ggg ggg ggg ggg

Dzień Rodziny w Równem

W niedzielne popołudnie, 13 czerwca w sołectwie Równe, gm. Strachówka odbyła się impreza plenerowa „Dzień Rodziny w Równem” połączona z podsumowaniem projektu „Aktywne Równe z rowerem i kijkiem” z programu „Moje miejsce na Ziemi” zrealizowanego ze środków Fundacji ORLEN przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem.

W wydarzeniu udział wzięli: Wice-starosta Powiatu Wołomińskiego p. Piotr Borczyński, Radna Powiatu Wołomińskiego p. Magdalena Suchenek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki p. Krystyna Ołdak, Przedstawiciele Gospodarstwa Rolnego w Równem p. Agnieszka i Marcin Szopa, druhowie i druhny OSP Równe. Otwarcia i powitania gości oraz uczestników projektu dokonała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Równem – Hanna Wronka wraz z Zarządem: Anną Han, Małgorzatą Zbrzeźniak i Barbarą Skowerską. Na wstępie Przewodnicząca KGW przedstawiła bogatą realizację projektu, z której wybrzmiewały obfite efekty zrealizowanych działań. Podkreśliła, że celem projektu była potrzeba aktywności fizycznej dla społeczności gminnej, która ma ograniczoną ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych. Dzięki popularyzowaniu sportu na świeżym powietrzu zwiększyła się integracja mieszkańców gminy oraz wzmocniło się upowszechnianie kultury i aktywnej rekreacji. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: pogadanka z dzielnicowym asp.st. Robertem Piwowarczykiem nt. „Zasad bezpiecznego poruszania się rowerami po drogach gminnych” ; dwie prelekcje dietetyka „Zdrowe odżywianie i jego wpływ na samopoczucie” przeprowadzone przez Panią Anitę Michalik; cztery działania – Marsze Nordic Walking „Ruszaj się dla zdrowia ścieżkami gminy”; trzy działania – Rodzinne Rajdy Rowerowe – „Zwiedzanie okolic gminy” – ostatni rodzinny rajd rowerowy połączony był z pokazem strażackim przeprowadzonym przez OSP Równe i dotyczył zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (pokaz odbył się na łące u sołtysa wsi Równe wraz z biesiadą przy ognisku); zimowa wycieczka – KULIG z ogniskiem w gospodarstwie agroturystycznym „Leszczynowe Zacisze” w Rozalinie; konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie” oraz impreza plenerowa –„Dzień Rodziny w Równem”.
Kolejnym punktem wydarzenia było ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie”. Przewodnicząca komisji jury p. Renata Karyś odczytała protokół i w asyście p. Jakuba Podsiadły zostały wręczone nagrody, dyplomy i upominki za udział w konkursie fotograficznym. Na podium znalazły się osoby:
I Miejsce –Anna Zbrzeźniak zam. Równe,
II Miejsce – Justyna Dziedzic zam. Kąty Wielgi,
III miejsce – Michał Zbrzeźniak zam. Równe.
Wyróżnienie Szymon Kur-Mazur zam. Kąty Wielgi.
Zarząd KGW Równe serdecznie podziękował członkom komisji za zaangażowanie i pracę w komisji jury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za przeprowadzenie pokazu strażackiego. Prezes dh Piotr Wronka wraz z Zarządem OSP Równe odebrał podziękowanie z rąk Wice-przewodniczącej KGW. Słowa uznania zostały skierowane również do zaproszonych gości za dotychczasową współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, którzy otrzymali upominki. Wszystkim uczestnikom projektu „Aktywne Równe z rowerem i kijkiem” zostały wręczone dyplomy i upominki (magnesy i długopisy). – Jest nam niezmiernie miło, że nasze przedsięwzięcia przyciągnęły liczną grupę odbiorców, głównie dzieci i młodzież – tak mówiła przewodnicząca.
Niespodzianką dla zgromadzonej publiczności była chwila, kiedy Zarząd OSP Równe wręczał uczestnikom pokazu strażackiego nagrody. Miłym zaskoczeniem było wyróżnienie statuetkami strażackimi osób z największym wynikiem poprawnie wykonanej resuscytacji:
I Miejsce – Sebastian Skowerski-100%,
II Miejsce – Anna Zbrzeźniak-99%
III Miejsce – Barbara Skowerska-96%.
Z kolei prezes OSP Równe dh Piotr Wronka podkreślił – ,,Cieszymy się, że nasz pokaz strażacki wzbudził zainteresowanie wśród najmłodszych”.
W trakcie trwania festynu można było podziwiać wystawę składającą się z trzech planszy opowiadających o zrealizowanym projekcie, przygotowaną przez Karolinę Wronkę. Wszyscy obecni na imprezie mogli wziąć udział w bezpłatnych atrakcjach ufundowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem ze środków Fundacji Orlen. Można było skorzystać z poczęstunku w postaci grilla, ciasta, kawy, herbaty oraz lodów. Dla dzieci czekało wiele atrakcji m.in. zabawa z animatorem, dmuchane zjeżdżalnie i zamek, darmowa wata cukrowa i popcorn.
Impreza plenerowa „Dzień rodziny w Równem” została realizowana ze środków Fundacji Orlen – „Moje miejsce na Ziemi” w ramach projektu „Aktywne Równe z rowerem i kijkiem” przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem.
/Opr. Hanna Wronka/

1 439 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagrody sportowe wręczone!

Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk wręczyła nagrody sportowe mieszkańcom miasta, przyznane za ich sukcesy osiągnięte w 2020 roku. Ceremonia wręczenia nagród...

Zamknij