ggg ggg ggg

Ekologia w Twojej Firmie

 

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Wyszkowie stał się miejscem kolejnego szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców z małych i średnich firm.

Szkolenie pn. „System zarządzania środowiskowego w organizacji” zostało przygotowane w ramach projektu „Ekologia w Twojej Firmie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie, które rozpoczęło się w dniach 11 i 12 marca 2015 r. zorganizowała firma MALINOWSKI & PARTNERS z Zielonki i trzeba podkreślić, że szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Bardzo dobre i przyjazne warunki stworzyła dyrektor CECH-u w Wyszkowie Pani Anna Lesiak oraz pracownice placówki, które zadbały o napoje ciepłe i zimne oraz obiadowy catering. Kierownikiem projektu jest Bogdan Malinowski, koordynatorem Magdalena Cięcierska, a szkolenie poprowadziła mgr inż. Paulina Chmura, specjalistka i konsultant systemów zarządzania oraz audytor wewnętrzny. Szkolenie podzielone zostało na kilka terminów konsultacji i ćwiczeń. W dniach 11 marca i 12 marca grupa kilkudziesięciu słuchaczy na początku zapoznała się z osobami reprezentującymi poszczególne firmy. Następnie wzięła udział w przeglądzie możliwości i korzyści z działań proekologicznych w przedsiębiorstwie. Jako, że byłoby dość trudno dla osób, które po raz pierwszy stykały się z problematyką ekologii w firmie, zrozumieć wiele spraw, prowadząca Paulina Chmura omówiła podstawowe pojęcia: środowisko (3 rodzaje), funkcje środowiska, kategorie kapitału środowiskowego, ochrona środowiska, recykling, zrównoważony rozwój, zasady rozwoju, edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskiem, itp. Wszystko to konieczne, aby przejść do dalszej części, czyli działań proekologicznych w firmie. Pani Paulina Chmura przedstawiała to wszystko w sposób przystępny i ciekawy. Wykłady były jasne i proste oraz urozmaicane ćwiczeniami. Właściwie na każdym etapie prowadzona była z uczestnikami wymiana myśli i poszerzanie ich wiedzy na dany temat. Wykłady dotyczyły m.in.: przeglądu możliwości i korzyści z działań proekologicznych, źródeł finansowania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie, systemu zarządzania w firmie, interpretacje wymagań dot. normy ISO 14001 oraz korzyści ekonomicznych dla firm z jej wdrożenia. Wiele zagadnień było znanych uczestnikom szkolenia w mniejszym lub większym zakresie. Niezwykle pomocne stało się np. zapoznanie z możliwościami, gdzie i kto może finansować działania proekologiczne, zapoznanie z pracą i działaniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jak i z jakich programów może skorzystać mikro, mała i średnia firma. Ogromna i skomplikowana wiedza na temat norm zakończyła się omówieniem tej najistotniejszej dla ekologii, czyli przybliżeniem wymagań dot. ISO 14001, której wprowadzenie informuje społeczeństwo, że spełniamy środowiskowe wymagania prawne zapobiegania zanieczyszczeniom.
Podsumowując, szkolenie jest prowadzone w sposób przystępny i pozwalające na zainteresowanie się mikro, małych i średnich firm tematem wprowadzenia tematyki ekologii i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, a przede wszystkim zmiany podejścia do zachowań proekologicznych i zorientowania się w możliwościach sfinansowania ich z dostępnych projektów. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 15 – 16 kwietnia i 28 – 29 kwietnia 2015 r.
/Janina Czerwińska/

1 385 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

41 uczniów, zwycięzców eliminacji szkolnych 38 edycji konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” zaprezentowało swój talent podczas gminnego szczebla konkursu, który odbył...

Zamknij