Radzyminem         w sierpniu 1920 roku, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze). 

 Obserwując tegoroczne obchody Święta Gimnazjum trudno było oprzeć się wrażeniu, że tego rodzaju uroczystości mają ogromne znaczenie dydaktyczne. Nie tylko integrują młodzież szkolną z lokalnym środowiskiem, ale jednocześnie stanowią wspaniałą lekcję patriotycznego wychowania. Wobec powyższego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się z faktu, iż działania wychowawcze oparte na kultywowaniu pamięci o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski i regionu na trwałe wpisały się w działalność Gimnazjum nr 1 im. mjra Stefana Waltera w Radzyminie!
/opr. R.L., W. Kolatorski
foto: R.L., Paweł Cybulski, Anna Borowa/

2 526 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Aby służba młodym ludziom, zrodziła wiele szlachetnych owoców… (16.10.2012)

  W miniony poniedziałek, 15 października uczniowie i nauczyciele „Stalowej Jedynki” uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji wyjątkowego święta,...

Zamknij