ggg ggg

Gaudeamus w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (08.10.2013)

5 października 2013 r. w Auditorium Maximum pułtuskiej wyższej uczelni rozpoczęła się uroczysta inauguracją 20-go roku działalności.
Po przywitaniu gości i nowego rocznika studentów, o uczelni oraz sytuacji szkolnictwa wyższego mówił rektor prof. dr. hab. Adam Koseski.


„Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, jak i całe szkolnictwo wyższe w Polsce zarówno państwowe, jak i niepaństwowe, znajduje się w punkcie zwrotnym. W mijającym roku akademickim działało w Polsce 460 wyższych uczelni, w których kształciło się 1, 764 mln osób. Po roku 1989, w ciągu pierwszych 6 lat transformacji, liczba studentów wzrosła prawie 5-krotnie. Z przyczyn nie tylko demograficznych obserwuje się od 2006 roku znaczący spadek kształcących się. Szacuje się, że do 2020 roku liczba studentów zmniejszy się o 600 tys., być może nawet o 800 tys. Działalność naszej Uczelni zdominowały w minionym roku prace związane z wprowadzeniem w życie postanowień ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Nakłada ona niespotykane uprzednio rygory formalno-prawne i finansowe, a wszystkie dyspozycje MNiSW musiały być zrealizowane do 30 września 2013 r. Nadmiar ministerialnych regulacji, niekiedy potrzebnych, powoduje jednak często ubezwłasnowolnienie uczelni, ogranicza ich autonomię. Zamiast koegzystencji takich podmiotów jak Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dużo lepsze rezultaty przyniosłoby ich współdziałanie.


Mury Uczelni opuściło w 2013 r. nieco ponad 1000 absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Prace doktorskie obroniło 18 osób w tym najwięcej na Wydziale Nauk Politycznych. Habilitację uzyskała dr Dorota Plucińska, a w trakcie przewodu habilitacyjnego znajdują się 2 osoby.” – zwracał się rektor do uczestników inauguracji m.in. władz miejscowych samorządowych Pułtuska, Tadeusza Nalewajka-byłego starostę i obecnego podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji, rektorów i prorektorów uczelni współpracujących z Akademia Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora.
„AH ma dobre notowania i zasłużoną pozycję nie tylko wśród najlepszych uczelni niepublicznych. Świadczą o tym rankingi „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej”, a także wizyta prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 5 listopada 2012 r. Bardzo dobrze funkcjonuje Biblioteka, najlepsza wśród uczelni niepublicznych i zajmująca miejsce w pierwszej „10” czołowych polskich książnic uczelnianych. Sprawnie funkcjonuje Centrum Nauki Języków Obcych, które pozyskuje środki finansowe i sprzęt z zewnątrz. Od 1 października 2012 r. uzyskało cenną akredytację, jako międzynarodowy ośrodek egzaminacyjny języka angielskiego. Stwarza też możliwość i bardzo dobre warunki studentom wszystkich wydziałów i kierunków opanowania wybranego języka obcego na poziomie określonym Protokołem Bolońskim.


Bez strat działa Dom Studencki i uczelniane Wydawnictwo konkurujące z najlepszymi uczelnianymi oficynami. Dobrze działa Biuro Zastosowań Informatycznych, które wspólnie z Biurem Projektów zakończyło z powodzeniem realizację dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysiłki Biura Promocji w zakresie rekrutacji i promocji AH wymagają lepszego niż dotychczas wsparcia ze strony wydziałów. Efekty godne dobrej oceny przynosi współpraca międzynarodowa. AH jest liczącym się partnerem uczelni ze Wschodu: Kaliningradu, Moskwy, Wielkiego Nowogrodu, Nowosybirska, Kijowa, Mińska, Grodna. Uznaniem cieszą się organizowane przez Uczelnię konferencje krajowe i międzynarodowe, spotykają nas pochwały za odnalezienie grobu Mikołaja Kopernika i identyfikację jego doczesnych szczątków.” – podsumowywał sytuacje uczelni rektor. Mówił też o poczuciu satysfakcji z dokonań i bardzo dobrego poziomu naukowego wydziałów. Sukcesem Akademii i świetną promocją miasta i regionu zakończyła się Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w sierpniu br., w której uczestniczyło 44 stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 krajów. Ukazało się również 21 książek i 6 numerów czasopism, a łączny nakład publikacji zamknął się liczbą ponad 7000 egz. Książka Eugeniusza Duraczyńskiego „Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa” uzyskała II nagrodę na Targach Książki Historycznej, a uznanie zdobyły także takie pozycje jak Wincentego Krasińskiego „Listy z Hiszpanii”, J. W. Goethego „Faust” w przekładzie prof. Andrzeja Lama, „Dzieje Mazowsza” t. III pod red. prof. Janusza Szczepańskiego. Przedstawi plany na przyszłość, możliwości pozyskiwania śródków oraz potrzebę dostosowania bazy dydaktycznej do ilości studentów.


„Wierzę, że w dobrej formie i należytej sprawności, nie tylko fizycznej, spotkamy się na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/15, w dwudziestą rocznicę istnienia pułtuskiej uczelni. Powtórzmy przeto, że do tego czasu, jak pisał sławny poeta Maciej Kazimierz Sarbiewski, „Krótkie życie dobrymi czynami przedłużać należy” – zakończył swoją wypowiedz rektor.
Odczytał listy gratulacyjne skierowane do władz uczelni. Następnie odbyła się Immatrykulacja, czyli ślubowanie przedstawicieli pierwszego roku studentów, które poprowadziła prorektor Anna Misiak.Ta uroczysta chwila została zakończona wykonaniem przez chor Sine Nomie – „Gaude Mater Polonia”. Wręczono Uczelniane Dyplomy Honorowe najlepszym (26 osobom) studentom, które odebrali przedstawiciele 4 wydziałów uczelni. Inauguracja roku akademickiego była też okazją do wręczenia promocji doktorskich.


 Z ramienia samorządu studenckiego głos zabrała Paulina Cycerska z II roku studiów magisterskich, która powitała nowych kolegów i zapewniła, że mogą liczyć na wszechstronna pomoc. Równie miłym momentem okazał się wręczenie rektorowi prof. dr. hab. Adamowi Koseskiemu medalu za zasługi dla Ruchu Studenckiego. Nie był to koniec wyróżnień. Akademia kolejny raz uhonorowała medalem wybitnych naukowców. Medal otrzymali młodzi naukowcy, którzy zbudowali łazik marsjański –  zespół z Politechniki Białostockiej. Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wręczył wyróżnienie w postaci „zielonego jabłka” autorowi publikacji na temat powiatu pułtuskiego – Januszowi Szczepańskiemu. Po części oficjalnej wykład inauguracyjny pt. „Krasiński i magnetyzm” wygłosił prof. dr. hab. Michał Kuziak. Inaugurację zakończyło wykonane przez Chór  Sine Nomine – „Gaudeamus”. 
W ten sposób rok akademicki w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora został uroczyście rozpoczęty.    
 /Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 569 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nadal są razem… (08.10.2013)

Dostojni jubilaci, wzruszona rodzina, pełni szacunku przedstawiciele samorządu na czele z burmistrzem Wyszkowa, księża - uczestnicy jubileuszu diamentowych i złotych...

Zamknij